Realizacja projektów:

W latach 2012-2016 zespół realizował projekt NCN Opus pt., Matryca nanosensorów jako nowe narzędzie w badaniach oddziaływań gaz-ciało stałe - problem selektywności"

Nr umowy: UMO-2011/03/B/ST7/01840

Kierownik projektu: prof. dr. hab. inż. Katarzyna Zakrzewska