J.Milewska-Duda

prof.dr hab.inż.
Janina  Milewska-Duda


Miejsce pracy:

Akademia Górniczo-Hutnicza
A-4, pok. 401

Tel./FAX: (012)6172117
E-mail: milewska@agh.edu.pl

Adres:
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Paliw i Energii
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Dziedzina i specjalności naukowe: fizykochemia sorbentów i polimerów, technologia chemiczna, chemia organiczna i bioorganiczna


Skrócony opis działalności naukowej


Bieżąca działalność naukowa:

  • modelowanie zjawisk sorpcyjnych w heterogenicznych materiałach mikroporowatych o elastycznej i sztywnej strukturze
  • fizykochemia polimerów
  • biopaliwa

Dydaktyka:

  • Chemia organiczna
  • Biotechnologia

     Publikacje  (baza danych AGH od 1999 roku)                        Ważniejsze publikacje