Pracuję w Katedrze Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W linku "Dla studentów" znajdującym się z lewej strony znaleźć można oceny i materiały pomocnicze do zajęć.
Jeżeli masz jakieś pytanie lub inną sprawę do mnie napisz na adres, który znajduje się poniżej.