Jacek Kowalski

Wiedzcie, Panowie

     — Thibaut de Champaigne, 1239
Seignor, sachiés qui or ne s'en ira
En cele terre ou Deus fu mors et vis
Et qui la crois d'outremer ne prendra
A paines mais ira en paradis.
Qui a en soi pitié ne remembrance
Au haut Seignor doit querre sa venjance
Et delivrer sa terre et son pa?s.

Wiedzcie, panowie, kto nie ruszy dziś
Tam, gdzie Bóg poniósł śmierć i z martwych wstał,
Kogo zamorski nie ozdobi krzyż,
Tego zapewne też ominie Raj.
Czyja więc litość w kim jest nieuboga,
Niechaj rusza, ażeby pomścić Boga,
Oswobodzić jego ojczysty kraj.

Gnuśnych i podłych zostanie tu ćma;
Tych nie obchodzą ni honor, ni Bóg;
Mówią: 'Cóż pocznie tu małżonka ma,
Gdzieżbym przyjaciół mych opuścić mógł?!'
Takich szaleństwo zupełne ośmiela;
Wszak jednego mamy tu przyjaciela,
Który za nas Krzyż na Golgotę wlókł.

Ale młodzieńców huf ruszy na wieść -
Aby swe życie nieść dla Bożych służb;
Pójdą młodzieńcy po sławę i cześć,
Tutaj zostanie zaś jedynie tchórz.
Ślepym jest - widzę to sam znakomicie -
Kto dla Boga swoje oszczędza życie;
Sławy u świata ten nie zyska już.

Pan Bóg za wszystkich nas na Krzyżu zwisł,
Przeto tak powie nam, gdy przyjdzie sąd:
'Wy, co pomogliście mi dźwigać Krzyż,
Wstąpcie wzwyż, między mych Aniołów rząd,
Byście mą Matkę i mnie oglądali;
Wy zaś, którzyście mnie nie wspomagali,
Idźcie, przeklęci, precz w piekielną głąb!'

Człowiek nieszczęście ma sobie za śmiech,
Wątpi w niedobry los i w zgubny traf;
Za to pętają go szatan i grzech,
Włada nim niemoc, głupota i strach.
Racz-że szaleńcom dać opamiętanie,
A Twoją Ziemię objawić racz, Panie;
Racz objawić Twoją najświętszą Twarz!

Panno Czcigodna, ukoronowana,
Łaski pełna, prośże za nami Pana,
A nieszczęście wszelkie ominie nas!

Wszystkie zamieszczone teksty pochodzą z oficjalnej strony internetowej Jacka Kowalskiego - za literówki nie biorę odpowiedzialności, choć zauważone staram się usuwać. Płyty Jacka Kowalskiego można nabyć np. w sklepie internetowym wydawnictwa Paganini.

Valid XHTML 1.0! Szymon Sokół <szymon@uci.agh.edu.pl> , 12.04.2005