Podstawowe komendy edytora Vi

a - tryb edycji wprowadzanie tekstu po prawej stronie kursora.
i - tryb edycji wprowadzanie tekstu po lewej stronie kursora.
ESC - powrót do trybu command
W trybie commad h, j, k, l odpowiednio strzałki: lewo, dół, góra, prawo.
x - kasuje literę przed kursorem.
dd - kasuje linię.
:w - zapis do pliku.
:q - wyjście z programu.
:wq lub zz - zapis do pliku i wyjście z programu.
:set mouse=a pozwala na użycie myszy w edytorzy

Poruszanie się po edytowanym tekście

w - słowo do przodu.
e - na koniec następnego słowa.
b - początek poprzedniego słowa.
0 - do początku linii.
$ - koniec bieżącej linii.
G - początek tekstu.
crt G - koniec tekstu.
nG - do linii numer n.

Modyfikowanie tekstu

a - przejście w tryb edycji.
A - przejście w tryb edycji na końcu linii.
i - przejście w tryb edycji z dopisywaniem z lewej strony kursora.
o - przejście w tryb edycji w nowej linii.
O - przejście w tryb edycji w nowej linii powyżej bieżącej.
x - kasowanie znaku pod kursorem.
dw - kasowanie od pozycji kursora do końca słowa.
dd - kasowanie całej linii.
D - kasowanie od kursora do końca linii.
nx - kasowanie n znaków od kursora.
ndd - kasowanie n linii.
dG - kasowanie od kursora do końca tekstu.
d1G - kasowanie od kursora do początku tekstu.
d$ - kasowanie do końca linii.
dn$ - kasowanie od kursora do końca n-tej linii.
u - cofnięcie poprzedniej komendy.
U - cofnięcie wszystkich zmian w bieżącej linii.
:e! - przywołanie stanu sprzed poprzedniego zapisu do pliku.
rc - zastępuje znak pod kursorem na znak c.
R - tryb edycji z nadpisywaniem.

Kopiowanie i przenoszenie tekstu

yy lub Y - kopiowanie linii do bufora.
nyy lub nY - kopiowanie n linii do bufora.
yw - kopiowanie słowa do bufora.
nyw - kopiowanie n słów do bufora.
y$ - kopiowanie do bufora od kursora do końca linii.
"ayy lub aY - kopiowanie linii do bufora o nazwie a.
"byw - kopiowanie słowa do bufora o nazwie b.
"bynw - kopiowanie n wyrazów do bufora o nazwie b.
p - wklejenie zawartości bufora (bez nazwy) na prawo od kursora.
np - jak wyżej ale n razy.
P - wklejenie zawartości bufora (bez nazwy) na lewo od kursora.
"ap - wklejenie zawartości bufora o nazwie a po prawej stronie od kursora.
"bnP - n kopii po lewej stronie od kursora z bufora o nazwie b.

Szukanie w tekście i zastępowanie

fc - znajduje następny znak c i ustawia kursor po prawej.
Fc - znajduje następny znak c i ustawia kursor po lewej.
/str - szuka ciągu znaków str od kursora w prawo i do końca tekstu.
?str - jak wyżej ale w lewo i do początku tekstu.
Literatura:
Vi tekxt editor tutorial