dr hab. inż. Konrad Świerczek, prof. AGH

Katedra Energetyki Wodorowej, Wydział Energetyki i Paliw
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. 12-617-49-26DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA


sumarycznie:

Monografie i rozdziały w książkach 2
liczba publikacji 88
w tym z Thomson Reuters Master Journal List (lista filadelfijska) 68
materiały konferencyjne 118
sumaryczny IF 152,813
liczba cytowań (bez autocytowań) 614 (502)
indeks h 13


MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH


1. J. Molenda, K. Świerczek
rozdział p.t. "Strategies for perspective cathode materials for IT-SOFC"
w J.T.S. Irvine, P. Connor (Eds.) "Solid Oxide Fuels Cells: Facts and Figures"
Springer, 2013
ISBN 978-1-4471-4455-7

2. K. Świerczek
"Projektowanie właściwości fizykochemicznych tlenkowych materiałów katodowych dla ogniw IT-SOFC oraz Li-ION"
Ceramika / Ceramics, 111 (2010)
ISSN 0860-3340, ISBN 978-83-60958-68-1


LISTA PUBLIKACJI Z THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST
(LISTA FILADELFIJSKA) od roku 20131. A. Klimkowicz, K. Świerczek, A. Takasaki, J. Molenda, B. Dabrowski
"Crystal structure and oxygen storage properties of BaLnMn2O5+δ (Ln: Pr, Nd, Sm, Gd, Dy, Er and Y) oxides"
Materials Research Bulletin (2015) zaakceptowane do druku
IF (2013) 1.968

2. J. Suchanicz, K. Świerczek, E. Nogas-Ćwikiel, K. Konieczny, D. Sitko
"PbMg1/3Nb2/3O3-doping effects on structural, thermal, Raman, dielectric and ferroelectric properties of BaTiO3 ceramics"
Journal of the European Ceramic Society (2015) zaakceptowane do druku
IF (2013) 2.307

3. T. Tominaga, A. Takasaki, T. Shibato, K. Świerczek
"HREM observation and high-pressure composition isotherm measurement of Ti45Zr38Ni17 quasicrystal powders synthesized by mechanical alloying"
Journal of Alloys and Compounds (2015) zaakceptowane do druku
IF (2013) 2.726

4. K. Zheng, A. Klimkowicz, K. Świerczek, A. Malik, Y. Ariga, T. Tominaga, A. Takasaki
"Chemical diffusion and surface exchange in selected Ln-Ba-Sr-Co-Fe perovskite-type oxides"
Journal of Alloys and Compounds (2015) zaakceptowane do druku
IF (2013) 2.726

5. A. Kulka, A. Braun, T.-W. Huang, A. Wolska, M.T. Klepka, A. Szewczyk, D. Baster, W. Zając, K. Świerczek, J. Molenda
"Evidence for Al doping in lithium sublattice of LiFePO4"
Solid State Ionics 270 (2015) 33-38
IF (2013) 2.112

6. X. Liu, J. Xie, H. Zhao, P. Lv, K. Wang, Z. Feng, K. Świerczek
"Electrochemical properties of mechanochemically synthesized CoSn2-C nanocomposite-type anode material for Li-ion batteries"
Solid State Ionics 269 (2015) 86-92
IF (2013) 2.112

7. J. Molenda, D. Baster, A. Milewska, K. Świerczek, D.K. Bora, A. Braun, J. Toboła
"Electronic origin of difference in discharge curve between LixCoO2 and NaxCoO2 cathodes"
Solid State Ionics (2015) zaakceptowane do druku
IF (2013) 2.112

9. X. Liu, H. Zhao, A. Kulka, A. Trenczek-Zając, J. Xie, N. Chen, K. Świerczek
"Characterization of physicochemical properties of novel SnS2 with cubic structure and diamond-like Sn sublattice"
Acta Materialia 82 (2015) 212-223
IF (2013) 3.940

10. K. Świerczek, A. Klimkowicz, A. Niemczyk, A. Olszewska, T. Rząsa, J. Molenda, A. Takasaki
"Oxygen storage-related properties of substituted BaLnMn2O5+δ A-site ordered manganites"
Functional Materials Letters 7(6) (2014) 1440004
IF (2013) 1.622

11. K. Zheng, K. Świerczek
"Physicochemical properties of rock salt-type ordered Sr2MMoO6 (M = Mg, Mn, Fe, Co, Ni) double perovskites"
Journal of the European Ceramic Society 34(16) (2014) 4273-4284
IF (2013) 2.307

12. J. Molenda, D. Baster, M. Molenda, K. Świerczek, J. Toboła
"Anomaly in electronic structure of NaxCoO2-y cathode as a source of its step-like discharge curve"
Physical Chemistry Chemical Physics 16(28) (2014) 14845-14857
IF (2013) 4.198

13. A. Milewska, K. Świerczek, J. Tobola, F. Boudoire, Y. Hu, D.K. Bora, B.S. Mun, A. Braun, J. Molenda
"The nature of the nonmetal-metal transition in LixCoO2 oxide"
Solid State Ionics 263 (2014) 110-118
IF (2013) 2.112

14. B. Gędziorowski, Ł. Kondracki, K. Świerczek, J. Molenda
"Structural and transport properties of Li1+xV1-xO2 anode materials for Li-ion batteries"
Solid State Ionics (2014) 262 (2014) 124-127
IF (2013) 2.112

15. D. Baster, K. Dybko, M. Szot, K. Świerczek, J. Molenda
"Sodium intercalation in NaxCoO2-y - correlation between crystal structure, oxygen nonstoichiometry and electrochemical properties"
Solid State Ionics 262 (2014) 206-210
IF (2013) 2.112

16. K. Zheng, K. Świerczek, J. Bratek, A. Klimkowicz
"Cation-ordered perovskite-type anode and cathode materials for Solid Oxide Fuel Cells"
Solid State Ionics 262 (2014) 354-358
IF (2013) 2.112

17. A. Klimkowicz, K. Świerczek, K. Zheng, M. Baranowska, A. Takasaki, B. Dabrowski
"Evaluation of BaY1-xPrxMn2O5+δ oxides for oxygen storage technology"
Solid State Ionics 262 (2014) 659-663
IF (2013) 2.112

18. K. Świerczek, N. Yoshikura, K. Zheng, A. Klimkowicz
"Correlation between crystal and transport properties in LnBa0.5Sr0.5Co1.5Fe0.5O5+δ (Ln - selected lanthanides, Y)"
Solid State Ionics 262 (2014) 645-649
IF (2013) 2.112

19. Z. Du, H. Zhao, Y. Shen, L. Wang, M. Fang, K. Świerczek, K. Zheng
"Evaluation of La0.3Sr0.7Ti1-xCoxO3 as potential cathode material for Solid Oxide Fuel Cells"
Journal of Materials Chemistry A 2(26) (2014) 10290-10299
IF (2014) pending

20. K. Zheng, K. Świerczek, W. Zając, A. Klimkowicz
"Rock salt ordered-type double perovskite anode materials for Solid Oxide Fuel Cells"
Solid State Ionics 257 (2014) 9-16
IF (2013) 2.112

21. A. Klimkowicz, K. Świerczek, A. Takasaki, B. Dabrowski
"Oxygen storage capability in Co- and Fe-containing perovskite-type oxides"
Solid State Ionics 257 (2014) 23-28
IF (2013) 2.112

22. Y. Shen, H. Zhao, J. Xu, X. Zhang, K. Zheng, K. Świerczek
"Effect of ionic size of dopants on the lattice structure, electrical and electrochemical properties of La2-xMxNiO4+δ (M = Ba, Sr) cathode materials"
International Journal of Hydrogen Energy 39(2) (2014) 1023-1029
IF (2013) 2.930

23. H. Zhao, Y. Zheng, C. Yang, Y. Shen, Z. Du, K. Świerczek
"Electrochemical performance of Pr1-xYxBaCo2O5+δ layered perovskites as cathode materials for intermediate-temperature solid oxide fuel cells"
International Journal of Hydrogen Energy 38(36) (2013) 16365-16372
IF 2.930

24. D. Baster, A. Takasaki, C. Kuroda, E. Hanc, S.-H. Lee, K. Świerczek, J.S. Szmyd, J.-Y. Kim, J. Molenda
"Effect of mechanical milling on electrochemical properties of Ti45Zr38-xNi17+x (x = 0, 8) quasicrystals produced by rapid-quenching"
Journal of Alloys and Compounds 580(S1) (2013) S238-S242
IF 2.726

25. A. Kulka, D. Baster, M. Dudek, M. Kiełbasa, A. Milewska, W. Zając, K. Świerczek, J. Molenda
"Electrochemical properties of chemically modified phosphoolivines as cathode materials for Li-ion batteries"
Journal of Power Sources 244 (2013) 565-569
IF 5.211

26. Y. Shen, H. Zhao, K. Świerczek, Z. Du, Z. Xie
"Lattice structure, sintering behavior and electrochemical performance of La1.7Ca0.3Ni1-xCuxO4+δ as cathode material for intermediate-temperature solid oxide fuel cell"
Journal of Power Sources 240 (2013) 759-765
IF 5.211

27. A. Kusior, J. Klich-Kafel, A. Trenczek-Zając, K. Świerczek, M. Radecka, K. Zakrzewska
"TiO2-SnO2 nanomaterials for gas sensing and photocatalysis"
Journal of the European Ceramic Society 33 (2013) 2285-2290
IF 2.307

28. K. Świerczek, A. Klimkowicz, K. Zheng, B. Dabrowski
"Synthesis, crystal structure and electrical properties of A-site cation ordered BaErMn2O5 and BaErMn2O6"
Journal of Solid State Chemistry 203 (2013) 68-73
IF 2.200

29. J. Molenda, A. Kulka, A. Milewska, W. Zając, K. Świerczek
"Structural, transport and electrochemical properties of LiFePO4 substituted in lithium and iron sublattices (Al, Zr, W, Mn, Co and Ni)"
Materials 6 (2013) 1656-1687
IF 1.879

30. D. Baster, K. Zheng, W. Zając, K. Świerczek, J. Molenda
"Towards elucidation of delithiation mechanism of zinc-substituted LiFePO4"
Electrochimica Acta 92 (2013) 79-86
IF 4.086

31. C. Kuroda, K. Zheng, K. Świerczek
"Characterization of novel GdBa0.5Sr0.5Co2-xFexO5+δ perovskites for application in IT-SOFC cells"
International Journal of Hydrogen Energy 38(2) (2013) 1027-1038
IF 2.930


Pełna lista publikacji (od 2011r.)


REALIZOWANE OBECNIE GRANTY BADAWCZE


1. Kierownik projektu NCN 2012/05/E/ST5/03772
"Korelacja pomiędzy właściwościami strukturalnymi i transportowymi w materiałach o przewodnictwie tlenowym, protonowym oraz jonów litu"
2013-2018
Strona WWW projektu

2. Promotor w grancie promotorskim NCN 2011/03/N/ST5/04785
"Odporne na osadzanie węgla oraz siarkę materiały anodowe dla stałotlenkowych ogniw paliwowych typu SOFC zasilanych gazem syntezowym"
2012-2015
Strona WWW projektu

3. Kierownik projektu NCN 2011/01/B/ST8/04046
"Perowskity podwójne z grupy Ba1-xAxY1-yByMn2O5+δ (A: Sr, Ca; B: Sc, Pr, Sm, Gd) dla technologii magazynowania tlenu i katalizatorów trójdrożnych"
2011-2014
Strona WWW projektu
Wykład - Magazynowanie tlenu w tlenkach o strukturze perowskitu (kliknij aby pobrać, plik PDF)


LISTA PROWADZONYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


1. Chemia I - wykład (30h), studia stacjonarne pierwszego stopnia

2. Projektowanie materiałów dla energetyki - wykład (30h), seminarium (15h), laboratorium (45h), studia stacjonarne drugiego stopnia, specjalność energetyka wodorowa

3. Elektrochemia ciała stałego - wykład (30h), ćwiczenia rachunkowe (30h), studia stacjonarne drugiego stopnia, specjalność energetyka wodorowa

4. Modelowanie materiałów dla energetyki - wykład (30h), laboratorium (45h), projekt (15h), studia stacjonarne drugiego stopnia, specjalność energetyka wodorowa

5. Fizykochemia fazy skondensowanej - ćwiczenia rachunkowe (30h), studia stacjonarne drugiego stopnia, specjalność energetyka wodorowa


WYPROMOWANI DOKTORZY


1. dr inż. Kun Zheng
tytuł pracy: "Novel electrode materials for IT-SOFC fueled by syngas"
data obrony: 08.01.2015, WEiP
Praca wykonana w ramach KIC InnoEnergy PhD School
Praca doktorska z wyróżnieniem


WYPROMOWANE PRACE MAGISTERSKIE od 2013


1. mgr inż. Mariola Pławecka
tytuł pracy: "Samo-regenerujące się powłoki organiczne używane w celu ochrony konstrukcji morskich"
data obrony: 28.03.2014, WEiP
Praca wykonana w ramach KIC InnoEnergy Master School oraz umowy o podwójnym dyplomowaniu pomiędzy AGH a IST Instituto Superior Técnico, Lizbona, Portugalia. Promotor ze strony portugalskiej prof. Fátima Montemor.

2. mgr inż. Joanna Bratek
tytuł pracy: "Otrzymywanie i struktura krystaliczna perowskitów podwójnych Sr2-xBaxMMoO6-δ (M: Mg, Mn, Co, Ni) - materiałów anodowych dla ogniw SOFC"
data obrony: 09.07.2013, WEiP

3. mgr inż. Grzegorz Fiołka
tytuł pracy: "Magazynowanie tlenu w tlenkach o strukturze perowskitu podwójnego"
data obrony: 09.07.2013, WEiP

4. mgr inż. Monika Baranowska
tytuł pracy: "Modyfikacja BaYMn2O5+δ w aspekcie rozwoju technologii magazynowania tlenu"
data obrony: 09.07.2013, WEiP


 Materiały dla studentów z przedmiotu Fizykochemia Fazy Skondensowanej


Wykład 13 (kliknij aby pobrać, plik PDF)

Wykład 14 (kliknij aby pobrać, plik PDF)

Ćwiczenia 11 (kliknij aby pobrać, plik PDF)

Ćwiczenia 12 (kliknij aby pobrać, plik PDF)

Ćwiczenia 13 (kliknij aby pobrać, plik PDF)

Uwaga! Materiały z pierwszej części semestru dostępne po wysłaniu zapytania na adres e-mail. Materiały dla studentów z przedmiotu Elektrochemia Ciała Stałego


Wykład 11 (kliknij aby pobrać, plik PDF)

Wykład 12 (kliknij aby pobrać, plik PDF)

Wykład 13 (kliknij aby pobrać, plik PDF)

Wykład 14 (kliknij aby pobrać, plik PDF)

Wykład 15 (kliknij aby pobrać, plik PDF)

Ćwiczenia 11 (kliknij aby pobrać, plik PDF)

Ćwiczenia 13 (kliknij aby pobrać, plik PDF)

Uwaga! Materiały z pierwszej części semestru dostępne po wysłaniu zapytania na adres e-mail.