API [Programowanie Kart graficznych]

Wykład

 Zadanie

Zadanie 2

Niektóre projekty pozwalają na różne podejścia, więc jest możliwosć wyboru przez dwa zespoły jednego projektu, ale zespoły muszą się porozumieć, żeby nie powielać rozwiązań.

Projekty (propozycje):

Modelowanie pola termicznego z wizualizacjąPrzetwarzanie obrazow: transformacja Hough’aZastosowanie metody brute force lub metody słownikowej przeciwko dowolnie wybranej metodzie szyfrowania Iteracyjna metoda Jacobiego Sortowanie Calkowanie Rozniczkowanie Generowanie atraktorów, fraktali i ich analiza Automaty komórkoweSplot 3DImplementacja algorytmu SDA (dra Piórkowskiego)

Najnowsze sterowniki, Toolkit i SDK

NVIDIA CUDA C Documentacja

CUDA C Best Practices Guide

GPU Computing Webinars