Strona główna


dr hab. inż. Waldemar Kaczmarczyk

Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Zarządzania
Katedra Badań Operacyjnych

Mój profil na Google Scholar

Termin konsultacji na stronie Dydaktyka

Przegląd zaawansowanych modeli planowania produkcji — referat wygłoszony na II Warsztatach Naukowych dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji w dniu 26 czerwca 2014 w Krakowie.

Files for course „Discrete Optimization in Flexible Manufacturing Systems”: DOiFMS_lab.zip

Wykład o programowaniu dynamicznym dla studentów ZIP:

EURO 2018 in Valencia

euro_2018_Kaczmarczyk.pdf