Prezentacja danych i multimedia 2

Zadanie 1

Rysunek

Zadanie 2

Excel