Grupa badawcza prof. Jerzego F. Janika

Pracownicy grupy biorą udział w realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów:

Technologia chemiczna (WEiP)
Materiałoznawstwo
English in Science and Technology
Surowce energetyczne ciekłe i ich przetwarzanie
Fizykochemia nowych materiałów
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Technologia wyrobów węglowych i grafitowych
Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym UE
Energetyka (WEiP)
Surowce energetyczne i paliwa

International studies (AGH-UST)
Thermodynamics