Books’ chapters

  1. A. Adamatzky, K. Szaciłowski, Z. Konkoli, L. C. Werner, D. Przyczyna, G. Ch. Sirakoulis
   “On buildings that compute : a proposal”
   From astrophysics to unconventional computation: essays presented to Susan Stepney on the occasion of her 60th birthday”, Springer 2020, ISBN 978-3-030-15792-0.

 

  1. S. Gawęda, R. Kowalik, P. Kwolek, W. Macyk, J. Mech, M. Oszajca, A. Podborska, K. Szaciłowski
   “Hybrid semiconducting materials: New perspectives for molecular-scale information processing”
   Molecular and supramolecular information processing”, Wiley 2012, ISBN-13: 978-3-527-33195-6.

 

  1. M. Oszajca, A. Podborska, K. Szaciłowski
   “Molecules on semiconductors: Towards molecular logic”
   “Handbook of nanoscience, engineering and technology”, CRC Press 2012, ISBN-13: 978-1-4398-6015-1

 

  1. M. Oszajca, A. Podborska, K. Szaciłowski
   “Unconventional molecular scale logic devices”
   “Handbook of organic materials for optical and optoelectronic devices: properties and applications”, Woodhead Publishing 2012, ISBN-13: 978-0-85709-265-6

 

  1. W. Macyk, K. Szaciłowski, G. Stochel
   “Badanie fotoelektrochemicznych i spektroskopowych właściwości półprzewodników szerokopasmowych”
   pod red. J. Najbara i A. Turka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

 

  1. M. Brindell, W. Macyk, K. Szaciłowski
   “Przykład zajęć o charakterze interdyscyplinarnym. Seminarium chemii bionieorganicznej.”
   “Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych ?” Podręcznik nauczyciela akademickiego, red. I. Maciejowska, wyd. Wydział Chemii UJ, Wyd. I, Kraków 2008, ISBN 978-83-921505-8-9

 

  1. M. Brindell, J.M. Dąbrowski, S. Gawęda, A. Jańczyk, A. Kania, A. Karocki, E. Kuliś, J. Kuncewicz, P. Łabuz, W. Macyk, Ł. Orzeł, A. Podborska, Z. Stasicka, G. Stopa, A. Susz, K. Szaciłowski, E. Wasielewska, Z. Wołek, G., Stochel
   “Od prostych kompleksów Wernera do zaawansowanych układów funkcjonalnych”
   Wiadomości Chemiczne Biblioteka, Chemia koordynacyjna w Polsce, Cz. I, Wrocław 2008, ISBN 978-83-60043-20-2

 

  1. M. Barczyk, P. Kozyra, D. Sendor, A. Sikoń, K. Szaciłowski, R. Dziembaj
   “Au-book. Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1994-1998″
   “Karty z dziejów Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego” pod. red. E. Szczepaniec-Cięciak i K. Łopaty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008

 

  1. A. G. Stochel, D. Wodka, G. Stopa, K. Szaciłowski
   “Interaction of the [Fe4S3(NO)7]- cluster with biomolecules. An electrochemical study”
   “Supramolecular Chemistry and Advanced Materials” pod. red. pod red. W. Macyka i K. Szaciłowskiego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007

 

  1. A. Brauer, K. Szaciłowski
   “Synthesis and photoelectrochemistry of nanocrystalline cadmium sulfide/zinc oxide composite semiconductors”
   “Supramolecular Chemistry and Advanced Materials” pod. red. pod red. W. Macyka i K. Szaciłowskiego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007

 

  1. K. Szaciłowski, G. Stochel
   “Photoelectrochemical photocurrent switching effect: a quantum-chemical approach”
   “Supramolecular Chemistry and Advanced Materials” pod. red. pod red. W. Macyka i K. Szaciłowskiego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007

 

  1. K. Szaciłowski, J. Szaciłowski, J. Woźniakowski
   “Kolorymetryczno-absorpcyjne oznaczanie mgły H2SO4 w gazach. Nowe rozwiązanie dla przemysłu”
   “Kwas siarkowy na progu integracji europejskiej”, str.239-252, praca zbiorowa pod red. P. Grzesiaka, G. Schoedera i S. Pruszyńskiego, Instytut Ochrony Roślin, Poznań 2001

 

 1. K. Szaciłowski, J. Woźniakowski
  “Nowa metoda ilościowego oznaczania mgły kwasu siarkowego w gazach”
  “Kwas siarkowy wczoraj-dziś-jutro”, str. 52-62, praca zbiorowa pod red. P. Grzesiaka, G. Schoedera i S. Pruszyńskiego, Instytut Ochrony Roślin, Poznań 2000