Kontakt
www: www.tarasiuk.com
e-mail:
tel.+48 (12) 617-29-82

WYKŁADY

Poniżej znajduje się zestawienie tematów poruszanych na wykładach. Jedne z nich są bardziej obszerne inne mniej. Stąd czasem jeden temat będzie omawiany na dwóch wykładach innym zaś razem na jednym wykładzie będą przynajmniej częściowo omawiane dwa tematy. Obok każdego tematu znajdują się materiały dodatkowe, prezentacje, przykładowe programy i linki do odpowiednich stron internetowych.
Kolejne tematy będą się tu pojawiać po ich omówieniu na wykładzie.

00 Kilka słów wprowadzenia

Omówienie przedmiotu, zasad zaliczenia i organizacji zajęć.

Do ściągnięcia:
Prezentacja Prezentacja

01 Podstawowe pojęcia i definicje

Grafika wektorowa i rastrowa; Pojęcie rozdzielczości; Powiększanie obrazu; Reprezentacja kolorów; Kanały alfa; Odcienie szarości; Korekcja gamma.

Do ściągnięcia:
Prezentacja Prezentacja , Skrypt Skrypt

02 Biblioteka winBGIm

Opis kompilacji i konsolidacji, Prymitywy graficzne, Linie, kolory i wypełnienia, Teksty, Bufory, Funkcje zaawansowane, Obsługa myszy i drukarki, Wczytywanie i zapis plików graficznych, Obsługa kilku okien

Do ściągnięcia:
paczka Pakiet dla Dev C++ , paczka Pakiet dla MS Visual , paczka Przykłady , Skrypt Podręczna ściąga , Skrypt Skrypt

 

Linki:

03 Problem barwy i koloru

Podstawy teorii koloru (prawa Grassmanna i Helmholtza); Definicja barwy (kolor, nasycenie, jaskrawość i jasność); Model CIE XYZ 1931; Wykres CIE xyY i jego własności; Przestrzenie barw, punkt bieli i macierze Bradforda; Modele: CIE LUV, CIE LU'V' i L*a*b*; System zarządzania barwą; Konwersja przestrzeni barw; Kalibracja monitora; Kalibracja barw według wzorca.

Do ściągnięcia:
Prezentacja Prezentacja , Prezentacja Skrypt
Polecam również pracę magisterską, której byłem recenzentem. Do ściągnięcia tutaj: Praca magisterska pana Bednarskiego.

04 Programowanie w wxWidgets

Tworzenie okna, obsługa komunikatów i MessageBox; Kontrolki i ich obsługa; Obsługa menu i wykorzystanie timera; Okna dialogowe modalne i niemodalne; Funkcje rysujące; Pióro i pędzel; Operowanie czcionką; Obsługa bitmapy; Wykorzystanie schowka; Drukowanie.

Do ściągnięcia:
Paczka Przykłady dla wxWidgets

Linki:

05 Grafika 2D

Reprezentacja obiektów 2D; Rysowanie odcinka (tylko jako ciekawostka); Wykorzystanie szybkiego dostępu do pamięci obrazu (wskaźnik wxImage:Data, funkcja ScanLine w Borland Builder); Krzywe Beziera; Transformacje obiektów 2D; Skalowanie, okienkowanie i obcinanie.

Do ściągnięcia:
Paczka Przykładowe programy , Skrypt Skrypt

06 Grafika 3D

Reprezentacja obiektów 3D; Metody rzutowania; Transformacje obiektów 3D; Algorytmy linii zasłoniętych; Tworzenie obrazów stereoskopowych.

Do ściągnięcia:
Paczka Przykładowe programy

07 Podstawy grafiki rastrowej

Zmiana rozmiarów; Interpolacja; Przekształcenia geometryczne; Operacje na kolorach i jasności punktów; Filtry i przekształcenia splotowe; Obrazy HDRI.

Poniżej do ściągnięcia przykład, którego nie zdążyłem zaprezentować na wykładzie. Chodzi w nim głównie o to, że większość operacji graficznych możemy wykonywać wywołując odpowiednie metody klasy wxImage. Dodatkowo w przykładzie pokazałem jak korzystać z funcki SetRGB i GetRed itd.... Pokazałem również, że korzystanie z bezpośredniego dostępu do pamięci obrazu jest szybsze.

Do ściągnięcia:
Paczka Przykładowe programy

08 Graficzna prezentacja danych

Wykresy 3D; Funkcje typu f(x,y,z); Algorytmy rysowania poziomic; Metoda Sheparda

Do ściągnięcia:
Paczka Przykładowe programy

09 Przegląd formatów plików graficznych

Przegląd formatów plików graficznych; Kompresja obrazów JPG

Do ściągnięcia:
Paczka Formaty plików

10 Kilka użytecznych bibliotek

Kilka użytecznych bibliotek programistycznych

CImg (strona biblioteki)
Paczka Biblioteka
Paczka Przykładowe programy

GFL (strona biblioteki)
Paczka Przykładowe programy
Paczka Biblioteka