Strona grupy badawczej prof. Jerzego F. Janika


dr inż. Wiesław A. ŻMUDA

AGH, paw. B-3, pok. 316
tel. (012) 617-2613
wzmuda@agh.edu.pl

Działalność badawcza w zakresie:
  • materiałów węglowych i grafitowych
  • materiałów kompozytowych węgiel-węgiel
  • płynnych surowców karbo i petrochemicznych
  • odpadów przemysłowych i komunalnych
  • biomasy


     Od 1 pażdziernika 2018 roku na emeryturze

     Publikacje  (baza danych AGH od 2004 roku)
Praca doktorska (AGH, 1983)
„Możliwości kształtowania własności fizykochemicznych koksów elektrodowych drogą obróbki termicznej surowców ciekłych”


Dydaktyka:
Materiałoznawstwo - studia stacjonarne
Fizykochemia nowych materiałów
Technologia wyrobów węglowych i grafitowych
Materiałoznawstwo - studia niestacjonarne
Paliwa stałe, ciekłe i gazowe


Ważniejsze publikacje:

J. Jakóbiec, W. Żmuda, S. Budzyń, G. Wysopal: "Recykling energetyczny zużytych opon", Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe, 10 (2011), 205-211.

B. Tora, W. A. Żmuda, S. Budzyń: "Paliwa z odpadów – wybrane przykłady, Cz. 2", Nowa Energia, 3 (2010), 36-41.

B. Tora, W. A. Żmuda, S. Budzyń: "Paliwo z odpadów wybrane przykłady: 1 Część", Nowa Energia, 2 (2010), 76-79.

B. Tora, W. A. Żmuda, S. Budzyń, M. Tora: "Solid recovered fuel from briquetting municipal sewage sludge"; Briketovanie a peletovanie: 5. ročník medzinárodnej konferencie: 29th October 2009, Bratislava, Slovak republik.

S. Budzyń, W. A. Żmuda, B. Tora: "The analysis of meat and bone meal incinerating ash"; Wastes and environment, 22.–23.10.2009, Ostrava, Czech republik

B. Tora, W. A. Żmuda, S. Budzyń: "Management sewage from municipal sludge"; Research in utilization of wastes as a substitution of primary raw materials: 4.–5. 6. 2009, Ostrava, Czech Republik.

B. Tora, W. A. Żmuda, S. Budzyń: "Proposal of municipal waste utilization as alternative fuel"; 13th Conference on Environment and mineral processing: 4.–6. 6. 2009, Ostrava, Czech Republic.

W. A. Żmuda, S. Budzyń, B. Tora: "Utylizacja odpadów z krakingu poliolefin", X Międzynarodowa konferencja naukowa:
"Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych”, 28-30 maja 2009, Zakopane.

B. Tora, S. Budzyń, W. A. Żmuda, P. Fečko, B. Lyčkova: "Paliwo alternatywne z wysegregowanej frakcji odpadów komunalnych"; W: "Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju": praca zbiorowa: monografia KOMAG Instytut Techniki Górniczej - Gliwice: 2009, s. 119–125.    
 
W. A. Żmuda, B. Tora, S. Budzyń: "Solid recovered fuel as coal substitute – the report of the investigation";  WASTE RECYCLING XII = RECYKLACE ODPADU XII: international conference; 20-22.11. 2008, Kraków.


W. A. Żmuda, B. Tora, S. Budzyń: „Utylizacja odpadowych materiałów polimerowych w instalacjach do katalitycznego przerobu tworzyw sztucznych", Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo 284 (2008) 133

J. Iwaniec, W. A. Żmuda, S. Budzyń, B. Tora: „Badanie właściwości odpadów w aspekcie wykorzystania ich jako składników mieszanek energetycznych”; Konferencja Recykle odpadu XI, 6-7.12.2007 Košice, Slovak Republik

B. Tora, S. Budzyń, W. A Żmuda, R. Gogulski, M. Borek: „Uwarunkowania wytwarzania biomasy i wykorzystania paliwa biomasowego RECO”, Komeko 2007: Zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju terenów uprzemysłowionych, 20-22.03.2007, Szczyrk

W. A. Żmuda, S. Budzyń, B. Tora: „Utilization of organic waste in coking”, Internacional Scienifific Conference on Technology System Operation, 21-23 November 2007, Prešov, Slovak Republic

W. A. Żmuda, S. Budzyń, B. Tora: „Badaniachromatograficzne produktów pirolizy granulatu ze zużytych opon”, Górnictwo i Geoinżynieria Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej 3 (2006) 1

B. Tora, S. Budzyń, W. Żmuda, R. Rogulski: „RECO – nowe paliwo stałe na bazie biomasy”, Komeko 2006: Innowacyjne systemy przeróbcze surowców mineralnych, 21-23.03.2006, Zakopane

B. Tora, S. Budzyń, W. Żmuda, R. Rogulski: „Badanie paliwa z osadów ściekowych”, Uprawa nerostnych surowin a odpadu, 31.03.2006, Ostrava, Czech Republic

W. Żmuda, S. Budzyń, B. Tora: „Rubber recykling – pyrolysis of the waste scrap tires”, 10th Conference on Environment and Mineral Processing, 22-24.06.2006, Ostrava, Czech Republic.

B. Tora, W. Żmuda, S. Budzyń: „Badania nad spiekalnością popiołów lotnych z energetyki stałopaliwowej”, Recykle odpadu X, 03.11.2006, Ostrava, Czech Republic

W. A. Żmuda, S. Budzyń, J. Wolszczak, J. F. Janik: „Investigations of coking coal blends containing a coal tar pitch-based carbonaceous waste component towards utilization in coke ovens”,Acta Geodyn. Geomater. (uprzednio Acta Montana, Ser. A and Ser. B) 2(4) (2005) 91 link

W. A. Żmuda, E. Komorowska-Czepirska, L. Czepirski: „Laboratory preparation of carbonaceous adsorbents from waste materials”, Acta Montana IRSM AS CR (1999) Series B No. 9 (112), 81-85

W. A. Żmuda, A. Długosz, W. Woyciechowski, St. Budzyń: „Metoda utylizacji materiałów odpadowych pochodzenia organicznego w procesie koksowania węgli kamiennych”, Gospodarka Paliwami i Energią 3 (1998) 11

W. A. Żmuda, S. Pusz, A. Koszorek, M. Minkina: „Co-carbonization of the granulated organic wastes blended with a coal mixture”, Acta Montana IRSM AS CR (1998) Series B No. 8 (110), 59-66

W. A. Żmuda: „Optyczne badania paków mezofazowych poddanych obróbce w niskich temperaturach”, Karbo 10 (1995) 262

W. A. Żmuda, J. Woś: „Wybrane własności fizykochemiczne ciekłych surowców petro- i karbochemicznych oraz metody ich badania”, Skrypt Uczelniany AGH Nr 1402. Wydawnictwa AGH Kraków 1995

W. A. Żmuda: „Przemiany fazowe płynnych surowców karbochemicznych”, Karbo 12 (1993) 257

Patenty:

 PL 394987 A1 - G. Depta , R. Kielec, B. Tora, W. A. Żmuda, S. Budzyń: Sposób wytwarzania ukształtowanego paliwa stałego z materiałów odpadowych” - BUP, 2012, nr 25, s. 25

  PL 393095 A1 - B. Tora, S. Budzyń, W.A.Żmuda, P. Fecko, V. Kriz:
Sposób wykorzystania olejów po pirolizie odpadów organicznych - BUP, 2012, nr 12, s. 6

  PL 388706 A1 - W. A. Żmuda, S. Budzyń, B. Tora, K. Wasa, J. Iwaniec:
Sposób wykorzystania osadów ściekowych i mączki zwierzęcej” -  BUP, 2011, nr 4, s. 17-18

  FR 2946054 A1 - S. Budzyń, V. Iwanicki, A. Sumara, W. Żmuda,  C. D Emal:
Procede de transformation de granulats de cautchouc pour produire du carbonisat semi-actif et du plastifiant” - 03.12.2010

  P 195 38 921 A1 - W. A. Żmuda , W. Wojciechowski, St. Budzyń: „Verfahren zum Aufbereiten von organischen Abfallstoffen insbesondere von Kunststoffen” - 24.04.1997

  P 315266 - W. A. Żmuda , W. Wojciechowski, St. Budzyń: „Sposób otrzymywania paliwa bezdymnego” - 01.2002

  P 185812 - W. A. Żmuda, A. Długosz, St. Budzyń, B. Tora: „Sposób utylizacji odpadów płynnych i mazistych” - 08.01.2003