Publications

Papers in JCR Journals

Patents

Standardization Contributions

Book Chapters

Conference/Workshop Papers

Other Journal Papers

Book Reviews

Papers in Polish

 • S. Szott, J. Konorski, "Efekty egoistycznych ataków na poziomie MAC w sieciach ad hoc o topologii wieloskokowej", KSTiT 2016
 • M. Natkaniec, J. Gozdecki, K. Kosek-Szott, Ł. Prasnal, M. Sikora, S. Sośnik, S. Szott, Ł. Trzeciakowski, J. Wszołek, "Strategia przekazywania stratnych pakietów w sieciach bezprzewodowych w projekcie RESCUE", KKRRiT 2016
 • K. Kosek-Szott, P. Przeworski, S. Szott, M. Wągrowski, Zintegrowany system łączności przeznaczony dla administracji publicznej oparty na wielosystemowych terminalach mobilnych, w Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia, redaktorzy naukowi Z. Rau, A. R. Pach, M. Wągrowski, Wolters Kluwer Polska – LEX, pp. 586-601, 2013.
 • M. Natkaniec, K. Łoziak, J. Gozdecki, M. Sikora, K. Kosek-Szott, S. Szott, “Sieci samoorganizujące się ze wsparciem jakości świadczonych usług w projekcie FP7 PROACTIVE,” KSTiT 2013, Gdansk, Poland, 6-8 September 2013.
 • I. Durbajło, S. Szott, “Wpływ zakłóceń pomiędzy sąsiadującymi sieciami IEEE 802.11 w kontekście nowego rozszerzenia IEEE 802.11aa,” KKRRiT 2013, Wrocław, Poland, 10-12 June 2013.
 • J. Gozdecki, K. Kosek-Szott, K. Łoziak, M. Natkaniec, M. Sikora, S. Szott, “Projekt FLAVIA: Zaawansowany system wykrywania użytkowników niepoprawnie zachowujących się realizowany w projekcie FLAVIA,” KSTiT 2012, Warsaw, Poland, 12-14 September 2012.
 • S. Szott, “Zapewnienie odpowiedniej jakości usług w sieciach ad-hoc typu multi-hop standardu IEEE 802.11 dla funkcji EDCA w przypadku występowania węzłów niewłaściwie zachowujących się,” KKRRiT 2012, Gdansk, Poland, 14–16 May 2012.
 • M. Wojciechowski, P. Przeworski, S. Szott, K. Kosek-Szott, M. Wągrowski, “Koncepcja architektury systemu zarządzania rozległą siecią wielosystemowych urządzeń mobilnych,” KKRRiT 2012, Gdansk, Poland, 14–16 May 2012.
 • M. Wisniewski, T. Zielinski, M. Natkaniec, J. Gozdecki, K. Loziak, K. Kosek-Szott, S. Szott, “System zdalnego nadzoru pacjentow chorych na astme”, KSTiT 2011, Lodz, Poland, 14-16 September 2011.
 • M. Natkaniec, M. Witosz, K. Kosek-Szott, S. Szott, A. R. Pach, “Zaawansowane możliwości realizacji QoS z użyciem programowej implementacji punktu dostępu standardu IEEE 802.11,” KKRRiT 2010, Krakow, Poland, 16–18 June 2010.
 • M. Natkaniec, K. Kosek, S. Szott, “Analiza przełączeń międzykomórkowych w sieciach standardu IEEE 802.11,” KKRRiT 2009, Warsaw, Poland, 17–19 June 2009.
 • S. Szott, M. Natkaniec, A. R. Pach, „Analiza niesprawiedliwości w dostępie do medium przy zmianie parametrów okna współzawodnictwa w sieciach ad-hoc standardu IEEE 802.11e,” Telekomunikacja Cyfrowa, Technologie i Usługi 2008/2009 t. 9 s. 26–34.
 • M. Natkaniec, J. Gozdecki, K. Kosek, S. Szott, A. R. Pach, “Architektura QoS projektu Daidalos integrująca sieci ad-hoc z infrastrukturą – A QoS Architecture Integrating Ad-hoc and Infrastructure Networks,” Telekomunikacja Cyfrowa, Technologie i Usługi. AGH, Department of Telecommunications, Krakow, Poland, 2008/2009, no. 9, pp. 16-25.
 • A. Glowacz, M. Natkaniec, K. Kosek, S. Szott, “Świadczenie usług z określoną jakością w sieciach ad-hoc z użyciem pomiarów w warstwie MAC,” KKRRiT 2008, Wroclaw, Poland, 9–11 April 2008.
 • M. Natkaniec, K. Kosek, S. Szott, A. Głowacz, A. R. Pach, “Sposób zapewnienia jakości usług w sieciach MANET w projekcie DAIDALOS II,” KSTiT 2007, Bydgoszcz, Poland, 12-14 September 2007.
 • K. Kosek, S. Szott, M. Natkaniec, A. R. Pach, “Analiza zachowań kart IEEE 802.11a/b/g, pracujących w trybie multirate w sieciach ad-hoc,” KKRRiT 2007, Gdansk, Poland, 13–15 June 2007.