Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

creativity:mobilne-tablice [2013/03/10 16:02]
weronika [Co należy zrobić:]
creativity:mobilne-tablice [2013/03/10 16:02] (current)
weronika [Co należy zrobić:]
Line 10: Line 10:
   * Sporządzić kosztorys, spisać skąd zdobyć materiały ​   * Sporządzić kosztorys, spisać skąd zdobyć materiały ​
   * Ewentualnie:​ zbudować tablicę :-)   * Ewentualnie:​ zbudować tablicę :-)
-  * Do oddania: kosztorys + rysunek / prototyp / zdjęcie wykonanej tablicy+  ​* **Do oddania:** kosztorys + rysunek / prototyp / zdjęcie wykonanej tablicy
  
 ===== Kryteria oceny ===== ===== Kryteria oceny =====
   * Tablice (projekty) będą oceniane pod kątem użyteczności i ekonomiczności (ceny).   * Tablice (projekty) będą oceniane pod kątem użyteczności i ekonomiczności (ceny).