Kontakt
www: www.tarasiuk.com
e-mail:
tel.+48 (12) 617-29-82

Ocena końcowa z przedmiotu

Na zakończenie wykładu odbędzie się kolokwium zaliczeniowe, za które będzie można uzyskać 30 punktów. W trakcie laboratorium komputerowego będzie można zdobyć 70 punktów (w tym 30 punktów za mini-projekt).

Ocena z wykładu (jeśli trzeba będzie ją wpisywać) będzie wystawiana zgodnie ze skalą ocen podaną poniżej na podstawie procentu punktów zdobytych na kolokwium.

Ocena z laboratorium będzie wystawiana zgodnie ze skalą ocen podaną poniżej na podstawie procentu punktów zdobytych w trakcie laboratorium.

Ocena końcowa z przedmiotu uzależniona będzie od tego jaki procent całości (100pkt.) stanowi suma zdobytych punktów na kolokwium i w trakcie laboratorium.

Skala ocen

Według aktualnego regulaminu studiów AGH obowiązuje skala ocen od 3.0 (dostateczny) do 5.0 (bardzo dobry) według poniższych przedziałów:

  • (50%-60%) ocena dostateczna:3.0
  • (61%-70%) ocena ponad dostateczna:3.5
  • (71%-80%) ocena dobra:4.0
  • (81%-90%) ponad dobra:4.5
  • (91%-100%) ocena bardzo dobra:5.0