Spring 2009

Zaawansowane techniki WWW i Perl

Slides from my lectures:

Date Lecture
Harmonogram (Schedule)
30 April Tworzenie i korzystanie z modułów (Modules)
30 April Programowanie obiektowe w Perlu (Objects)
30 April Zastosowania sieciowe (Networking)
14 May Dostęp do baz danych (Databases)
21 May Język Tk. Tworzenie aplikacji graficznych (Perl/Tk)1

Laboratory sessions:

Date Lab. session
12 and 19 May Tworzenie i korzystanie z modułów; Programowanie obiektowe w Perlu; Zastosowania sieciowe
26 May and 2 June Dostęp do baz danych; Język Tk. Tworzenie aplikacji graficznych

Systemy sygnalizacji i zarządzania w sieciach

I give laboratory sessions on MPLS. Documents are published by Dr. P. Chołda on the EiT site.

Notes

  1. Download the full example composed of the code mentioned on the slides. []