Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Zarządzania
Katedra Badań Operacyjnych i Technologii Informacyjnych

Adres korespondencyjny:
Wydział Zarządzania AGH
ul. Gramatyka 10
30-067 Kraków

Miejsce pracy:
Budynek D-14, ul. Gramatyka 10, pokój 216
Termin konsultacji na stronie Dydaktyka

Dane kontaktowe:
E-mail: waldek@agh.edu.pl
Web-page: home.agh.edu.pl/waldek/
Telefon w pokoju: 12/617-39-94
Telefon sekretariatu katedry 12/617-39-92