Publikacje

Bibliographic list of staff publications

 1. Real-time simulation of ultrasound refraction phenomena using ray-trace based wavefront construction method

  Kamil SZOSTEK, Adam PIÓRKOWSKI

  Computer Methods and Programs in Biomedicine. — 2016 vol. 135, s. 187–197. — tekst: http://goo.gl/7dVW1X

 2. Construction of a 3D Geometric Model of a Presynaptic Bouton for Use in Modeling of Neurotransmitter Flow 

  Andrzej Bielecki, Maciej Gierdziewicz, Piotr Kalita, and Kamil Szostek,

  Computer Vision and Graphics, International Conference, ICCVG 2016, Warsaw, Poland, September 19-21, 2016, Proceedings, Lecture Notes in Computer Science, Volume 9972, 2016

 3. Detekcja potencjalnych anomalii pomiarów parametrów w wale przeciwpowodziowym

  Monika CHUCHRO, Michał LUPA, Kamil SZOSTEK, Barbara BUKOWSKA-BELNIAK, Andrzej LEŚNIAK

  Studia Informatica. — 2016 vol. 37 no. 1, s. 175–185

 4. Nowe możliwości obrazowania emisji sejsmicznej indukowanej podziemnymi pracami górniczymi dla kopalń LGOM

  Andrzej LEŚNIAK, Anna PIĘTA, Kamil SZOSTEK, Eugeniusz Koziarz

  Materiały III międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : szanse i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 16–18 września 2015 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o.?o. CBR, 2015. — S. 27-28

 5. Nowe możliwości obrazowania emisji sejsmicznej indukowanej podziemnymi pracami górniczymi dla kopalń LGOM

  Andrzej LEŚNIAK, Anna PIĘTA, Kamil SZOSTEK, Eugeniusz Koziarz

  Cuprum. — 2015 nr 3, s. 73–82

 6. Using data mining techniques for diagnostic of virtual systems under control of KVM

  Monika CHUCHRO, Kamil SZOSTEK, Adam PIÓRKOWSKI, Tomasz DANEK

  Emerging trends in computing, informatics, systems sciences, and engineering : [CISSE 2010 : International joint conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering] / eds. Tarek Sobh, Khaled Elleithy. — New York : Springer, cop. 2013. — S. 1011–1022

 7. Symulator echokardiografii przezprzełykowej CT2TEE – nowoczesna metoda edukacji

  Adam PIÓRKOWSKI, Aleksander Kempny, Paweł PIĄTEK, Andrzej Gackowski, Kamil SZOSTEK, Kamil Kipiel

  Postępy inżynierii biomedycznej / red. Lucyna Leniowska, Zbigniew Nawrat. — Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013. — S. 209–216

 8. Cellular automata for seismic travel time estimation

  Kamil SZOSTEK, Maciej DWORNIK

  Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2012 [wyd. 2013] vol. 38 no. 4, s. 541–542. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2012.38.4/geol.2012.38.4.abstracts.pdf

 9. Using computed tomography images for a heart modeling

  Kamil SZOSTEK, Adam PIÓRKOWSKI, Aleksander Kempny, Robert Banyś, Andrzej Gackowski

  Journal of Medical Informatics & Technologies / Uniwersytet Śląski. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych, Katowice. — 2012 vol. 19 October, s. 75–84

 10. Spatial database acceleration using graphics processing units

  M. Aptekorz, K. SZOSTEK, S. PORZYCKA

  Herlandia [Dokument elektroniczny] : XIII. international conference of young geologists : Herl'any 26.–28.04.2012 : proceedings : abstract book / eds. Barbara Zahradníková, [et al.]. — Bratislava : Geological Club, 2012. — S. 52–53

 11. Parallelization of the seismic ray trace algorithm

  Kamil SZOSTEK, Andrzej LEŚNIAK

  Parallel Processing and Applied Mathematics : 9th international conference, PPAM 2011 : Torun, Poland, September 11–14, 2011 : revised selected papers, Pt. 2 / eds. Roman Wyrzykowski, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg ; Springer-Verlag, cop. 2012. — S. 411–418

 12. Numerical calculations for geophysics inversion problem using apache hadoop technology

  Łukasz Krauzowicz, Kamil SZOSTEK, Maciej DWORNIK, Paweł OLEKSIK, Adam PIÓRKOWSKI

  Computer Networks : 19th international conference, CN 2012 : Szczyrk, Poland, June 19–23, 2012 : proceedings / eds. Andrzej Kwiecień, Piotr Gaj, Piotr Stera. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2012. — S. 440–447

 13. Możliwości akceleracji przestrzennych baz danych na podstawie procesorów kart graficznych oraz funkcji użytkownika

  Marcin Aptekorz, Kamil SZOSTEK, Mariusz MŁYNARCZUK

  Studia Informatica. — 2012 vol. 16 no. 2B, s. 145–152

 14. Konstrukcje wybranych środowisk dedykowanych do obliczeń rozproszonych

  Kamil SZOSTEK, Łukasz Krauzowicz, Adam PIÓRKOWSKI, Paweł OLEKSIK

  Studia Informatica. — 2012 vol. 33 nr 3A, s. 183–195

 15. Problems of corneal endothelial image binarization

  Kamil SZOSTEK, Jolanta Gronkowska-Serafin, Adam PIÓRKOWSKI

  Schedae Informaticae. — 2011 vol. 20, s. 211–218

 16. Porównanie wybranych metod rozwiązania zagadnienia prostego w sejsmice

  Maciej DWORNIK, Anna PIĘTA, Kamil SZOSTEK

  Komputerowe wspomaganie badań naukowych = The computer-aided scientific research, [Cz.] 18 / red. Jan Zarzycki. — Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2011. — S. 81–88

 17. OpenGL in multi-user Web-based applications

  K. SZOSTEK, A. PIÓRKOWSKI

  Innovations in computing sciences and software engineering : [proceedings of the 2009 International Conference on Systems, Computing Sciences and Software Engineering (SCSS)] / eds. Tarek Sobh, Khaled Elleithy. — Dordrecht ; [etc.] : Springer, cop. 2010. — S. 379–382

 18. Creating 3D Web-based viewing services for DICOM images

  Adam PIÓRKOWSKI, Łukasz JAJESNICA, Kamil SZOSTEK

  Computer Networks : 16th conference, CN 2009 : Wisła, Poland, June 16–20, 2009 : proceedings / eds. Andrzej Kwiecień, Piotr Gaj, Piotr Stera. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2009. — S. 218–224