Rysunek architektoniczno - budowlany (30 h)

(Wykorzystywane programy: AutoCAD 2000i)
 1. Sposoby odwzorowania obiektów budowlanych
  • rzuty, przekroje, elewacje
 2. Oznaczenia stosowane na rysunkach architektoniczno - budowlanych
  • oznaczenia materiałów budowlanych
  • grubości linii rysunkowych
  • opis rysunków
 3. Wymiarowanie rysunków architektoniczno - budowlanych
  • zasady ogólne
 4. Wymiarowanie niektórych elementów na rysunkach architektoniczno - budowlanych
  • okien, drzwi, pionów wentylacyjnych, elementów komunikacji pionowej itp.
 5. Stopnie dokładności w rysunku architektoniczno - budowlanym
 6. Rysunki szczegółów i detali
  • skala rysunku
  • metoda opisu rysunków szczegółowych
  • przykłady detali
 7. Rysunki inwentaryzacyjne i ekspozycyjne
  • metoda inwentaryzacji obiektów budowlanych
  • zapis komputerowy inwentaryzowanych obiektów