Strona grupy badawczej prof. Jerzego F. Janika


dr hab. inż. Cezary CZOSNEK

AGH, paw. B-3, pok. 306
tel. (12) 617-25-78
czosnek@agh.edu.pl

Działalność badawcza w zakresie syntezy i charakterystyki: 
  • materiałów węglowych i grafitowych
  • nanomateriałów  nieorganicznych
  • nanokompozytów węglowo-nieorganicznych


     Publikacje  (baza danych AGH od 2004 roku)
Habilitacja (WIMiC AGH, 30 września 2017)
w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Ocena dorobku naukowego obejmowała monografię pt. "Procesy i produkty konwersji prekursorów krzemoorganicznych z wykorzystaniem metody aerozolowej dla wytwarzania nanomateriałów" ("Processes and products of organosilicon precursors conversion by the aerosol method towards nanomaterials").

Praca doktorska (AGH, 2003)
„Przemiany krzemu i jego związków w czasie pirolizy z pakiem w aspekcie modyfikacji właściwości karbonizatów”


Kierownik grantu indywidualnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pt.: „Otrzymywanie nowej klasy materiałów węglowo-nieorganicznych SiC/{C/SiC}”, nr 3 T08 D 035 30 (2006-2008)


Dydaktyka:
Surowce energetyczne i ich przetwarzanie I
Fizykochemia nowych materiałów
Technologia wyrobów węglowych i grafitowych
Materiałoznawstwo


Ważniejsze publikacje:

C. Czosnek, P. Baran, P. Grzywacz, P. Baran, J.F. Janik, A. Różycka, M. Sitarz, P. Jeleń: „Generation of carbon nanostructures with diverse morphology by the catalytic aerosol-assisted vapor phase synthesis method” CR Chimie, 18 (2015) 1198-1204.  pdf

C. Czosnek, M. M. Bućko, J. F. Janik, Z. Olejniczak, M. Bystrzejewski, O. Łabędź, A. Huczko: "Preparation of silicon carbide SiC-based nanopowders by the aerosol-assisted synthesis and the DC thermal plasma synthesis methods", Mater. Res. Bull., 63 (2015) 164.  pdf

C. Czosnek, J. F. Janik: „Nanoproszkowy węglik krzemu oraz nanokompozyty węgiel/węglik krzemu otrzymywane metodą syntezy aerozolowej”, Przemysł Chemiczny, 93(12) (2014) 2020-2024.   pdf

O. Łabędź, A. Huczko, J. Gawraczynski, H. Lange, C. Czosnek, J. F. Janik: "Carbon arc plasma: characterization and synthesis of nanosized SiC", J. Phys.: Conf. Series 511 (2014) 012068.   pdf

C. Czosnek, M. Drygaś, M. M. Bućko, J. F. Janik: "Nanosized silicon carbide SiC produced from silicon containing plants", E-MRS 2014 Fall Meeting, 15-18 September 2014, Warsaw University of Technology, Poland.

C. Czosnek, J. F. Janik: "Nanoproszkowe kompozyty węgiel/węglik krzemu C/SiC otrzymywane na drodze syntezy aerozolowej", Konferencja Naukowa: Paliwa i Energia XXI wieku, 25-26 września 2014, Wydział Energetyki i Paliw AGH, Kraków.

C. Czosnek, P. Baran, P. Grzywacz, P. Baran, A. Różycka, J. F. Janik: "Generation of carbon nanostructures with diverse morphology by the catalytic aerosol-assisted vapor phase synthesis method", AWPAC: International Symposium on Air & Water Pollution Abatement Catalysis, 1–5.09.2014, AGH University of Science and Technology, Kraków.

M. Sitarz, C. Czosnek, P. Jeleń, M. Odziomek, Z. Olejniczak, M. Kozanecki, J.F. Janik: "SiOC glasses produced from silsesquioxanes by the aerosol-assisted vapor synthesis method", Spectrochim. Acta A, 112 (2013) 440.  pdf

C. Czosnek, M. M. Bućko, Z. Olejniczak, K. Pieczara, J. F. Janik: "C/SiC nanocomposites obtained by two-stage spray pyrolysis from the system methyl silicone oil/ethanol", E-MRS 2013 Fall Meeting: 16th-20th September – Warsaw, Poland.

M. Drygaś, C. Czosnek, J. F. Janik, M. M. Bućko, J. Gosk, A. Twardowski: "Structural properties and morphology of GaN/Mn nanopowders obtained via anaerobic method": E-MRS 2013 Fall Meeting: 16th-20th September – Warsaw, Poland.

C. Czosnek, M. Drygaś, B. Szmyd, J. F. Janik: "C/SiC carbon/silicon carbide foams obtained from polycarbosilane by a direct self-blowing process",  Nano 2013: VI Krajowa Konferencja Nanotechnologii = VI Polish Conference on Nanotechnology, Szczecin, 9–12 lipca 2013.

C. Czosnek, M. Drygaś, Z. Olejniczak, P. Winiarczyk, K. Paterak, J. F. Janik: "Silicon oxycarbide black glasses prepared from the precursor system polydimethylosiloxane/toluene-soluble fraction of coal tar pitch" , poster F31, Symposium F: Nanoceramics and Ceramic based Nanocomposites, E-MRS 2012 Fall Meeting, September 17-21, Warsaw University of Technology.

C. Czosnek, M. M. Bućko, J. F. Janik: Krzemoorganiczne związki zawierające konstytucyjny tlen jako prekursory do otrzymywania nanoproszkowych kompozytów C/SiC w metodzie aerozolowej, poster S04P24, 55 Zjazd PTChem i SITPChem, Białystok 16-20 września 2012.

M. Drygaś, C. Czosnek, M. M. Bućko, J. F. Janik: Reakcje prekursora Mn{N[Si(CH3)3]2}2 z amoniakiem NH3 i dimetyloaminą HN(CH3)2,  poster S04P25,  55 Zjazd PTChem i SITPChem, Białystok 16-20 września 2012.

J. F. Janik, M. Drygaś, C. Czosnek, B. Pałosz, S. Gierlotka, S. Stelmakh, E. Grzanka, G. Kalisz, A. Świderska-Środa, M. Leszczyński, G. Nowak, R. Czernecki: Sposób wytwarzania spieków azotku galu GaN; polski patent nr 378458, data ogłoszenia: 29.02.2012, WUP 02/12.  pdf

C. Czosnek, B. Handke, J. F. Janik: „Kontrolowanie składu nanokompozytów C/SiC otrzymywanych metodą aerozolową”; poster nr: S10_P4, 53. Zjazd PTChem i SITPChem, Gliwice 14-18.IX.2010.

C. Czosnek, M. Drygaś, St. Gierlotka, J. F. Janik: „Modyfikacje rozwinięcia powierzchni spieków azotku galu GaN”; poster nr: S10_P5, 53. Zjazd PTChem i SITPChem, Gliwice 14-18.IX.2010.

A. Huczko, O. Łabędź, J. Gawraczyński, H. Lange, C. Czosnek, J. F. Janik: „Carbon Arc Plasma Synthesis Of Nano-SiC”; 15th International Congress on Plasma Physics (ICPP 2010), August 8-13, 2010, Santiago, Chile.

C. Czosnek, M. Drygaś, K. Siemek, J. F. Janik: „Otrzymywanie nanoproszkowych kompozytów C/SiC z trietoksymetylosilanu i metylotrimetoksysilanu jako prekursorów materiałowych w syntezie aerozolowej”; poster nr: P-Śr-14, IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 28.06-02.07, 2010; Poznań.

C. Czosnek, M. Drygaś,  J. F. Janik, P. Ramirez de la Piscina, N. Homs: „Utlenianie w atmosferze powietrza nanoproszkowych kompozytów C/SiC otrzymanych metodą syntezy aerozolowej z prekursorów krzemoorganicznych”; poster nr: P-Śr-15, IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 28.06-02.07, 2010; Poznań.

M. Drygaś, L. Czepirski, C. Czosnek, J. F. Janik: „Właściwości powierzchniowo-soprcyjne nanoproszkowego azotku galu GaN”; poster nr: P-16, III Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 22-26 czerwca, 2009; Warszawa.

C. Czosnek, M. Drygaś, J. F. Janik: „Nanokompozyty C/SiC otrzymywane metodą aerozolową z dostępnych prekursorów krzemoorganicznych”; poster nr: P-10, III Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 22-26 czerwca, 2009; Warszawa.

C. Czosnek, M. Drygaś, J. F. Janik: „Wpływ sposobu wytwarzania aerozolu na wielkość powierzchni właściwej nanokompozytów proszkowych C/SiC z metody aerozolowej”; poster nr: P-9, III Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 22-26 czerwca, 2009; Warszawa.

I. Guevara-Lora, C. Czosnek, A. Smycz, J. F. Janik, A. Kozik: „SiC nanoparticles as potential carriers for biologically active substances”, J. Phys.:Conf. Series 146 (2009) 012022.
  pdf

C. Czosnek, J. F. Janik: „Particle morphology of various SiC-based nanocomposite powders made by the aerosol-assisted synthesis method”, J. Nanosci. Nanotechnol. 8 (2) (2008) 907.   pdf


C. Czosnek, S. Kluska, J. F. Janik: „Aerosol-assisted synthesis of SiC-based nanopowders from organosilicon precursor systems”, Mater. Sci. Poland 26(2) (2008) 309.

C. Czosnek, J. F. Janik: „Otrzymywanie materiałów kompozytowych węgiel–SiC o sferycznej morfologii cząstek z wykorzystaniem monodyspersyjnego generatora aerozolu”; IV Konferencja Naukowa Materiały Węglowe i Kompozyty, Ustroń-Jaszowiec 10-12 grudnia 2008.

C. Czosnek, J. F. Janik: „Badania TGA/DTA nanoproszkowych materiałów kompozytowych C/SiC otrzymanych metodą aerozolową”; poster nr: Sr-P- 25, II Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 25-28 czerwca, 2008; Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

C. Czosnek, W. Płotczyk, A. Huczko, J. F. Janik: „Badania porównawcze materiałów proszkowych na osnowie SiC otrzymywanych różnymi metodami z konwersji polimeru siloksanowego”; poster nr: Sr-P-26, II Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 25-28 czerwca, 2008; Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

I. Guevara-Lora, C. Czosnek, A. Smycz, J. F. Janik, A. Kozik: „Nanocząstki SiC jako potencjalne nośniki dla wiązania substancji biologicznie aktywnych”; poster nr: Pt-P-47, II Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 25-28 czerwca, 2008; Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

C. Czosnek: „Materiały węglowe modyfikowane nanokrystalicznym węglikiem krzemu SiC”, Gospodarka Surowcami mineralnymi 23(3) 2007, 85-91.

C. Czosnek, J. F. Janik, S. Kluska: „Wykorzystanie prekursorów krzemoorganicznych w metodzie aerozolowej do otrzymywania materiałów nanoproszkowych na osnowie SiC”; P 97, Książka Streszczeń - str. 234.  I Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 26-28 kwiecień, 2007; Politechnika Wrocławska, Wrocław.

M. Drygaś, C. Czosnek, R. T. Paine, J. F. Janik: „Two-stage aerosol synthesis of titanium nitride TiN and titanium oxynitride TiOxNy nanopowders of spherical particle morphology”, Chem. Mater. 18 (2006) 3122.   pdf

C. Czosnek, J.F. Janik: „Evolution of spherical particle morphology of powder nanocomposites {C/SiC} prepared via aerosol-assisted vapor phase synthesis”, NANOMAT 2006, International Workshop on Nanostructured Materials, June 21–23, 2006 Antalya, Turkey.

M. Drygaś, C. Czosnek, J.F. Janik: „Re-investigation of the precursor system {Ti[N(CH3)2]4/NH3} towards nanocrystalline powders of cubic titanium nitride {TiN}”, NANOMAT 2006, International Workshop on Nanostructured Materials, June 21–23, 2006 Antalya, Turkey.

C. Czosnek, M. Drygaś, J. F. Janik: „Application of mercury porosimetry for the appraisal of pore structure development in affordable C/SiC nanocomposites (modified carbon materials) prepared by pyrolysis of a coal tar pitch containing various silicon-bearing additives”, First International Workshop on Semiconductor Nanocrystals SEMINANO 2005, September 10–12, 2005 Budapest, Hungary.
 
M. Drygaś, C. Czosnek, J. F. Janik: „Synthesis and characteristics of pure titanium nitride TiN and composite GaN/TiN nanopowders via anaerobic route from amide/imide derivatives of the metals”, First International Workshop on Semiconductor Nanocrystals SEMINANO 2005: September 10–12, 2005 Budapest, Hungary.

C. Czosnek, M. Drygaś, J. F. Janik: „The effect of precursor system on the resistivity and oxidation susceptibility of C/SiC nanocomposites en route to electronic grade nanomaterials”, Microelectron. Eng. 81 (2005) 353.   pdf

C. Czosnek, M. Drygaś, J. F. Janik: „Morphology and surface properties of carbonizates (C/SiC nanocomposites) obtained via pyrolysis of a coal tar pitch modified with selected silicon-bearing precursors”, Compos. Interfaces 12 (2005) 459.   pdf

M. Drygaś, C. Czosnek, R. T. Paine, J. F. Janik: „Aerosol-assisted vapor phase synthesis of powder composites in the target system GaN/TiN for potential electronic applications”, Mater. Res. Bull. 40 (2005) 1136.   pdf

C. Czosnek, J. Wolszczak, M. Drygaś, M. Góra, J. F. Janik: „Nano-SiC implantation into the structure of carbon/graphite materials made by pyrolysis (carbonization) of the precursor system coal tar pitch/poly(dimethylsiloxane)”, J. Phys. Chem. Solids 65 (2004) 647.   pdf

J. F. Janik, M. Drygaś, C. Czosnek, M. Kamińska, M. Palczewska, R. T. Paine: „Carbothermally-assisted aerosol synthesis of semiconducting materials in the system GaN/Mn”, J. Phys. Chem. Solids 65 (2004) 639.   pdf

C. Czosnek, J. F. Janik, Z. Olejniczak: „Silicon carbide modified carbon materials.  Formation of nanocrystalline SiC from thermochemical processes in the system coal tar pitch/poly(carbosilane)”, J. Cluster Sci. 13 (2002) 487.   pdf

C. Czosnek, W. Ratuszek, J. F. Janik, Z. Olejniczak: „XRD and 29Si MAS NMR spectroscopic studies of carbon materials obtained from pyrolyses of a coal tar pitch modified with various silicon bearing additives”, Fuel Process. Technol. 79 (2002) 199.   pdf

A. Długosz, S. Budzyń, C. Czosnek: „Reakcyjność koksu skipowego i pobranego z poziomu dysz wielkiego pieca”, Karbo 45(3), 2000, 84-90.

A. Długosz, S. Budzyń, C. Czosnek, W. Ratuszek: „Wielkość krystalitów grafitu skipowego koksu hutniczego obrobionego termicznie i pobranego z poziomu dysz wielkiego pieca”, Karbo 45(6), 2000, 205-207.

A. Długosz, S. Budzyń, C. Czosnek: „Microstructure of the carbon materials after heat treatment up to 2500 oC”, Archives of Metallurgy and Foundry Engineering Vol. 26, 2000, No. 1, 31-40.

A. Długosz, W. Ratuszek, C. Czosnek, S. Budzyń: „The influence of the forming methods of graphitoidal electrodes upon their anisotropy of the electric resistance and texturing”, Archives of Metallurgy and Foundry Engineering 24(3), 1998, 201-207.

A. Długosz, A. Kornecka, S. Budzyń, C. Czosnek: „Investigation of quality parameters of cokes manufactured from different coal blends”, Archives of Metallurgy and Foundry Engineering 24(3), 1998, 151-157.

A. Długosz, W. Ratuszek, S. Budzyń, C. Czosnek: „Steksturowanie ziarn koksu elektrodowego o różnych wielkościach i wyprodukowanych z nich wyrobów grafitowych”, Karbo Energochemia Ekologia 43(8), 1998, 258-264.

A. Długosz, S. Budzyń, C. Czosnek, A. Kornecka: „Jednorodność mieszanki wsadowej w  świetle badań składu ziarnowego i wybranych parametrów jakościowych”, Karbo-Energochemia Ekologia 41(11), 1996, 431-435.

A. Długosz, W. Ratuszek, S. Budzyń, K. Chruściel, C. Czosnek: „Zmiany wielkości krystalitów grafitu materiałów węglowych w wyniku obróbki termicznej do 2500 oC”, Karbo-Energochemia Ekologia 41(3), 1996, 82-85.

A. Długosz, W. Ratuszek, S. Budzyń, C. Czosnek: „Wpływ składu ziarnowego suchego zestawu i sposobu prasowania na anizotropię wyrobu grafitowego”, Karbo-Energochemia Ekologia 41(3), 1996, 80-82.

A. Długosz, C. Czosnek, S. Budzyń, A. Dąbek: „Jednorodność koksu w świetle badań jego reakcyjności i energii aktywacji”, Karbo-Energochemia-Ekologia 40(4), 1995, 94-97.

A. Długosz, S. Budzyń, C. Czosnek, S. Mierzwiński: „Reactivity and strength of coke determined by Nippon Steel Corporation method”, Quartely of University of Mining and Metallurgy, Metallurgy and Foundry Engineering, 21(3), 1995, 167-173.

A. Długosz, S. Budzyń, C. Czosnek, A. Kornecka: „Jakość koksu w świetle oceny metodą MICUM, IRSID i Nippon Steel Co.”, Karbo-Energochemia-Ekologia 40(5), 1995, 121-125.

A. Długosz, C. Czosnek, A. Lepiarz, J. Woś: „Wpływ dodatku związków nieorganicznych na reaktywność karbonizatów wyprodukowanych w warunkach laboratoryjnych”, Karbo-Energochemia-Ekologia, 39(9), 1994, 228-231.

A. Długosz, C. Czosnek, B. Neinert: „Wydzielanie się siarki z węgla kamiennego podczas spalania w warunkach laboratoryjnych”, Karbo-Energochemia-Ekologia, 39(4), 1994, 92-93.

A. Długosz, A. Bunsch, W. Ratuszek, C. Czosnek: „Zmiana struktury koksów naftowych i wyprodukowanych z nich elektrod podczas obróbki termicznej”, Karbo-Energochemia-Ekologia, 39(1), 1994, 17-19.

A. Długosz, W.A. Żmuda, C. Czosnek, S. Budzyń: „Koks elektrodowy z lekkich smół koksowniczych”, Zeszyty Naukowe AGH, Chemia, Z. 25, s. 205-211, Kraków 1993.

A. Długosz, W.A. Żmuda, C. Czosnek, S. Budzyń: „Doświadczalne elektrody grafitowe na bazie karbokoksu z lekkiej smoły koksowniczej”, Karbo Energochemia Ekologia, 38(10), 1993, 215-217.

A. Długosz, J. Woś, C. Czosnek: „Porowatość koksów i materiałów węglowo-grafitowych oceniana różnymi metodami”, Karbo Energochemia Ekologia, 38(9), 1993, 187-191.