Monografia

Materiały pomocnicze dla czytelników monografii Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych wydanej w 2011 roku przez Wydawnictwa AGH w serii Rozprawy i Monografie pod numerem 223.

maxi_p155131383

Modele zostały zapisane w języku GNU MathProg, wchodzącym w skład darmowego oprogramowania GNU Linear Programming Kit (GLPK). Pakiet GLPK wraz ze spolonizowanym edytorem SciTE można ściągnąć ze strony home.agh.edu.pl/waldek/glpk.
Instrukcję używania GLPK w pakiecie ze SciTE można znaleźć można w pomocy SciTE.

Modele i wyniki obliczeń zapisane są w kilku różnych rodzajach plików. Plikami źródłowymi są:
*.mod uogólniony model zadania,
*.dat dane.
Na podstawie tych plików solver GLPK (glpsol.exe) tworzy kolejne:
*.dis wartości parametrów wyliczanych (bez optymalizacji), drukowane poleceniem display zapisanym w pliku *.mod,
*.txt szczegółowy model zadania,
*.log zapis przebiegu obliczeń,
*.out standardowy wydruk wyników obliczeń solvera GLPK,
*.csv wydruk wyników obliczeń w polskiej wersji formatu CSV (ang. comma separated values) zdefiniowany w pliku *.mod.
Na koniec, aby przyjrzeć się rozwiązaniu, można wykorzystać przygotowany plik Excela:
*.xls tabele przestawne przetwarzające dane z pliku *.csv.

Rozdz_1.zip: Modele ULSP: standardowy, bez zmiennych zapasów, sformułowanie wielotowarowe i z nierównościami odcinającymi. Jeden wspólny plik danych.

Rozdz_2.zip : Modele z długimi okresami (tygodnie) CLSP i CLSPL, oraz modele z krótkimi okresami (dni) CSLP, PLSP i PLSP/E. Jeden wspólny plik danych: niezerowy popyt i naliczanie kosztów utrzymywania zapasów tylko na koniec tygodni. Zadania z długimi okresami zostaną szybciej rozwiązane jeżeli solver GLPK zostanie uruchomiony z opcją –cuts, a z krótkimi z opcją –intopt.

Rozdz_4.zip: Modele z identycznymi maszynami równoległymi: całkowitoliczbowy CLSP, binarny i całkowitoliczbowy PLSP.

Rozdz_6_2.zip : Modele zadania koordynacji planów produkcji i dystrybucji w systemie planowania zapasami przez dostawcę (ang. Vendor Managed Inventory, VMI). Bardziej szczegółowy opis modeli i instrukcja ich wykorzystania znajdują się w pliku VMI_Instrukcja.html.

Licznik odwiedzin:  338