Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

creativity:marshmallow-challenge [2013/03/08 13:20] (current)
weronika created
Line 1: Line 1:
 +====== Marshmallow Challenge ======
 +{{ http://​marshmallowchallenge.com/​Welcome_files/​shapeimage_5.png}}
 +Na [[http://​marshmallowchallenge.com/​|stronie www]] znajdziecie Państwo opis i statystyki **Marshmallow challenge**,​ słynne [[http://​marshmallowchallenge.com/​TED_Talk.html|przemówienie]] z TED 2010, [[http://​marshmallowchallenge.com/​Instructions.html|instrukcje]],​ [[http://​marshmallowchallenge.com/​Photos.html|zdjęcia]] a nawet [[http://​marshmallowchallenge.com/​Blog/​Blog.html|blog]] :-)
 +
 +Dowiecie się między innymi:
 +  * Po co i kiedy stosuje się to ćwiczenie?
 +  * Jakie wnioski można z niego wysnuć?
 +  * Którym grupom wychodzi najlepiej?
 +  * Co się dzieje z zespołami, jeżeli za wygraną wyznaczy się wysoką nagrodę?
 +
 +Zapraszam na stronę: http://​marshmallowchallenge.com/​
 +