dr hab. inż. Konrad Świerczek, prof. AGH

Katedra Energetyki Wodorowej, Wydział Energetyki i Paliw
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. 12-617-49-26DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA


sumarycznie:

Monografie i rozdziały w książkach 4
liczba publikacji 139
w tym z Thomson Reuters Master Journal List (lista filadelfijska) 113
materiały konferencyjne 163
sumaryczny IF 394,225
liczba cytowań (bez autocytowań) 1357 (1138)
indeks h 20


MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH


1. A. Takasaki, Ł. Gondek, J. Czub, A. Klimkowicz, A. Żywczak, K. Świerczek
rozdział p.t. "Hydrogen storage in Ti/Zr-based amorphous and quasicrystal alloys"
w M. Sankir, N.D. Sankir (Eds.) "Hydrogen Storage and Technologies"
Wiley-Scrivener, 2018
ISBN: 978-1-119-45988-0

2. J. Molenda, K. Świerczek
rozdział pt. "Fundamentalne problem rozwoju energetyki wodorowej"
w J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (Edyt.) "E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju"
Centrum Myśli Strategicznych, 2017
ISBN 978-83-945091-2-5

3. J. Molenda, K. Świerczek
rozdział p.t. "Strategies for perspective cathode materials for IT-SOFC"
w J.T.S. Irvine, P. Connor (Eds.) "Solid Oxide Fuels Cells: Facts and Figures"
Springer, 2013
ISBN 978-1-4471-4455-7

4. K. Świerczek
"Projektowanie właściwości fizykochemicznych tlenkowych materiałów katodowych dla ogniw IT-SOFC oraz Li-ION"
Ceramika / Ceramics, 111 (2010)
ISSN 0860-3340, ISBN 978-83-60958-68-1


LISTA PUBLIKACJI Z THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST
(LISTA FILADELFIJSKA) od roku 20151. W. Skubida, A. Niemczyk, K. Zheng, X. Liu, K. Świerczek
"Crystal structure, hydration and two-fold/single-fold diffusion kinetics in proton-conducting Ba0.9La0.1Zr0.25Sn0.25In0.5O3-a oxide"
Crystals 8(3) (2018) 136-1-15
IF (2016) 1.566

2. K. Cichy, W. Skubida, K. Świerczek
"Structural transformations, water incorporation and transport properties of tin-substituted barium indate"
Journal of Solid State Chemistry 262 (2018) 58-67
IF (2016) 2.299

3. Z. Du, H. Zhao, S. Li, Y. Zhang, X. Chang, Q. Xia, N. Chen, L. Gu, K. Świerczek, Y. Li, T. Yang, K. An
"Exceptionally high performance anode material based on lattice structure decorated double perovskite Sr2FeMo2/3Mg1/3O6-δ for Solid Oxide Fuel Cells"
Advanced Energy Materials (2018) 1800062-1-13
IF (2016) 16.721

4. Z. Zhang, Z. Du, A. Niemczyk, K. Li, H. Zhao, K. Świerczek
"A-site nonstoichiometry and B-site doping with selected M3+ cations in La2-xCu1-y-zNiyMzO4-δ layered oxides"
Solid State Ionics 317 (2018) 26-31
IF (2016) 2.354

5. Z. Du, C. Yan, H. Zhao, Y. Zhang, C. Yang, S. Yi, Y. Lu, K. Świerczek
"Effective Ca-doping in Y1-xCaxBaCo2O5+δ cathode materials for Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cells"
Journal of Materials Chemistry A 5(48) (2017) 25641-25651
IF (2016) 8.867

6. A. Klimkowicz, K. Świerczek, S. Kobayashi, A. Takasaki, W. Allahyani, B. Dabrowski
"Improvement of oxygen storage properties of hexagonal YMnO3+δ by microstructural modifications"
Journal of Solid State Chemistry 258 (2018) 471-476
IF (2016) 2.299

7. Z. Zhang, H. Zhao, Z. Du, X. Chang, L. Zhao, X. Du, Z. Li, Y. Teng, J. Fang, K. Świerczek
"(101) plane-oriented SnS2 nanoplates with carbon coating: a high-rate and cycle-stable anode material for lithium ion batteries"
ACS Applied Materials & Interfaces 9(41) (2017) 35880-35887
IF (2016) 7.504

8. Ł. Kondracki, A. Kulka, K. Świerczek, M. Ziąbka, J. Molenda
"Operando X-ray diffraction studies as a tool for determination of transport parameters of mobile ions in electrode materials"
Journal of Power Sources 369 (2017) 1-5
IF (2016) 6.395

9. Z. Zhang, H. Zhao, Y. Teng, X. Chang, Q. Xia, Z. Li, J. Fang, Z. Du, K. Świerczek
"Carbon-sheathed MoS2 nanothorns epitaxially grown on CNTs: electrochemical application for highly-stable and ultrafast lithium storage"
Advanced Energy Materials (2018) 1700174-1-11
IF (2016) 16.721

10. J. Suchanicz, K. Świerczek, D. Sitko, P. Czaja, P. Marchet, H. Czternastek, D. Majda
"The effects of PbZn1/3Nb2/3O3-doping on structural, thermal, optical, dielectric and ferroelectric properties of BaTiO3 ceramics"
Journal of Applied Physics 122(12) (2017) 124105-1-7
IF (2016) 2.068

11. G. Grabowski, R. Lach, Z. Pędzich, K. Świerczek, A. Wojteczko
"Anisotropy of thermal expansion of 3Y-TZP, α-Al2O3 and composites from 3Y-TZP/α-Al2O3 system"
Archives of Civil and Mechanical Engineering 18(1) (2018) 188-197
IF (2016) 2.216

12. K. Świerczek, A. Klimkowicz, K. Nishihara, S. Kobayashi, A. Takasaki, M. Alanizy, S. Kolesnik, B. Dabrowski, S. Seong, J. Kang
"Oxygen storage properties of hexagonal HoMnO3+δ"
Physical Chemistry Chemical Physics 19(29) (2017) 19243-19251
IF (2016) 4.123

13. K. Świerczek, W. Skubida, A. Niemczyk, A. Olszewska, K. Zheng
"Structure and transport properties of proton-conducting BaSn0.5In0.5O2.75 and A-site substituted Ba0.9Ln0.1Sn0.5In0.5O2.8 (Ln = La, Gd) oxides"
Solid State Ionics 307 (2017) 44-50
IF (2016) 2.354

14. Y. Teng, H. Zhao, Z. Zhang, L. Zhao, Y. Zhang, Z. Li, Q. Xia, Z. Du, K. Świerczek
"MoS2 nanosheets vertically grown on reduced graphene oxide via oxygen bonds with carbon coating as ultrafast sodium ion batteries anodes"
Carbon 119 (2017) 91-100
IF (2016) 6.337

15. J. Suchanicz, K. Konieczny, K. Świerczek, M. Lipiński, M. Karpierz, D. Sitko, H. Czternastek, K. Kluczewska
"Electrical transport in low-lead (1-x)BaTiO3-xPbMg1/3Nb2/3O3 ceramics"
Journal of Advanced Ceramics 6(3) (2017) 207-219
IF (2016) 1.198

16. M. Odziomek, F. Chaput, A. Drobniak, K. Świerczek, D. Olszewska, M. Sitarz, F. Lerouge, S. Parola "Hierarchically-structured lithium titanate for ultrafast charging in long-life high capacity batteries"
Nature Communications 8 (2017) 15636
IF (2016) 12.124

17. Y. Lu, H. Zhao, K. Li, X. Du, Y. Ma, X. Chang, N. Chen, K. Zheng, K. Świerczek
"Effective calcium doping at the B-site of BaFeO3-δ perovskite: towards low-cost and high-performance oxygen permeation membranes"
Journal of Materials Chemistry A 5(17) (2017) 7999-8009
IF (2016) 8.867

18. J. Molenda, J. Kupecki, R. Baron, M. Blesznowski, G. Brus, T. Brylewski, M. Bućko, J. Chmielowiec, K. Ćwieka, M. Gazda, A. Gil, P. Jasiński, Z. Jaworski, J. Karczewski, M. Kawalec, R. Kluczowski, M. Krauz, F. Krok, B. Łukasik, M. Małys, A. Mazur, A. Mielewczyk-Gryń, J. Milewski, S. Molin, G. Mordarski, M. Mosiałek, K. Motylinski, E.N. Naumovich, P. Nowak, G. Paściak, P. Pianko-Oprych, D. Pomykalska, M. Rękas, A. Ściążko, K. Świerczek, J. Szmyd, S. Wachowski, T. Wejrzanowski, W. Wróbel, K. Zagorski, W. Zając, A. Żurawska
"Status report on high temperature fuel cells in Poland - Recent advances and achievements"
International Journal of Hydrogen Energy 42(7) (2017) 4366-4403
IF (2016) 3.582

19. A. Klimkowicz, K. Świerczek, K. Zheng, D. Wallacher, A. Takasaki
"Oxygen release from BaLnMn2O6 (Ln: Pr, Nd, Y) under reducing conditions as studied by neutron diffraction"
Journal of Materials Science 52(11) (2017) 6476-6485
IF (2016) 2.599

20. X. Du, H. Zhao, Y. Lu, Z. Zhang, A. Kulka, K. Świerczek
"Synthesis of core-shell-like ZnS/C nanocomposite as improved anode material for lithium ion batteries"
Electrochimica Acta 228 (2017) 100-106
IF (2016) 4.798

21. X. Du, H. Zhao, Z. Zhang, Y. Lu, C. Gao, Z. Li, Y. Teng, L. Zhao, K. Świerczek
"Core-shell structured ZnS-C nanoparticles with enhanced electrochemical properties for high-performance lithium-ion battery anodes"
Electrochimica Acta 225 (2017) 129-136
IF (2016) 4.798

22. A. Trenczek-Zając, J. Banaś, K. Świerczek, K. Zazakowny, M. Radecka
"Photosensitization of TiO2 P25 with CdS nanoparticles for photocatalytic applications"
Archives of Metallurgy and Materials 62(2) (2017) 841-849
IF (2016) 0.571

23. A. Klimkowicz, K. Świerczek, T. Yamazaki, A. Takasaki
"Enhancement of the oxygen storage properties of BaPrMn2O5+δ and BaSmMn2O5+δ oxides by a high-energy milling"
Solid State Ionics 298 (2016) 66-72
IF 2.354

24. Y. Teng, H. Zhao, Z. Zhang, Z. Li, Q. Xia, Y. Zhang, L. Zhao, X. Du, Z. Du, P. Lv, K. Świerczek
"MoS2 nanosheets vertically grown on graphene sheets for lithium ion battery anodes"
ACS Nano 10(9) (2016) 8526-8535
IF 13.942

25. Z. Du, H. Zhao, S. Yi, Q. Xia, Y. Gong, Y. Zhang, X. Cheng, Y. Li, L. Gu, K. Świerczek
"High performance anode material Sr2FeMo0.65Ni0.35O6-δ with in situ exsolved nanoparticle catalyst"
ACS Nano 10(9) (2016) 8660-8669
IF 13.942

26. K. Zheng, K. Świerczek
"Evaluation of La2Ni0.5Cu0.5O4+δ and Pr2Ni0.5Cu0.5O4+δ Ruddlesden-Popper-type layered oxides as cathode materials for Solid Oxide Fuel Cells"
Materials Research Bulletin 84 (2016) 259-266
IF 2.446

27. Z. Zhang, H. Zhao, Q. Xia, J. Allen, Z. Zeng, C. Gao, Z. Li, X. Du, K. Świerczek
"High performance Ni3S2/Ni film with three dimensional porous architecture as binder-free anode for lithium ion batteries"
Electrochimica Acta 211 (2016) 761-767
IF 4.798

28. Y. Lu, H. Zhao, X. Chang, X. Du, K. Li, Y. Ma, S. Yi, Z. Du, K. Zheng, K. Świerczek
"Novel cobalt-free BaFe1-xGdxO3-δ perovskite membranes for oxygen separation"
Journal of Materials Chemistry A 4(27) (2016) 10454-10466
IF 8.867

29. W. Skubida, K. Świerczek
"Structural properties and presence of protons in Ba0.9Gd0.1Zr1-x-ySnxInyO3-(y-0.1)/2 perovskites"
Functional Materials Letters 9(4) (2016) 1641005
IF 1.234

30. K. Zheng, K. Świerczek
"A- and B-site doping effect on physicochemical properties of Sr2-xBaxMMoO6 (M = Mg, Mn, Fe) double perovskites - candidate anode materials for SOFCs"
Functional Materials Letters 9(4) (2016) 1641002
IF 1.234

31. M.A. Macias, M.V. Sandoval, N.G. Martinez, S. Vázquez-Cuadriello, L. Suescun, P. Roussel, K. Świerczek, G.H. Gauthier
"Synthesis and preliminary study of La4BaCu5O13+δ and La6.4Sr1.6Cu8O20?δ ordered perovskites as SOFC/PCFC electrode materials"
Solid State Ionics 288 (2016) 68-75
IF 2.354

32. A. Klimkowicz, K. Świerczek, T. Rząsa, A. Takasaki, B. Dabrowski
"Oxygen storage properties and catalytic activity of layer-ordered perovskites BaY1-xGdxMn2O5+δ"
Solid State Ionics 288 (2016) 43-47
IF 2.354

33. A. Kulka, K. Świerczek, K. Walczak, A. Braun, J. Molenda
"Correlation between transport properties and lithium extraction/insertion mechanism in Fe-site substituted phospholivine"
Solid State Ionics 288 (2016) 184-192
IF 2.354

34. O.L. Pineda, Z.L. Moreno, P. Roussel, K. Świerczek, G.H. Gauthier
"Synthesis and preliminary study of the double perovskite NdBaMn2O5+δ as symmetric SOFC electrode material"
Solid State Ionics 288 (2016) 61-67
IF 2.354

35. K. Zheng, K. Świerczek
"Evaluation of W-containing Sr1-xBaxFe0.75W0.25O3-δ (x = 0, 0.5, 1) anode materials for Solid Oxide Fuel Cells"
Solid State Ionics 288 (2016) 124-129
IF 2.354

36. Q. Xia, H. Zhao, Z. Du, Z. Zhang, S. Li, C. Gao, K. Świerczek
"Design and synthesis of 3-D hierarchical molybdenum dioxide/nickel/carbon structured composite with superior cycling performance for lithium ion batteries"
Journal of Materials Chemistry A 4(2) (2016) 605-611
IF 8.867

37. Q. Xia, H. Zhao, Z. Du, Z. Zeng, C. Gao, Z. Zhang, X. Du, A. Kulka, K. Świerczek
"Facile synthesis of MoO3/carbon nanobelts as high-performance anode material for lithium ion batteries"
Electrochimica Acta 180 (2015) 947-956
IF 4.803

38. X. Liu, Y. Dai, J. Xie, H. Zhao, P. Lv, K. Wang, K. Świerczek
"Improvement of silicon-based electrode for Li-ion batteries by formation of Si-TiB2-C nanocomposites"
Solid State Ionics 281 (2015) 60-67
IF 2.380

39. D. Baster, W. Maziarz, K. Świerczek, A. Stokłosa, J. Molenda
"Structural and electrochemical properties of Na0.72CoO2 as cathode material for sodium-ion batteries"
Journal of Solid State Electrochemistry 19(12) (2015) 3605-3612
IF 2.327

40. K. Zheng, K. Świerczek, J.M. Polfus, M.F. Sunding, M. Pishahang, T. Norby
"Carbon deposition and sulfur poisoning in SrFe0.75Mo0.25O3-δ and SrFe0.5Mn0.25Mo0.25O3-δ electrode materials for symmetrical SOFCs"
Journal of the Electrochemical Society 162(9) (2015) F1078-F1087
IF 3.014

41. K. Zheng, A. Klimkowicz, K. Świerczek, A. Malik, Y. Ariga, T. Tominaga, A. Takasaki
"Chemical diffusion and surface exchange in selected Ln-Ba-Sr-Co-Fe perovskite-type oxides"
Journal of Alloys and Compounds 645(S1) (2015) S357-S360
IF 3.014

42. T. Tominaga, A. Takasaki, T. Shibato, K. Świerczek
"HREM observation and high-pressure composition isotherm measurement of Ti45Zr38Ni17 quasicrystal powders synthesized by mechanical alloying"
Journal of Alloys and Compounds 645(S1) (2015) S292-S294
IF 3.014

43. Y. Ariga, A. Takasaki, T. Kimijima, K. Świerczek
"Electrochemical properties of Ti49Zr26Ni25-xPdx (x = 0-6) quasicrystal electrodes produced by mechanical alloying"
Journal of Alloys and Compounds 645(S1) (2015) S152-S154
IF 3.014

44. A. Klimkowicz, A. Takasaki, Ł. Gondek, H. Figiel, K. Świerczek
"Hydrogen desorption properties of magnesium hydride catalyzed multiply with carbon and silicon"
Journal of Alloys and Compounds 645(S1) (2015) S80-S83
IF 3.014

45. F. Yang, H. Zhao, J. Yang, M. Fang, Y. Lu, Z. Du, K. Świerczek, K. Zheng
"Structure and oxygen permeability of BaCo0.7Fe0.3-xInxO3-δ ceramic membranes"
Journal of Membrane Science 492 (2015) 559-567
IF 5.557

46. K. Świerczek, W. Zając, A. Klimkowicz, K. Zheng, N. Malikova, B. Dabrowski
"Crystal structure and proton conductivity in highly oxygen-deficient Ba1-xLax(In,Zr,Sn)O3-δ perovskites"
Solid State Ionics 275 (2015) 58-61
IF 2.380

47. Y. Lu, H. Zhao, X. Cheng, Y. Jia, X. Du, M. Fang, Z. Du, K. Zheng, K. Świerczek
"Investigation of In-doped BaFeO3-δ perovskite-type oxygen permeable membranes"
Journal of Materials Chemistry A 3(11) (2015) 6202-6214
IF 8.262

48. A. Klimkowicz, K. Świerczek, A. Takasaki, J. Molenda, B. Dabrowski
"Crystal structure and oxygen storage properties of BaLnMn2O5+δ (Ln: Pr, Nd, Sm, Gd, Dy, Er and Y) oxides"
Materials Research Bulletin 65 (2015) 116-122
IF 2.435

49. J. Suchanicz, K. Świerczek, E. Nogas-Ćwikiel, K. Konieczny, D. Sitko
"PbMg1/3Nb2/3O3 -doping effects on structural, thermal, Raman, dielectric and ferroelectric properties of BaTiO3 ceramics"
Journal of the European Ceramic Society 35(6) (2015) 1777-1783
IF 2.933

50. B. Łysoń-Sypień, M. Radecka, M. Rękas, K. Świerczek, K. Michalow-Mauke, T. Graule, K. Zakrzewska
"Grain-size-dependent gas-sensing properties of TiO2 nanomaterials"
Sensors and Actuators B-Chemical 211 (2015) 67-76
IF 4.758

51. J. Molenda, D. Baster, A. Milewska, K. Świerczek, D.K. Bora, A. Braun, J. Toboła
"Electronic origin of difference in discharge curve between LixCoO2 and NaxCoO2 cathodes"
Solid State Ionics 271 (2015) 15-27
IF 2.380

52. A. Kulka, A. Braun, T.-W. Huang, A. Wolska, M.T. Klepka, A. Szewczyk, D. Baster, W. Zając, K. Świerczek, J. Molenda
"Evidence for Al doping in lithium sublattice of LiFePO4"
Solid State Ionics 270 (2015) 33-38
IF 2.380

53. X. Liu, J. Xie, H. Zhao, P. Lv, K. Wang, Z. Feng, K. Świerczek
"Electrochemical properties of mechanochemically synthesized CoSn2-C nanocomposite-type anode material for Li-ion batteries"
Solid State Ionics 269 (2015) 86-92
IF 2.380

54. X. Liu, H. Zhao, A. Kulka, A. Trenczek-Zając, J. Xie, N. Chen, K. Świerczek
"Characterization of physicochemical properties of novel SnS2 with cubic structure and diamond-like Sn sublattice"
Acta Materialia 82 (2015) 212-223
IF 5.058


Pełna lista publikacji (od 2008r.)


REALIZOWANE OBECNIE GRANTY BADAWCZE


1. Kierownik projektu NCN 2015/19/B/ST8/00871
"Nowa generacja hierarchicznie-strukturyzowanych membran ceramicznych o zwiększonym przewodnictwie jonowo-elektronowym"
2016-2019
Strona WWW projektu

2. Kierownik projektu NCN 2012/05/E/ST5/03772
"Korelacja pomiędzy właściwościami strukturalnymi i transportowymi w materiałach o przewodnictwie tlenowym, protonowym oraz jonów litu"
2013-2018
Strona WWW projektu


LISTA PROWADZONYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


1. Chemia I - wykład (30h), studia stacjonarne pierwszego stopnia

2. Projektowanie materiałów dla energetyki - wykład (30h), seminarium (15h), laboratorium (45h), studia stacjonarne drugiego stopnia, specjalność energetyka wodorowa

3. Elektrochemia ciała stałego - wykład (30h), ćwiczenia rachunkowe (30h), studia stacjonarne drugiego stopnia, specjalność energetyka wodorowa

4. Modelowanie materiałów dla energetyki - wykład (30h), laboratorium (45h), projekt (15h), studia stacjonarne drugiego stopnia, specjalność energetyka wodorowa

5. Fizykochemia fazy skondensowanej - ćwiczenia rachunkowe (30h), studia stacjonarne drugiego stopnia, specjalność energetyka wodorowa


WYPROMOWANI DOKTORZY


1. dr inż. Alicja Klimkowicz
tytuł pracy: "Perovskite-based oxygen storage materials"
data: 15.02.2016, SIT, Tokio
data: 13.09.2016, WEiP, AGH
Praca wykonana w ramach umowy o podwójnym dyplomowaniu pomiędzy AGH a Shibaura Institute of Technology (SIT), Tokio, Japonia
Praca doktorska z wyróżnieniem

2. dr inż. Kun Zheng
tytuł pracy: "Novel electrode materials for IT-SOFC fueled by syngas"
data obrony: 08.01.2015, WEiP
Praca wykonana w ramach KIC InnoEnergy PhD School
Praca doktorska z wyróżnieniem


WYPROMOWANE PRACE MAGISTERSKIE od 2015


1. mgr inż. Kacper Cichy
tytuł pracy: "Transport protonów w materiałach elektrodowych i elektrolitowych w aspekcie ich zastosowania w wysokotemperaturowych ogniwach paliwowych"
data obrony: 24.07.2017, WEiP

2. mgr inż. Mikołaj Nowak
tytuł pracy: "Związki kwazikrystaliczne dla nowoczesnych technologii energetycznych"
data obrony: 24.07.2017, WEiP

3. mgr inż. Sylwester Bednarczyk
tytuł pracy: "Korelacja pomiędzy dyfuzją chemiczną w materiale katodowym LiCoO2 a właściwościami elektrochemicznymi ogniw Li-ion"
data obrony: 24.07.2017, WEiP

4. mgr inż. Andrzej Połednik
tytuł pracy: "Materiały elektrodowe dla wysokotemperaturowych ogniw paliwowych z elektrolitem przewodzącym protonowo"
data obrony: 24.07.2017, WEiP

5. mgr inż. Anna Olszewska
tytuł pracy: "Korelacja pomiędzy strukturą i transportem protonów w perowskitach z grupy Ba(Zr,In,Sn)O3-δ"
data obrony: 06.06.2016, WEiP

6. mgr inż. Anna Niemczyk
tytuł pracy: "Właściwości fizykochemiczne wysokotemperaturowych przewodników protonowych z grupy Ba1-xLax(Zr,In,Sn)O3-δ"
data obrony: 06.06.2016, WEiP

7. mgr inż. Katarzyna Siwek
tytuł pracy: "Corrosion behaviour of materials used in boilers for biomass combustion"
data obrony: 11.12.2015, WEiP
Praca wykonana w ramach KIC InnoEnergy Master School oraz umowy o podwójnym dyplomowaniu pomiędzy AGH a IST Instituto Superior Técnico, Lizbona, Portugalia
Promotor ze strony portugalskiej prof. Fátima Montemor

8. mgr inż. Jakub Moskalewicz
tytuł pracy: "Właściwości elektrochemiczne ogniw stałotlenkowych z elektrolitem przewodzącym protonowo"
data obrony: 11.12.2015, WEiP

9. mgr inż. Wojciech Skubida
tytuł pracy: "Charakterystyka właściwości elektrochemicznych ogniw stałotlenkowych z materiałem anodowym na bazie Sr2Fe2-xMoxO6-δ"
data obrony: 29.07.2015, WEiP

10. mgr inż. Tomasz Rząsa
tytuł pracy: "Optymalizacja tlenków Ba1-xSrxY1-yLnyMn2O5+δ (Ln - wybrane lantanowce) w aspekcie ich zdolności do magazynowania tlenu i właściwości katalitycznych"
data obrony: 29.07.2015, WEiP

11. mgr inż. Aleksandra Stoch
tytuł pracy: "Fly ash from coal combustion - characterization"
data obrony: 03.06.2015, WEiP
Praca wykonana w ramach KIC InnoEnergy Master School oraz umowy o podwójnym dyplomowaniu pomiędzy AGH a IST Instituto Superior Técnico, Lizbona, Portugalia
Promotor ze strony portugalskiej prof. Fátima Montemor


 Materiały dla studentów z przedmiotu Chemia I


Komplet wykładów (kliknij aby pobrać, plik PDF) Materiały dla studentów z przedmiotu Elektrochemiczne podstawy magazynowania i konwersji energii


Komplet wykładów (kliknij aby pobrać, plik PDF)