zdjęcie

Szymon Sokol

I work at the Computer Centre of the University of Science and Technology in Cracow, Poland, as the network manager.

Here are my PGP keys and some links to my papers and other stuff.

Contact coordinates:

Szymon Sokol
AGH University of Science and Technology
Computer Centre
Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, POLAND

Szymon Sokół

Pracuję w Uczelnianym Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jako administrator Uczelnianej Sieci Komputerowej.

Tu są moje klucze PGP i kilka odsyłaczy do moich artykułów i innych rupieci.

Namiary:

Szymon Sokół
Akademia Górniczo-Hutnicza
Uczelniane Centrum Informatyki
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków