PASMO SOWIŃCA - LAS WOLSKI

Pasmo Sowińca wznosi się w zachodniej części Krakowa, pomiędzy Wisłą a uchodzącą do niej Rudawą. Wraz z położonymi po drugiej stronie Wisły wzgórzami (Tynieckie, Pychowicka Górka, Górka Kostrzewska), stanowi najbardziej wysuniętą ku południowi partię Wyżyny Krakowskiej.

Pasmo Sowiniec to izolowany zrąb tektoniczny w obrębie Bramy Krakowskiej, opadający uskokami od wschodu do Obniżenia Cholerzyńskiego, od południa do doliny Wisły, a od północy do Rudawy. Jest ono przedłużeniem Garbu Tenczyńskiego.

Pasmo składa się z dwóch masywów: Sowińca i Wzgórza św. Bronisławy (zwanego też Sikornikiem) rozdzielonych szeroką Przełęczą Przegorzalską. Najwyższe wzgórza znajdują się w zachodniej części i są to Sowiniec (358 m n.p.m.), Pustelnik (352 m n.p.m.), Srebrna Góra (326 m n.p.m.).