Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

about:media-pl [2014/10/08 21:55]
weronika [Kongres Obywatelski]
about:media-pl [2016/03/24 00:38] (current)
weronika [Program Top 500 Innovators] biuletyn agh
Line 38: Line 38:
   * grudzień 2011:   * grudzień 2011:
     * Weronika T. Adrian - **First Edition of Top 500 Innovators Program - A Perspective From Within** -  [[http://​www.polishclubsf.org/​Trade%20Council.pdf|Newsletter US-Polish Trade Council]]     * Weronika T. Adrian - **First Edition of Top 500 Innovators Program - A Perspective From Within** -  [[http://​www.polishclubsf.org/​Trade%20Council.pdf|Newsletter US-Polish Trade Council]]
 +  * listopad 2011:
 +    * Biuletyn AGH - ** Młodzi naukowcy z AGH na stażu w Dolinie Krzemowej**. //​Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończyło nabór do pilotażowej edycji programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators-Science-Management-Commercialization,​ dzięki czemu 40 polskich badaczy i menadżerów innowacyjności ma możliwość wyjazdu na dwumiesięczne staże do prestiżowych amerykańskich uczelni, m.in. Harvard University, University of California – Berkeley, Stanford University czy Massachusetts Institute of Technology.//​ [[http://​www.biuletyn.agh.edu.pl/​index.php?​option=com_content&​view=article&​id=693:​18&​catid=92:​listopad-2011-nr-47|Czytaj dalej...]]
   * październik 2011:   * październik 2011:
     * Polskie Radio - **Polacy blogują z najlepszej uczelni świata**. //15 października tego roku czwórka młodych naukowców z AGH wyjechała na dwumiesięczny staż do jednej z najlepszych uczelni świata – Stanford University. Przez cały okres pobytu w Dolinie Krzemowej będą oni prowadzić bloga.// [[http://​www.polskieradio.pl/​59/​266/​Artykul/​463054,​Polacy-bloguja-z-najlepszej-uczelni-swiata|Czytaj dalej...]]     * Polskie Radio - **Polacy blogują z najlepszej uczelni świata**. //15 października tego roku czwórka młodych naukowców z AGH wyjechała na dwumiesięczny staż do jednej z najlepszych uczelni świata – Stanford University. Przez cały okres pobytu w Dolinie Krzemowej będą oni prowadzić bloga.// [[http://​www.polskieradio.pl/​59/​266/​Artykul/​463054,​Polacy-bloguja-z-najlepszej-uczelni-swiata|Czytaj dalej...]]