Wyniki Programowanie Obiektowe

Niestety, wyniki nie są dobre. Dlatego na początku wrześniowej sesji poprawkowej odbędzie się poprawa tego kolokwium (przede wszystkim dla osób z 2.0). 

Ocenę końcową wpiszę do WD jutro. 

Najczęstsze błędy: Brak lub błędne dziedziczenie klas, brak implementacji wyjątku - np. w miejscu, gdzie mogło pojawić się dzielenie przez zero; źle zinterpretowana treść zadania (to zwierzęta spotykają się, a nie sawanna "je spotyka"); nadmierny kod spotkania zwierząt (dużo kopii tego samego kodu); brak rozdzielenia kodu na odpowiednie pliki; błędy techniczne (przypisanie const char* do char *, zamiast strcpy; magiczne przypisywanie wartości do tablic, np. alokacja zerowej przestrzeni!); brak własnych typów (np. dla kolory, czy "diety", flagi czy też całe napisy nie są dobre na tym etapie programowania). 

Oceny z kolokwium.221005 2.0230213 2.0237752 4.0247427 2.0256665 3.0256688 3.0256883 4.0256900 5.0259913 2.0268064 3.5270684 3.0270697 2.0273431 3.5275107 3.5276235 4.5276967 3.5277224 4.5277415 2.0277564 2.0277581 3.0278310 2.0278903 2.0279421 3.0279459 3.0279537 4.0280890 3.5287046 4.5287047 3.5287048 2.0287049 3.0287052 2.0287055 3.0287056 2.0287059 4.5287060 3.5287061 4.0287063 3.5287065 2.0287067 4.0287068 3.5287070 2.0287071 4.0287072 2.0287073 3.0287076 3.5287079 2.0287080 3.5287082 3.0287084 3.0287089 3.5288308 3.0288309 4.5K.B. 2.0