dr inż. Jerzy Stojek

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Automatyzacji Procesów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest autorem lub współautorem ponad 50 artykułów i referatów naukowych obejmujących tematykę napędu hydrostatycznego, diagnostyki układów hydrostatycznych i procesów odlewania ciśnieniowego. Prowadzi zajęcia dla studentów II i III roku z przedmiotów Napęd i Sterowanie Hydrostatyczne, Napędy Maszyn oraz wykłady z Podstaw Automatyki.