Kontakt
www: www.tarasiuk.com
e-mail:
tel.+48 (12) 617-29-82

Prace magisterskie

2011

 • Modułowy system przetwarzania grafiki – Interfejs użytkownika i zarządzanie wtyczkami
  Konrad Drzewiecki - praca magisterska, obroniona
 • Wykorzystanie interfejsu MIDI w zastosowaniach nie muzycznych
  Marek Job - praca magisterska, obroniona
 • Analiza możliwości zastosowania algorytmów genetycznych w analizie i przetwarzaniu obrazów
  Natalia Waluś - praca magisterska, obroniona

2010

 • Doświadczalne i komputerowe badanie procesów rekrystalizacji w metalach o strukturze heksagonalnej
  Mariusz Jędrychowski - praca magisterska, obroniona
  Praca zdobyła I miejsce w konkursie Diamenty AGH

2009

 • System prezentacji i analizy danych uzyskanych metodą mikroskopii elektronowej EBSD
  Łukasz Taczuk - praca magisterska, obroniona
 • Trójwymiarowa wizualizacja skanów medycznych z uwzględnieniem własności mechanicznych badanych obiektów
  Adam Mucha i Krzysztof Janc - praca magisterska, obroniona 19.06.2009 z oceną dobrą
 • Analiza możliwości algorytmów genetycznych w zarządzaniu komunikacją lotniczą w przypadku zaburzenia połączeń
  Radosław Kachel - praca magisterska, obroniona

 • Tworzenie regul automatu komorkowego z wykorzystaniem algorytmow genetycznych
  Szymon Juchno - praca magisterska, obroniona 27.05.2009 z oceną dobrą

2008

 • Opracowanie graficznego interfejsu użytkownika do systemu kreowania dźwięku i muzyki Csound
  Grzegorz Lewiński - praca magisterska, obroniona 27.08.2008 z oceną dobrą
 • Komputerowy system testowania wiedzy oparty na analizie bayesowskiej
  Mariusz Zając - praca magisterska, obroniona 12.06.2008 z oceną ponad dobrą

2007

 • System gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych na temat tekstury materiałów polikrystalicznych
  Monika Pobożniak i Piotr Romański - praca magisterska, obroniona 8.06.2007 z oceną celującą

2006

 • Zaawansowane metody trójwymiarowej wizualizacji danych
  Rafał Skalny - praca magisterska, obroniona 10.06.2006 z oceną celującą

2005

 • Wykorzystanie akceleratorów kart graficznych w obliczeniach fizycznych
  Grzegorz Orłowski i Tomasz Tomczyk - praca magisterska, obroniona 16.06.2004 z oceną bardzo dobrą

2004

 • Biblioteka procedur programistycznych wspomagających analizę tekstur
  Maciej Fedczyszyn - praca magisterska, obroniona 15.06.2004 z oceną bardzo dobrą

2003

 • Zastosowanie algorytmów genetycznych w projektowaniu materiałów o zadanych własnościach
  Grzegorz Sawina - praca magisterska, obroniona 25.05.2003 z oceną celującą

2002

 • Obrazowanie struktur polikrystalicznych uzyskanych metodą EBSD
  Tomasz Reroń - praca magisterska, obroniona 20.05.2002 z oceną dobrą
 • Wyznaczanie figur biegunowych dla próbki o dowolnej orientacji
  Janusz Malinowski - praca magisterska, obroniona 20.05.2002 z oceną bardzo dobrą

2001

 • Modelowanie mikrostruktury i topologii ziaren w polikrysztale
  Krystain Piękoś - praca magisterska, obroniona 23.05.2001 z oceną bardzo dobrą

2000

 • Synteza funkcji rozkładu orientacji w polikrysztale metodą składania orientacji
  Rafał Ragan - praca magisterska, obroniona 30.05.2000 z oceną bardzo dobrą
 • Zastosowanie algorytmów genetycznych do znajdowania materiałów o wybranych właściwościach
  Marek Kostrzewa i Bartłomiej Peczkis - praca magisterska, obroniona 30.05.2000 z oceną celującą