banner

Książka Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C# jest już w całości przetłumaczona na angielski!

Zobacz

Kontakt

Ryszard Tadeusiewicz - rtad@agh.edu.pl

Tomasz Gąciarz - tgatga@gmail.com

Barbara Borowik - plborowi@cyf-kr.edu.pl

Copyright © 2007-2013 Jakub Tutaj. All rights reserved.