Strona grupy badawczej prof. Janusza Jakóbca


dr Janina WOLSZCZAK

AGH, paw. B-3, pok. 313
tel. (12) 617-3890
wolszcza@agh.edu.pl

Działalność badawcza w zakresie:
  • struktury i właściwości paków  karbo- i petrochemicznych, analizy, mechanizmu i kinetyki pirolizy w zakresie temperatur występowania mezofazy, karbotermicznej syntezy nanokrystalicznych węglików
    z paków modyfikowanych związkami tytanu i boru
  • rozwijane prace badawcze: biokomponenty paliw motorowych - synteza estrów olejów roślinnych (FAME), sposoby rafinacji FAME i ich wpływ na stabilizację emulsji typu W/O, czynniki wpływające na stabilność chemiczną FAME

Od 2008 roku w grupie dr hab. inż. Janusza Jakóbca, prof. AGH

     Publikacje  (baza danych AGH od 1999 roku)
Praca doktorska (AGH, 1983)
„Identyfikacja zjawisk fizykochemicznych zachodzących podczas obróbki termicznej paków petro i karbochemicznych"


Dydaktyka:
Technologia paliw naftowych I
Paliwa ciekłe: konwencjonalne i biopaliwa
Podstawy biotechnologii


Konsultacje:    poniedziałek, godz. 10.00 – 11.30

piątek, godz. 16.00 – 17.30


Ważniejsze publikacje:

J. Wolszczak, M. Baranik, M. Ślusarczyk, W. Stelmach: „Sedimentation susceptibility of petroleum diesel fuels blended with biodiesel components”, Journal of KONES Internal Combustion Engines 12(3-4) (2005) 383

J. Wolszczak, Z. Stępień, M. Brzoza, M. Maj: „The impact of bioesters on lubricity of diesel fuels”, Journal of KONES Internal Combustion Engines 12(3-4) (2005) 391

W. A. Żmuda, S. Budzyń, J. Wolszczak, J. F. Janik: „Investigations of coking coal blends containing a coal tar pitch-based carbonaceous waste component towards utilization in coke ovens”, Acta Geodyn. Geomater. (uprzednio Acta Montana, Ser. A and Ser. B) 2(4) (2005) 91 link

C. Czosnek, J. Wolszczak, M. Drygaś, M. Góra, J. F. Janik: „Nano-SiC implantation into the structure of carbon/graphite materials made by pyrolysis (carbonization) of the precursor system coal tar pitch/poly(dimethylsiloxane)”, J.Phys. Chem. Solids 65 (2004) 647 pdf

G. Ceglarska-Stefańska, K. Zarębska, A. Nodzeński, J. Wolszczak: „The Kinetics and The Static of Sorptic and Dilatometric Processes in The System of Polish Coal and Mixture of CO2 and CH4”, 12th International Conference on Coal Science: „Coal – contributing to sustainable word development, 2-6th November 2003, Queensland, Australia. Proceedings on CD 8P18, http://www.aie.org.au/iccs

J. Wolszczak: „Homogenizacja w fazie ciekłej paku z dodatkiem TiO2”, Paliwa i Energia – Dziś i Jutro, 12-13 czerwca Kraków, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001, 209

V. Cebolla, M. Granda, R. Menendez, A. Krztoń, M, Swistek, J. V. Weber, J. Wolszczak: „Study of the reproducibility and selectivity of coal tar pitch fraction by extrography on alumina”, Fuel; 73(6) (1994) 950

J. Machnikowski, I. Więcek, H. Kaczmarska, J. V. Weber, M. Świstek, J. Wolszczak: „Optical texture of cokes from different origin pitches and their extrographic fractions”, Erdol u. Kohle, Erdgas, Petrochemie 2 (1994) 60

J. Wolszczak: „Wpływ temperatury obróbki termicznej lekkiej smoły koksowniczej na strukturę chemiczną paków i teksturę optyczną karbonizatów”, Zeszyty Naukowe AGH, Chemia 18 ( 1991) 113

J. V. Weber, M. Swistek, J. Wolszczak, B. Fixari: „Thermal behaviour of coal tar pitches. Part I. Investigation by thermogravimetric and pyrooxidative analysis”, Proc. Int. Conf. on Structure and Properties of Coals, Wroclaw, June 17-19, (1991), 160.

J. Wolszczak, J. V. Weber, M. Swistek: „Thermal behaviour of coal tar pitches. Part II. Kinetic of pirolysis of extrographic fractions”, Proc. Intern. Conf. on Structure and Properties of Coals, Wroclaw, June 17-19 (1991) 163

J. V. Weber, M. Swistek, M. Schneider, J. Goupy, J. Wolszczak: „Structure-reactivity relations of heavy coal and petroleum residues. A global approach”, 12th Biennal Conference on Carbon, Santa Barbara, American Carbon Society, Extended Abstracts, 1991, 636

J. V. Weber, M. Swistek, J. Wolszczak: „Characterization of coal tar pitches. Are the separative methods pertinent for the prediction of their thermal behaviour”, Proceedings of the International Conference on COAL SCIENCE, University of Newcastle-upon-Tyne, UK, Sept. 16-20 (1991) 485

J. V. Weber, M. Swistek, M. Darif, M. Schneider, J. Wolszczak, B. Fixari, J. C. Lauer: „Caracterisation de brais par analyse thermogravimetrique et analyse pyrooxydative”, C. R. Acad. Sci. Paris, t. 311, serie II, (1990) 1171

J. Wolszczak: „Porównawcze badania wlasności i struktury chemicznej paków pochodzenia naftowego i węglowego”, Zeszyty Naukowe AGH, Chemia 10 (1989) 25

J. Wolszczak: „Struktura i własności paków petro- i karbochemicznych”, Zeszyty Naukowe AGH, Chemia 13 (1989) 257

A. Długosz, W. A. Żmuda, J. Wolszczak: „Możliwości wykorzystania naturalnych cech jakościowych lekkiej smoły koksowniczej jako surowca elektrodowego”, Koks, Smoła, Gaz 7-8 (1989) 166