API Wyniki kolokwium

Poniżej oceny z kolokwium zaliczeniowego. Prace do obejrzenia u mnie w pokoju. 

Oceny końcowe pojawią się po sprawdzeniu list obecności. 

Na poprawę zapraszam na konsultacje 26.06.2017.

Nr Indeksu punkty (max 33) Ocena z kolokwium
247627 21 3,5
256771 27 4,5
256779 23 3,5
256781 21 3,5
256791 26 4
256795 17 3
256810 24 4
256815 12 2
256830 18 3
256834 18 3
256838 27 4,5
256848 24 4
260505 29 4,5
260569 23 3,5
266232 26 4
267996 26 4
267983 30 4,5
267992 29 4,5
267994 28 4,5
267997 18 3
267999 28 4,5
268000 31 5
268016 25 4
273141 21 3,5
273145 16 2
273424 26 4