Grupa badawcza prof. Jerzego F. Janika
 
Główne kierunki działalności naukowo-badawczej

Klasyczne i współczesne procesy wytwarzania nowych, modyfikowanych materiałów węglowych i nieorganicznych oraz kompozytów węglowo-nieorganicznych (materiały ceramiczne, półprzewodniki, nośniki katalizatorów, adsorbenty nieorganiczne)  

Badania  obejmują problematykę:
  • syntezy i konwersji nowych prekursorów do nanokrystalicznych materiałów III-V (związków pierwiastków grup III(13)-V(15) układu okresowego, głównie azotków);

  • stałych i ciekłych surowców petro- i karbochemicznych oraz ich konwersji do materiałów  węglowych i grafitowych;

  • modyfikacji surowców j/w takimi dodatkami uszlachetniającymi jak związki metali bądź metaloidów, substancje powierzchniowo-czynne i inne, wiodących do kompozytów  węglowo-nieorganicznych;

  • reaktywności materiałów węglowych i grafitowych;

  • utylizacji odpadów węglowych i węglonośnych.

Profil grupy badawczej