Badania

 

Badamy w grupie sensory gazowe i nowe ╝ród│a energii. Publikujemy w czasopismach o uznanej renomie.

Aktualne podsumowanie cytowa˝ z Web of Science, index Hirscha itp mo┐na znale╝Š poni┐ej:

 

 

Researcher ID (ISI publication list, Citation Metrics)