Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

archive [2013/08/22 17:06]
weronika
archive [2014/01/27 15:54] (current)
weronika
Line 1: Line 1:
 ===== Archiwum ===== ===== Archiwum =====
  
-  * **1.07.2013** - Zapraszam po wpisy w __środę, 3.07o godz10:​00__ ​(wpisy do ok. 11:30). +  * **November 2012**:  
-  **27.02.2013** ​Konsultacje w dniu dzisiejszym __nie odbędą się!__ +    * [[http://​www.iaria.org/​conferences2012/​ICSEA12.html|ICSEA 2012]] ​(The Seventh International Conference on Software Engineering Advances-- I presented our //Work in Progress// paper on a mobile assistant - an intelligent application for smartphones learning the habits of its user
-  * **24.02.2013** - Po wpisy zapraszam we wtorek, 26lutegoo godz. 15:15 (C2/319).+    [[http://​ictai12.unipi.gr/|ICTAI 2012]] conference ​-- together with [[http://​home.agh.edu.pl/​sbobek|Szymon Bobek]] we presented our paper on combining ACE wiki with a CAPTCHA-like system 
 +  * **September 9-12 2012**: We ([[http://​geist.agh.edu.pl|GEIST]]) did our first [[http://​geist.agh.edu.pl/​pub:​research:​fedcsis2012|Tutorial]] at **[[http://​fedcsis.org/​|FedCSIS]]** conference in WrocławPoland! ​:-)
  
   * **28.09.2012** - W najbliższy piątek odbędzie się [[http://​www.profuturo.agh.edu.pl/​|VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych]], a w ramach niej panel pt. //Jak działamy, co nas napędza, dokąd zmierzamy//,​ w którym będę miała zaszczyt uczestniczyć wraz z innymi panelistami - zapraszam :-)   * **28.09.2012** - W najbliższy piątek odbędzie się [[http://​www.profuturo.agh.edu.pl/​|VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych]], a w ramach niej panel pt. //Jak działamy, co nas napędza, dokąd zmierzamy//,​ w którym będę miała zaszczyt uczestniczyć wraz z innymi panelistami - zapraszam :-)