Probabilistyka

 

Wykłady z Probabilistyki i Statystyki dla Elektroniki oraz Elektroniki i Telekomunikacji w semestrze letnim 2014/15 można pobrać z poniższych zbiorów:

 

1-Wstep-PS (wersja polska)

2-Wprowadzenie do probabilistyki-PS (wersja polska)

3-Zdarzenie niezależne -PS (wersja polska)

4. Rozkłady zmiennych losowych-PS (wersja polska)

5. Wnioskowanie statystyczne - PS (wersja polska)

 

 

 1-Introduction-PS (English version)

2-Probability-PS (English version)

3-Independence (English version)

4. Distributions (English version)

 

 

 1-Introduction-PS (English version)

2-Probability-PS (English version)

3-Independence (English version)

4. Distributions (English version)

 

Lectures in Numerical Methods in summer semestr 2014/15 for Electronics and Telecommunications

MN1-2015-Eng

MN2-2015-Eng

 

pppp