WIESŁAW MAREK WOCH
Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH. Pawilon C2, pok.202.
e-mail: wmwoch@agh.edu.pl