prof. dr hab. inż. Zenon Jędrzykiewicz

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

Pracownik Katedry Automatyzacji Procesów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, obecnie na emeryturze. Jest autorem lub współautorem 2 monografii, ponad 40 artykułów i referatów naukowych, 8 skryptów i podręczników akademickich oraz 18 patentów i wzorów użytkowych. Prowadził i nadal prowadzi autorskie wykłady z Napędu i Sterowania Hydrostatycznego, Projektowania Układów Hydrostatycznych oraz Teorii Sterowania. Wypromował ok. 100 inżynierów i magistrów inżynierów, a także 4 doktorów nauk technicznych.