Kontakt
www: www.tarasiuk.com
e-mail:
tel.+48 (12) 617-29-82

Ocena końcowa z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu liczona jest jako średnia ważona z ocen z projektu (z wagą 60%) i z pracowni komputerowej (z wagą 40%).

Pracownia komputerowa

Na każdym laboratorium komputerowym uczestnicy będą mieli do wykonania jedno zadanie. Większość z nich będzie możliwa do wykonania w trakcie zajęć. Za każde zadanie będzie można uzyskać określoną (różną w zależności od zadania) liczbę punktów. Jeżeli zadanie nie zostanie wykonane w trakcie zajęć, to można będzie je dosłać w ciągu 48 godzin tracąc 2 punkty. Zadania nadesłane po tym okresie nie będą oceniane. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, możliwe będzie odrobienie pracowni pod koniec semestru. Jednak w takim przypadku, zadanie do wykonania na dodatkowych zajęciach nie musi się pokrywać tematycznie z zadaniem, które dana osoba opuściła. Będzie to zadanie z dowolnej tematyki z zakresu całego przedmiotu odpowiadające liczbie punktów zadania odrabianego.

Za wszystkie zadania w sumie będzie można otrzymać 50 punktów. Prowadzący rezerwuje sobie prawo korekty końcowej oceny w zakresie 3 punktów (w górę lub w dół) w zależności od aktywności i ogólnej oceny studenta.

Zaliczenie projektu

1. Projekty muszą być napisane w C++.
2. Wszystkie projekty muszą być wykonane z wykorzystaniem narzędzi i technik omawianych na wykładzie lub (w specjalnych przypadkach) narzędzi uzgodnionych z prowadzącym.
3. W projekcie nie mogą się znaleźć rozwiązania bazujące na przykład na OpenGL lub DirectX (od tego będzie inny przedmiot :-)).
4. Wybór systemu operacyjnego zależy od decyzji autorów z tym, że w przypadku Linuxa autorzy zobowiązują się zainstalować na komputerze prowadzącego ewentualne brakujące pakiety.
5. W trakcie semestru autorzy mogą liczyć na pomoc prowadzącego wykład lub projekt w rozwiązywaniu napotkanych problemów.
6. Projekt musi zostać oddany w postaci działającego programu wraz z dającymi się skompilować źródłami oraz kompletnej dokumentacji projektu koniecznie w wersji drukowanej.
7. Zarówno program, jego kody źródłowe, jak i elektroniczna wersja dokumentacji powinny zostać dostarczone na CD lub przesłane w postaci skompresowanego pliku o nazwie "numer_projektu.zip".
8. Kody źródłowe muszą się dać skompilować na komputerze prowadzącego. Jeżeli potrzebne są dodatkowe biblioteki muszą zostać również dostarczone na CD lub w pliku.
9. Dokumentacja projektu powinna być w miarę możliwości zgodna z wzorcem podanym tutaj. Przykłady gotowych projektów wraz z dokumentacją można obejrzeć (tutaj).
10. Projekt będzie oceniany zgodnie z poniższymi kryteriami:

 • Terminowe oddanie projektu (max. 40pkt)
  każdy dzień opóźnienia oznacza 8pkt. mniej
 • Przygotowanie dokumentacji (max. 25pkt)
 • Wykonanie projektu (max. 30pkt)
  w tym 20pkt. za spełnienie wymagań podstawowych
 • Punkty wg. uznania prowadzącego (max. 5pkt)
  w zależności od indywidualnych sytuacji

11. Arkusz oceny można znaleźć tutaj. W każdej rubryce, w której liczba punktów jest mniejsza od maksymalnej (z wyjątkiem punktów według uznania), prowadzący umieszcza krótką informację uzasadniającą punktację.
12. Wszystkie osoby w grupie projektowej otrzymują taką samą ocenę

Skala ocen

Według aktualnego regulaminu studiów AGH obowiązuje skala ocen od 3.0 (dostateczny) do 5.0 (bardzo dobry) według poniższych przedziałów:

 • (50%-60%) ocena dostateczna:3.0
 • (61%-70%) ocena ponad dostateczna:3.5
 • (71%-80%) ocena dobra:4.0
 • (81%-90%) ponad dobra:4.5
 • (91%-100%) ocena bardzo dobra:5.0