Grupa badawcza prof. Jerzego F. Janika

K. Kapusta, M. Drygas, J.F. Janik, P. Jelen, M.M. Bucko, Z. Olejniczak: "From magnetic cubic pre-kesterite to semiconducting tetragonal kesterite Cu2ZnSnS4 nanopowders via the mechanochemically assisted route", J. Alloy. Compd. 770 (2019) 981-988.  pdf

J.F. Janik, M. Drygaś: "Sposób wytwarzania nanokrystalicznego azotku galu o określonej strukturze krystalograficznej"; zgłoszenie patentowe (A1) 421036 - BUP, 2017, nr 18, s. 18.  pdf

J.F. Janik, M. Drygaś: "Sposób wytwarzania nanokrystalicznego azotku galu o strukturze heksagonalnej"; zgłoszenie patentowe (A1) 421037 - BUP, 2017, nr 18, s. 18.  pdf

M. Musiał, J. Gosk, A. Twardowski, J.F. Janik, Mariusz Drygaś, "Nanopowders of gallium nitride GaN surface functionalized with manganese", J. Mater. Sci. 52 (2017) 145-161.  pdf

C. Czosnek, J.F. Janik: "Sposób otrzymywania porowatego kompozytu typu SiC/{C/SiC}"; zgłoszenie patentowe (A1) - BUP, 2016, nr 26, s. 18.  pdf

C. Czosnek, J.F. Janik: "Sposób otrzymywania porowatego kompozytu typu SiC/{C/SiC}/SiC"; zgłoszenie patentowe (A1) - BUP, 2016, nr 26, s. 18.  pdf

J. F. Janik, M. Drygaś, M. Bućko: "Sposób wytwarzania nanokrystalicznych proszków azotku galu GaN"; polski patent (B1) nr 223872, data ogłoszenia: 31.10.2016, WUP 10/16.  pdf

M. Drygaś, M.M. Bućko, M. Musiał, J.F. Janik: "Convenient synthesis of nanocrystalline powders of phase-pure manganese nitride n-Mn3N2", J. Mater. Sci. 51 (2016) 8177-8186.  pdf

M. Drygas, J.F. Janik, M. Musial, J. Gosk, A. Twardowski: "Tuning the bimetallic amide-imide precursor system to make paramagnetic GaMnN nanopowders", Mater. Chem. Phys. 180 (2016) 173-183.  pdf

M. Drygaś, P. Jeleń, M. Radecka, J.F. Janik: "Ammonolysis of polycrystalline and amorphized gallium arsenide GaAs to polytype-specific nanopowders of gallium nitride GaN", RSC Adv., 6 (2016) 41074- 41086.  pdf

J.B. Gosk, M. Drygas, J.F. Janik, S. Gierlotka, B. Pałosz, A. Twardowski: "Magnetization of GaMnN ceramics prepared from nanopowders by an anaerobic synthesis and high-pressure high-temperature sintering", A. Phys. Pol. A, 129 (2016) A-103.  pdf

M. Drygas, J.F. Janik, J. Gosk, St. Gierlotka, B. Palosz, A. Twardowski: "Structural and magnetic properties of ceramics prepared by high-pressure high-temperature sintering of manganese-doped gallium nitride nanopowders", J. Eur. Ceram. Soc. 36 (2016) 1033-1044.  pdf

M. Drygas, M. Sitarz, J.F. Janik: "Ammonolysis of gallium phosphide GaP to the nanocrystalline wide bandgap semiconductor gallium nitride GaN", RSC Adv., 5 (2015) 106128-106140.  pdf

C. Czosnek, P. Baran, P. Grzywacz, P. Baran, J.F. Janik, A. Różycka, M. Sitarz, P. Jeleń: „Generation of carbon nanostructures with diverse morphology by the catalytic aerosol-assisted vapor phase synthesis method”, CR Chimie, 18 (2015) 1198-1204.  pdf

M. Drygaś, P. Jeleń, M.M. Bućko, Z.Olejniczak, J.F. Janik: "Ammonolytical conversion of microcrystalline gallium antimonide GaSb to nanocrystalline gallium nitride GaN: thermodynamics vs. topochemistry", RSC Adv., 5 (2015) 82576-82586.  pdf

M. Drygas, J. F. Janik, M. M. Bucko, J. Gosk, A. Twardowski: "Structural and magnetic properties of GaN/Mn nanopowders prepared by an anaerobic synthesis route", RSC Adv., 5 (2015) 37298-37313.  pdf  

J. F. Janik, M. Drygas, M. M. Bucko: "Effect of precursor’s grain size on the conversion of microcrystalline gallium antimonide GaSb to nanocrystalline gallium nitride GaN", ICBN 2015 - XIII International Conference on Biotechnology and Nanotechnology, 11-12 February, 2015, Rio de Janeiro, Brazil.  pdf

C. Czosnek, M. M. Bućko, J. F. Janik, Z. Olejniczak, M. Bystrzejewski, O. Łabędź, A. Huczko: "Preparation of silicon carbide SiC-based nanopowders by the aerosol-assisted synthesis and the DC thermal plasma synthesis methods", Mater. Res. Bull., 63 (2015) 164-172.  pdf

M. Musiał, J. F. Janik, W. A. Żmuda: Weryfikacja przydatności karbonizatu z odpadów gumowych w lakiernictwie, Przemysł Chemiczny, 93(12) (2014) 2055-2058.  pdf

C. Czosnek, J. F. Janik: „Nanoproszkowy węglik krzemu oraz nanokompozyty węgiel/węglik krzemu otrzymywane metodą syntezy aerozolowej”, Przemysł Chemiczny, 93(12) (2014) 2020-2024.  pdf

M. Drygaś, M. Musiał, J. F. Janik: "Czyste i złożone nanoproszkowe materiały azotkowe synteza i charakterystyka", Konferencja Naukowa: Paliwa i Energia XXI wieku, 25-26 września 2014, Wydział Energetyki i Paliw AGH, Kraków.   link do posteru

M. Musiał, J. F. Janik,  W. A. Żmuda: "Możliwości utylizacji karbonizatu z pirolizy odpadów gumowych jako pigmentu w przemyśle lakierniczym", Konferencja Naukowa: Paliwa i Energia XXI wieku, 25-26 września 2014, Wydział Energetyki i Paliw AGH, Kraków.   link do posteru

C. Czosnek, J. F. Janik: "Nanoproszkowe kompozyty węgiel/węglik krzemu C/SiC otrzymywane na drodze syntezy aerozolowej", Konferencja Naukowa: Paliwa i Energia XXI wieku, 25-26 września 2014, Wydział Energetyki i Paliw AGH, Kraków.

S. Budzyń, B. Tora: "Energetyczne i materiałowe wykorzystanie odpadów – wybrane technologie opracowanewe współpracy Wydziałów EiP oraz GiG AGH",  Konferencja Naukowa: Paliwa i Energia XXI wieku, 25-26 września 2014, Wydział Energetyki i Paliw AGH, Kraków.   pdf

M. Drygaś, J. F. Janik, M. M. Bućko, S. Gierlotka, B. Pałosz, J. Gosk, A. Twardowski, "Morphology, structure, and magnetic properties of sintered GaN/Mn nanopowders", E-MRS 2014 Fall Meeting, 15-18 September 2014, Warsaw University of Technology, Poland.   link do posteru

C. Czosnek, M. Drygaś, M. M. Bućko, J. F. Janik: "Nanosized silicon carbide SiC produced from silicon containing plants", E-MRS 2014 Fall Meeting, 15-18 September 2014, Warsaw University of Technology, Poland.   link do posteru

M. Drygaś, P. Baran, N. Wójcik, J. F. Janik: "Surface properties of nanocrystalline titanium nitride TiN prepared via anaerobic method", AWPAC: International Symposium on Air & Water Pollution Abatement Catalysis, 1–5.09.2014, AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland.   link do posteru

C. Czosnek, P. Baran, P. Grzywacz, P. Baran, A. Różycka, J. F. Janik: "Generation of carbon nanostructures with diverse morphology by the catalytic aerosol-assisted vapor phase synthesis method", AWPAC: International Symposium on Air & Water Pollution Abatement Catalysis, 1–5.09.2014, AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland.   link do posteru

O. Łabędź, A. Huczko, J. Gawraczynski, H. Lange, C. Czosnek, J. F. Janik: "Carbon arc plasma: characterization and synthesis of nanosized SiC", J. Phys.: Conf. Series 511 (2014) 012068.  pdf

J. F. Janik, M. Drygaś, M. Musiał, M. M. Bućko, J. Gosk, A. Twardowski: "New precursor route to nanocrystalline powders of magnetic manganese nitride η−Mn3N2" NanoAfrica 2014 : 5th International Conference on Nanoscience and Nanotechnology, 30 March – 2 April 2014, Vaal University of Technology (VUT), South Africa.   link do prezentacji

M. Sitarz, C. Czosnek, P. Jeleń, M. Odziomek, Z. Olejniczak, M. Kozanecki, J.F. Janik: "SiOC glasses produced from silsesquioxanes by the aerosol-assisted vapor synthesis method", Spectrochim. Acta A, 112 (2013) 440.  pdf

M. Drygas, J. F. Janik, L. Czepirski: "Adsorption properties of nanocrystalline/nanoporous gallium nitride powders", Curr. Nanosci. 9 (2013) 318.  pdf

M. Drygas, M. M. Bucko, J. F. Janik: "Nitridation of bulk monocrystalline and powdered microcrystalline gallium arsenide towards cubic gallium nitride nanopowders", Curr. Nanosci. 9 (2013) 173.  pdf

J. F. Janik, M. Drygas: "Transamination reactions of Mn{N[Si(CH3)3]2}2 modeled towards its use as a Mn-dopant in the potential spintronics system with GaN semiconductor"; poster P-93, 2nd Saudi International Nanotechnology Conference, Nov. 11-13, 2012, Riyadh, Saudi Arabia.   link do posteru

C. Czosnek, M. Drygaś, Z. Olejniczak, P. Winiarczyk, K. Paterak, J. F. Janik: "Silicon oxycarbide black glasses prepared from the precursor system polydimethylosiloxane/toluene-soluble fraction of coal tar pitch" , poster F31, Symposium F: Nanoceramics and Ceramic based Nanocomposites, E-MRS 2012 Fall Meeting, September 17-21, Warsaw University of Technology.   link do posteru

M. Drygaś, J. F. Janik: "Investigations of high temperature conversion of microcrystalline gallium antimonide GaSb to nanocrystalline gallium nitride GaN",  poster H18,  Symposium H: Organized Nanostructures and Nano-objects: Fabrication, characterization and applications,  E-MRS 2012 Fall Meeting, September 17-21, Warsaw University of Technology.   link do posteru

C. Czosnek, M. M. Bućko, J. F. Janik: Krzemoorganiczne związki zawierające konstytucyjny tlen jako prekursory do otrzymywania nanoproszkowych kompozytów C/SiC w metodzie aerozolowej, poster S04P24, 55 Zjazd PTChem i SITPChem, Białystok 16-20 września 2012.   link do posteru

M. Drygaś, C. Czosnek, M. M. Bućko, J. F. Janik: Reakcje prekursora Mn{N[Si(CH3)3]2}2 z amoniakiem NH3 i dimetyloaminą HN(CH3)2,  poster S04P25,  55 Zjazd PTChem i SITPChem, Białystok 16-20 września 2012.   link do posteru

J. F. Janik, M. Drygaś, C. Czosnek, B. Pałosz, S. Gierlotka, S. Stelmakh, E. Grzanka, G. Kalisz, A. Świderska-Środa, M. Leszczyński, G. Nowak, R. Czernecki: Sposób wytwarzania spieków azotku galu GaN; polski patent nr 378458, data ogłoszenia: 29.02.2012, WUP 02/12.  pdf

M. Drygas, J. F. Janik: "Modeling porosity of high surface area nanopowders of the gallium nitride GaN semiconductor", Mater. Chem. Phys. 133 (2012) 932. pdf

G. Depta , R. Kielec, B. Tora, W. A. Żmuda, S. Budzyń: Sposób wytwarzania ukształtowanego paliwa stałego z materiałów odpadowych” - BUP, 2012, nr 25, s. 25.  pdf

B. Tora, S. Budzyń, W.A.Żmuda, P. Fecko, V. Kriz:
Sposób wykorzystania olejów po pirolizie odpadów organicznych - BUP, 2012, nr 12, s. 6.  pdf

W. A. Żmuda, S. Budzyń, B. Tora, K. Wasa, J. Iwaniec:
Sposób wykorzystania osadów ściekowych i mączki zwierzęcej” -   BUP, 2011, nr 4, s. 17-18.  pdf

E. Grzanka, S. Stelmakh, B. Palosz, S. Gierlotka, Th. Proffen, M. Drygas, J. F. Janik: "Core-Shell structure of nanocrystalline AlN in real and reciprocal spaces", Z. Kristallogr. Proc. 1 (2011) 235.  pdf

S. Stelmakh, E. Grzanka, S. Gierlotka, J. F. Janik, M. Drygaś, C. Lathe, B. Palosz: "Compression and thermal expansion of nanocrystalline TiN", Z. Kristallog. Proc. 1 (2011) 241.  pdf

M. Drygaś, J. F. Janik: Wykorzystanie metody anaerobowej do syntezy domieszkowanych nanoproszków azotku galu w układzie GaN/Ln (Ln = Eu, Tm), poster nr: P16, V Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 3-07 lipca, 2011; Gdańsk.   link do posteru

C. Czosnek, M. Drygaś, A. Mackoś, K. Siemek, J. F. Janik: Nanoproszkowe kompozyty C/SiC otrzymywane metodą syntezy aerozolowej z mieszaniny prekursorów krzemoorganicznych, poster nr: P11, V Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 3-07 lipca, 2011; Gdańsk.   link do posteru

C. Czosnek, B. Handke, J. F. Janik: „Kontrolowanie składu nanokompozytów C/SiC otrzymywanych metodą aerozolową”; poster nr: S10_P4, 53. Zjazd PTChem i SITPChem, Gliwice 14-18.IX.2010.    link do posteru

C. Czosnek, M. Drygaś, St. Gierlotka, J. F. Janik: „Modyfikacje rozwinięcia powierzchni spieków azotku galu GaN”; poster nr: S10_P5, 53. Zjazd PTChem i SITPChem, Gliwice 14-18.IX.2010.
   link do posteru

J. F. Janik, M. Drygaś, L. Czepirski: „Modelling porosity of high surface area nanopowders of the gallium nitride GaN semiconductor”; referat wygłoszony na konferencji 18th International Vacuum Congress (IVC -18) and International Conference on Nanoscience and Technology (ICN+T 2010), August 23-27, 2010, Beijing, China.   link do prezentacji

M. Drygaś, M. M. Bućko, J. F. Janik:
Formowanie się rozwiniętej powierzchniowo warstwy nanokrystalicznego azotku galu na monokrystalicznym arsenku galu pod wpływem wysokotemperaturowej obróbki w amoniaku; poster nr: P-Wt-10, IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 28.06-02.07, 2010; Poznań.    link do posteru

J. F. Janik, M. Drygaś, L. Czepirski, T. Miotk:
Modelowanie porowatości nanokrystalicznych proszków azotku galu GaN”; poster nr: P-Wt-11, IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 28.06-02.07, 2010; Poznań.    link do posteru

M. Drygaś, L. Czepirski, J. F. Janik:
Adsorpcja azotu, pary wodnej, ditlenku węgla i wodoru na nanoproszkach azotku galu GaN”; poster nr: P-Śr-13, IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 28.06-02.07, 2010; Poznań.    link do posteru

C. Czosnek, M. Drygaś, K. Siemek, J. F. Janik: Otrzymywanie nanoproszkowych kompozytów C/SiC z trietoksymetylosilanu i metylotrimetoksysilanu jako prekursorów materiałowych w syntezie aerozolowej; poster nr: P-Śr-14, IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 28.06-02.07, 2010; Poznań.    link do posteru

C. Czosnek, M. Drygaś,  J. F. Janik, P. Ramirez de la Piscina, N. Homs: Utlenianie w atmosferze powietrza nanoproszkowych kompozytów C/SiC otrzymanych metodą syntezy aerozolowej z prekursorów krzemoorganicznych”; poster nr: P-Śr-15, IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 28.06-02.07, 2010; Poznań.   

M. Drygas, M. M. Bucko, Z. Olejniczak, I. Grzegory, J. F. Janik:
High temperature chemical and physical changes of the HVPE-prepared GaN semiconductor”, Mater. Chem. Phys. 122 (2010) 537.  pdf

M. Drygaś, L. Czepirski, C. Czosnek, J. F. Janik: „Właściwości powierzchniowo-soprcyjne nanoproszkowego azotku galu GaN”; poster nr: P-16, III Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 22-26 czerwca, 2009; Warszawa.    link do posteru

M. Drygaś, J. F. Janik, R. Kudrawiec, J. Misiewicz: „Właściwości fotoluminescencyjne nanoproszkowych form azotku galu GaN”; poster nr: P-15, III Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 22-26 czerwca, 2009; Warszawa.
   link do posteru

M. Drygaś, J. F. Janik, M. Bućko, Z. Olejniczak, I. Grzegory, St. Gierlotka: „Przemiany mikrostrukturalne w obszarze utraty stabilności termicznej epitaksjalnego azotku galu GaN otrzymanego metodą HVPE”; poster nr: P-14, III Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 22-26 czerwca, 2009; Warszawa.
   link do posteru

C. Czosnek, M. Drygaś, J. F. Janik: „Nanokompozyty C/SiC otrzymywane metodą aerozolową z dostępnych prekursorów krzemoorganicznych”; poster nr: P-10, III Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 22-26 czerwca, 2009; Warszawa.
   link do posteru

C. Czosnek, M. Drygaś, J. F. Janik: „Wpływ sposobu wytwarzania aerozolu na wielkość powierzchni właściwej nanokompozytów proszkowych C/SiC z metody aerozolowej”; poster nr: P-9, III Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 22-26 czerwca, 2009; Warszawa.
   link do posteru

J. F. Janik, M. Drygaś:
Mastering high surface area materials forms of nanosized gallium nitride GaN; invited talk at International Conference on Nanostructured Materials and Nanocomposites ICNM-2009, April 6-8, 2009, Kottayam, India.   link do prezentacji

I. Guevara-Lora, C. Czosnek, A. Smycz, J. F. Janik, A. Kozik:
SiC nanoparticles as potential carriers for biologically active substances”, J. Phys.:Conf. Series 146 (2009) 012022.  pdf

M. Drygas, Z. Olejniczak, E. Grzanka, M. M. Bucko, R. T. Paine, J. F. Janik:
Probing the structural/electronic diversity and thermal stability of various nanocrystalline powders of gallium nitride GaN”, Chem. Mater. 20 (2008) 6816.  pdf

M. Drygaś, J. F. Janik, T. Słupiński, E. Grzanka:
Struktura i morfologia azotku galu GaN otrzymanego w procesie azotkowania arsenku galu; poster nr: Pt-P- 44, II Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 25-28 czerwca, 2008; Uniwersytet Jagielloński, Kraków.    link do posteru

M. Drygaś, J. F. Janik, Z. Olejniczak:
Uporządkowanie dalekiego zasięgu vs. uporządkowanie bliskiego zasięgu w proszkowym azotku galu GaN; poster nr: Sr-P- 27, II Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 25-28 czerwca, 2008; Uniwersytet Jagielloński, Kraków.    link do posteru

M. Drygaś, J. F. Janik, S. Gierlotka, S. Stelmakh:
Uporządkowane strukturalnie porowate powierzchnie nanoceramiki GaN; poster nr: Sr-P- 28, II Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 25-28 czerwca, 2008; Uniwersytet Jagielloński, Kraków.    link do posteru

C. Czosnek, J. F. Janik:
„Badania TGA/DTA nanoproszkowych materiałów kompozytowych C/SiC otrzymanych metodą aerozolową; poster nr: Sr-P- 25, II Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 25-28 czerwca, 2008; Uniwersytet Jagielloński, Kraków.    link do posteru

C. Czosnek, W. Płotczyk, A. Huczko, J. F. Janik:
„Badania porównawcze materiałów proszkowych na osnowie SiC otrzymywanych różnymi metodami z konwersji polimeru siloksanowego; poster nr: Sr-P-26, II Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 25-28 czerwca, 2008; Uniwersytet Jagielloński, Kraków.    link do posteru

I. Guevara-Lora, C. Czosnek, A. Smycz, J. F. Janik, A. Kozik:
„Nanocząstki SiC jako potencjalne nośniki dla wiązania substancji biologicznie aktywnych; poster nr: Pt-P-47, II Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 25-28 czerwca, 2008; Uniwersytet Jagielloński, Kraków.    link do posteru

C. Czosnek, S. Kluska, J. F. Janik: „Aerosol-assisted synthesis of SiC-based nanopowders from organosilicon precursor systems”, Mater. Sci. Poland 26(2) (2008) 309.

C. Czosnek, J. F. Janik:
Particle morphology of various SiC-based nanocomposite powders made by the aerosol-assisted synthesis method, J. Nanosci. Nanotechnol. 8 (2) (2008) 907.  pdf

E. Grzanka, S. Stelmakh, S. Gierlotka, A. Swiderska-Sroda, B. Palosz, J. F. Janik, M. Drygaś, C. Lathe: „Relaxation of microstrains in TiN and AlN nanocrystals under high pressures and high temperatures”, HASYLAB Jahresbericht 2007 - Annual report, p. 753.   link

J. Borysiuk, P. Caban, W. Strupiński, S. Gierlotka, S. Stelmakh, J. F. Janik:
TEM investigations of GaN layers grown on silicon and sintered  GaN nano-ceramic substrates, Cryst. Res. Technol. 42 (12) (2007) 1291.  pdf

M. Fan, E. N. Duesler, J. F. Janik, R. T. Paine: „Transamination reactivity of Ti(NMe2)4 and Zr(NMe2)4 with 1,3,4,5,6-pentamethyl-2-aminoborazine and aryl amines.  Model chemistry for the formation of metalloborazine preceramic polymers and MN/BN (M = Ti, Zr) ceramic composites”, J. Inorg. Organomet. Polym. Mater. 17 (2) (2007) 423.  pdf

J. Borysiuk, P. Caban, W. Strupiński, S. Gierlotka, S. Stelmakh, J. F. Janik: „Growth of GaN layers on silicon and nano-GaN ceramic substrates – TEM investigations”; P 202, Book of Abstracts, p. 43.  Fifth International Conference on Solid State Crystals & Eight Polish Conference on Crystal Growth; May 20-24, 2007; Zakopane, Poland.  link

C. Czosnek, J. F. Janik, S. Kluska: „Wykorzystanie prekursorów krzemoorganicznych w metodzie aerozolowej do otrzymywania materiałów nanoproszkowych na osnowie SiC”; P 97, Książka Streszczeń - str. 234.  I Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 26-28 kwiecień, 2007; Politechnika Wrocławska, Wrocław.  link do posteru

M. Drygaś, J. F. Janik, J. Gosk, A. Twardowski: „Synteza i charakterystyka nanoproszków na bazie azotku galu modyfikowanych dodatkami wybranych metali przejściowych oraz nanoproszków azotku i tlenoazotku tytanu”; P 98, Książka Streszczeń - str. 235.  I Krajowa Konferencja Nanotechnologii; Politechnika Wrocławska, Wrocław.  link do posteru

M. Drygaś, J. F. Janik, S. Stelmakh, S. Gierlotka, R. T. Paine: „Badania TGA/DTA/MS w obojętnej i utleniającej atmosferze gazowej dla gamy nanoproszków azotku galu GaN”; P 99, Książka Streszczeń - str. 236.  I Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 26-28 kwiecień, 2007; Politechnika Wrocławska, Wrocław.  link do posteru

M. Drygaś, J. F. Janik, S. Gierlotka, B. Pałosz, K. Nauka: „Właściwości optyczne (UV-Vis, CL, PL) nanoproszków azotku galu GAN oraz uzyskanych z nich spieków”; P 100, Książka Streszczeń - str. 237.  I Krajowa Konferencja Nanotechnologii, 2007; Politechnika Wrocławska, Wrocław.  link do posteru

S. Gierlotka, B. Pałosz, J. F. Janik, M. Drygaś, A. Świderska-Środa, S. Stelmakh: „Spiekanie proszków nanokrystalicznych bez rozrostu ziarna na przykładzie azotku galu”; P 104, Książka Streszczeń - str. 241.  I Krajowa Konferencja Nanotechnologii; 26-28 kwiecień, 2007; Politechnika Wrocławska, Wrocław.  link do posteru


M. Drygas, R. T. Paine, J. F. Janik: „XPS study of nanocomposites GaN/TiN prepared by the anaerobic imide route and aerosol-assisted vapor phase synthesis methods", Pol. J. Chem. Technol.  8 (3) (2006) 60.  pdf

J. B. Gosk, M. Drygaś, J. F. Janik, M. Palczewska, R. T. Paine and A. Twardowski: „Magnetic and optical properties of (GaMn)N nanocrystalline powders prepared by the aerosol-assisted vapour phase synthesis and anaerobic imide route methods", J. Phys. D: Appl. Phys. 39 (2006) 3717.  pdf

S. Stelmakh, A. Swiderska-Sroda, G. Kalisz, S. Gierlotka, E. Grzanka, B. Palosz, M. Drygas, J. F. Janik, R. T. Paine: Microstructure and mechanical properties of GaN nanoceramics sintered under high-pressure high-temperature conditions"; International Conference on Nanoscience and Technology 2006 (ICN+T 2006); July 30-August 4, 2006; Basel, Switzerland.  P. 1399.  link do posteru

M. Drygaś, C. Czosnek, R. T. Paine, J. F. Janik: „Two-stage aerosol synthesis of titanium nitride TiN and titanium oxynitride TiOxNy nanopowders of spherical particle morphology”, Chem. Mater. 18 (2006) 3122.   pdf

R. T. Paine, G. L. Wood, J. F. Janik, W. J. Kroenke: Non-aqueous borate routes to boron nitride", U.S. Patent No. 7 060 237, June 13, 2006.   link   pdf

J. F. Janik, M. Drygaś, S. Stelmakh, E. Grzanka, B. Pałosz, R. T. Paine: Tuning aerosol-assisted vapor phase processing towards low oxygen GaN powders”,  phys. stat. sol. (a) 203(6) (2006) 1301.   pdf

G. L. Wood, J. F. Janik, E. A. Pruss, D. Dreissig, W. J. Kroenke, T. Habereder, H. Nöth, R. T. Paine: „Aerosol Synthesis of Spherical Morphology Boron Nitride Powders from Organoborate Precursors”, Chem. Mater. 18 (2006) 1434.   pdf

R. T. Paine, H. Nöth, T. Habereder, J. F. Janik, E. N. Duesler, D. Dreissig: „Recent developments in boron-phosphorus ring and cage chemistry”, Modern Aspects of Main Group Chemistry; ACS Symposium Series, No. 917, Chapter 11,  pp. 152-165; Ed. M. Lattman and R. A. Kemp, Oxford University Press, USA, Dec. 2005.   pdf

W. A. Żmuda, S. Budzyń, J. Wolszczak, J. F. Janik: „Investigations of coking coal blends containing a coal tar pitch-based carbonaceous waste component towards utilization in coke ovens, Acta Geodyn. Geomater. (uprzednio Acta Montana, Ser. A and Ser. B) 2(4) (2005) 91.   link

C. Czosnek, M. Drygaś, J. F. Janik: „The effect of precursor system on the resistivity and oxidation susceptibility of C/SiC nanocomposites en route to electronic grade nanomaterials
, Microelectron. Eng. 81(2005) 353.   pdf

C. Czosnek, M. Drygaś, J. F. Janik: „Morphology and surface properties of carbonizates (C/SiC nanocomposites) obtained via pyrolysis of a coal tar pitch modified with selected silicon-bearing precursors”, Compos. Interfaces 12(5) (2005) 459.   pdf

M. Drygaś, C. Czosnek, R. T. Paine, J. F. Janik:„Aerosol-assisted vapor phase synthesis of powder composites in the target system GaN/TiN for potential electronic applications”
, Mater. Res. Bull.  40 (2005) 1136.   pdf


J. F. Janik
: „Towards complex group III(13)-pnictide nanopowders and their applications”, Powder Technol. 152 (2005) 118.   pdf

G. L. Wood, J. F. Janik, M. Z. Visi, D. M. Schubert, R. T. Paine:
„New borate precursors for boron nitride powder synthesis, Chem. Mater. 17 (2005) 1855.   pdf

J. Wolszczak, M. Baranik, M. Ślusarczyk, W. Stelmach: „Sedimentation susceptibility of petroleum diesel fuels blended with biodiesel components”,
Journal of KONES Internal Combustion Engines 12(3-4) (2005) 383.

J. Wolszczak, Z. Stępień, M. Brzoza, M. Maj: „The impact of bioesters on lubricity of diesel fuels”, Journal of KONES Internal Combustion Engines 12(3-4) (2005) 391.

M. Wojdyr, A. Swiderska-Środa, S. Stelmakh, G. Kalisz, J. F. Janik, M. Drygas, E. Grzanka, S. Gierlotka, Th. Wroblewski, B. Palosz: „X-ray imaging of nanocrystalline ceramics and nanocomposites”, Hasylab Annual Report 2005, pp. 587-588; HASYLAB at Desy, Hamburg, Germany.   link

E. Grzanka, S. Stelmakh, S. Gierlotka, A. Swiderska-Środa, B. Palosz, J. F. Janik, M. Drygas, C. Lathe: „Relaxation of microstrains in GaN nanocrystals under high pressures and high temperatures”, Hasylab Annual Report 2005, pp. 485-486; HASYLAB at Desy, Hamburg, Germany.   link


R. T. Paine, W. J. Kroenke, E. A. Pruss, G. L. Wood, J. F. Janik:
Organoboron route and process for preparation of boron nitride, US Patent No. 6 824 753 B2, Nov. 30, 2004.   link

C. Czosnek, J. Wolszczak, M. Drygaś, M. Góra, J. F. Janik: „Nano-SiC implantation into the structure of carbon/graphite materials made by pyrolysis (carbonization) of the precursor system coal tar pitch/poly(dimethylsiloxane)”, J. Phys. Chem. Solids 65 (2004) 647.   pdf


J. F. Janik,  M. Drygaś, C. Czosnek, M. Kamińska, M. Palczewska, R. T. Paine: „Carbothermally-assisted aerosol synthesis of semiconducting materials in the system GaN/Mn”, J. Phys. Chem. Solids 65 (2004) 639.   pdf

J. F. Janik: „Nanomateriały”, Przegląd EUREKA, Serwis Informacji Naukowo Technicznej KBN, 1(11) (2003) 23 (wersja drukowana) lub nr 12(24)/2002, poz. 19 (wersja elektroniczna).  link

A. Długosz, S. Budzyń: Wpływ temperatury obróbki termicznej koksu na jego właściwości fizykochemiczne, Karbo 3 (2003) 129.

A, Sadowski, S. Budzyń, A. Długosz: Sinter reduction in simulated blast-furnace conditions in the presence of coke with various reactivity, Archives of Metallurgy 48 (2003) 467.

E. Grzanka,B. Pałosz, S. Gierlotka, R. Pielaszek, U. Bismayer, J. F. Janik, R. L. Wells, W. Pałosz, F. Porsch: „Generation and relaxation of microstrains in GaN nanocrystals under extreme pressures”, Acta Phys. Pol. A  102(2) (2002) 167.   pdf

C. Czosnek, W. Ratuszek, J. F. Janik, Z. Olejniczak: „XRD and 29Si MAS NMR spectroscopic studies of carbon materials obtained from pyrolyses of a coal tar modified with various silicon bearing additives”, Fuel Process. Technol. 79(3) (2002) 199.   pdf

C. Czosnek, J. F. Janik, Z. Olejniczak: „Silicon carbide modified carbon materials.  Formation of nanocrystalline SiC from thermochemical processes in the system coal tar pitch/poly(carbosilane)”, J. Cluster Sci. 13(4) (2002) 487.   pdf

R. J. Jouet, A. P. Purdy, R. L. Wells, J. F. Janik: „Preparation of phase pure cubic gallium nitride, c-GaN, by ammonothermal conversion of gallium imide, {Ga(NH)3/2}n”, J. Cluster Sci. 13(4) (2002) 469.   pdf

L. Czepirski, J. F. Janik, E. Komorowska-Czepirska, R. L. Wells: „Adsorption characteristics of powders of nanometric gallium nitride and aluminum nitride”, Adsorpt. Sci. Technol. 20(8) (2002) 723.   pdf

M. Bojkowski, J. F. Janik: „Obserwacje mikroskopowe przebiegu topnienia paków w warunkach wzrastającej temperatury”, Karbo 3 (2001) 88.

B. Pałosz, S. Gierlotka, E. Grzanka, K. Akimov, R. Pielaszek, P. Pilarczyk, A. Grzegorczyk, S. Stel’makh, U. Bismayer, J. F. Janik: „Distribution of strain in GaN and SiC nanocrystals under extreme pressures”, Mater. Sci. Forum 378-381 (2001) 735.   pdf

E. Grzanka, B. Pałosz, S. Gierlotka, R. Pielaszek, K. Akimow, U. Bismayer, J. F. Janik: „Generation and relaxation of strain in GaN and SiC nanocrystals under extreme pressures”, Zeitschrift für Kristallographie, Supplement Issue 18 (2001) 179.

B. Pałosz, E. Grzanka, S. Gierlotka, S. Stel'makh, R. Pielaszek, U. Bismayer, J. Neuefeind, J. F. Janik: „Surface strain in nanocrystalline GaN and SiC; X-Ray diffraction study”, Zeitschrift für Kristallographie, Supplement Issue 18 (2001) 181.

C. Czosnek, J. F. Janik, W. Ratuszek, K. Chruściel: „Badania metodą dyfrakcji rentgenowskiej XRD materiałów węglowych otrzymanych na drodze pirolizy paku modyfikowanego różnymi dodatkami krzemowymi”.  Wyd. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; Kraków (2001) 201.

C. Czosnek, D. Rusinek, J. F. Janik: „Ocena stopnia jednorodności mieszanin paku węglowego i krzemionki”.  Wyd. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; Kraków (2001) 199.

S. Budzyń, Ł. Mentel, J. F. Janik: „Porównanie reaktywności oznaczanej metodą genewską koksu mokro i sucho chłodzonego”.  Wyd. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; Kraków (2001) 195.

A. Długosz, S. Budzyń, C. Czosnek: Reakcyjność koksu skipowego i pobranego z poziomu dysz wielkiego piecaKarbo Energochemia Ekologia 3 (2000) 84.

A. Długosz, S. Budzyń, C. Czosnek, W. Ratuszek: Wielkość krystalitów grafitu skipowego koksu hutniczego obrobionego termicznie i pobranego z poziomu dysz wielkiego pieca, Karbo Energochemia Ekologia 6 (2000) 205.

A. Długosz, S. Budzyń, C. Czosnek: The microstructure of the carbon materials after heat treatment up to 2500oC, Metallurgy and Foundry Engineering 26 (2000) 1.

A. Długosz, S. Budzyń: Steksturowanie stałych komponentów elektrodowych i elektrod grafitowych w  świetle badań rentgenowskich i mikroskopowych, Karbo Energochemia Ekologia 10 (2000) 340.

W. A. Żmuda, E. Komorowska-Czepirska, L. Czepirski: Laboratory  preparation  of  carbonaceous adsorbents  from  waste  materials, ACTA  MONTANA  IRSM  AS  CR Series B 9(112) (1999) 81-85.

J. L. Coffer, T. Waldek Zerda, R. Appel, R. L. Wells, J. F. Janik: „Micro-Raman Investigation of Nanocrystalline GaN, AlN, and an AlGaN Composite Prepared from Pyrolysis of Metal Amide-Imide Precursors”, Chem. Mater. 11 (1999) 20.   pdf

J. F. Janik, R. L. Wells, V. G. Young, A. L. Rheingold, I. A. Guzei: „New Pnictinogallanes [H2GaE(SiMe3)2]3 (E = P, As) - Formation, Structural Characterization, and Thermal Decomposition to Afford Nanocrystalline GaP and GaAs”, J. Am. Chem. Soc. 120 (1998) 532.   pdf

J. F. Janik, R. L. Wells, J. L. Coffer, J. V. St. John, W. T. Pennington, G. L. Schimek: „Nanocrystalline Aluminum Nitride and Aluminum/Gallium Nitride Nanocomposites via Transamination of [M(NMe2)3]2, M = Al, Al/Ga(1/1)”, Chem. Mater. 10 (1998) 1613.   pdf

J. F. Janik, R. L. Wells, P. S. White: „Lithium Pnictidoaluminates (Et2O)2Li[μ-E(SiMe3)2]2AlH2 (E = P, As) - New Mixed-Metal Pnicogen-Bridged Four-Membered Ring Compounds”, Organometallics 17 (1998) 2361.   pdf

J. F. Janik, R. L. Wells, P. S. White: „Reactions of H3Al·NMe3 with E(SiMe3)3 (E = P, As).  Structural Characterization of the Trimer [H2AlP(SiMe3)2]3 and Base-Stabilized Adduct [H2AlAs(SiMe3)2]·NMe3, and Their Thermal Decomposition Toward Nanocrystalline AlP and AlAs, Respectively”, Inorg. Chem. 37 (1998) 3561.   pdf

J. F. Janik, R. L. Wells, I. A. Guzei, L. Liable-Sands, A. L. Rheingold: „N-Bridged and H-Bridged Aminoalanes: Single-Crystal X-ray Structure Determinations for the Planar Dimer {[(Me3Si)2N]2Al(μ-H)}2 and Puckered (Me3Si)2N(Me2N)Al(μ-NMe2)2Al(H)N(SiMe3)2”, Polyhedron 17 (1998) 4101.   pdf

A. Długosz, S. Budzyń: Wpływ obróbki termicznej na kształtowanie się porowatości koksu hutniczego i elektrodowego, Karbo Energochemia Ekologia  43 (1998) 18.

W. A. Żmuda, A. Długosz, W. Wojciechowski, S. Budzyń: Metoda utylizacji materiałów odpadowych pochodzenia organicznego w procesie koksowania węgli kamiennych, Gospodarka Paliwami i Energią  3 (1998) 11.

A. Długosz, W. Ratuszek, C. Czosnek S. Budzyń: The influence of the forming methods of graphitoidal electrodes upon their electric anisotropy and texturing, Archives of Metallurgy and Foundry Engineering 3 (1998) 201.

W. A. Żmuda, S. Pusz, A. Koszorek, M.  Minkina: Co-carbonization of the granulated organic wastes blended  with a coal mixtureACTA  MONTANA  IRSM  AS CR Series B  8(110) (1998) 59-66.

J. F. Janik, E. N. Duesler, R. T. Paine: „Preparation and Characterization of New Bis-(Trimethylsilyl)Aminoalanes, [H2AlN(SiMe3)2]·NMe3 and {HAl[N(SiMe3)2]2}n.  Crystal Structure Determination for Tris-(Trimethylsilyl)Alane Trimethylamine Adduct, (Me3Si)3Al·NMe3”, J. Organomet. Chem. 539 (1997) 19.   pdf

R. L. Wells, J. F. Janik, W. L. Gladfelter, J. L. Coffer, M. A. Johnson, B. D. Steffey: „New Precursor Routes to Nanocrystalline Cubic/Hexagonal Gallium Nitride, GaN”, Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 468 (1997) 39.  link

J. F. Janik, R. L. Wells, V. G. Young, Jr., J. A. Halfen: „Formation and Structural Characterization of the Mixed-Metal Pnictogen-Bridged Four-membered Ring Compounds (Et2O)2Li[μ-E(SiMe3)2]2GaH2 (E = P, As)”, Organometallics 16 (1997) 3022.   pdf

J. F. Janik, R. L. Wells: „An Alternative Synthesis of Cyclotrigallazane, [H2GaNH2]3, a Precursor to Nanocrystalline, Phase-Inhomogeneous Gallium Nitride, GaN”, Inorg. Chem. 36 (1997) 4135.   pdf

J. L. Coffer, M. A. Johnson, L. Zhang, R. L. Wells, J. F. Janik: „The Influence of Precursor Route on the Photoluminescence of Bulk Nanocrystalline Gallium Nitride”, Chem. Mater. 9 (1997) 2671.   pdf

R. L. Wells, J. F. Janik: „Heterogeneous Solution Reactions Between MBr3 (M = Ga, In) and Li3N.  Formation and Characterization of Nanocrystalline GaN Powders”, Eur. J. Solid State Inorg. Chem. 33(11) (1996) 1079.
   pdf

J. F. Janik, R. L. Wells: „Gallium Imide, {Ga(NH)3/2}n, a New Polymeric Precursor for Gallium Nitride Powders”, Chem. Mater. 8 (1996) 2708.   pdf

J. F. Janik, R. A. Baldwin, R. L. Wells, W. T. Pennington, G. L. Schimek, A. L. Rheingold, L. M. Liable-Sands: „Formation, Structural Characterization, and Thermal Decomposition of the Adducts
X3Ga·P(SiMe3)3 [X = Cl, Br, I]”, Organometallics 15 (1996) 5385.   pdf


W. A.  Żmuda: Optyczne badania paków mezofazowych poddanych obróbce w niskich temperaturachKarbo  10 (1995) 262.

W. A. Żmuda, J.  Woś: Wybrane własności fizykochemiczne ciekłych surowców petro- i karbochemicznych oraz metody ich badania. Skrypt Uczelniany AGH Nr 1402. Wydawnictwa AGH Kraków 1995.

A. Karcz, J. F. Janik: „Dobór czynników kształtujących strukturę cen węgli kamiennych stosowanych do produkcji koksu”, Gospodarka Surowcami Mineralnymi 10 (1994) 43.

J. F. Janik, W. C. Ackerman, R. T. Paine, D.Wu Hua, A. Maskara, D. M. Smith: „Boron Nitride as a Selective Gas Adsorbent”, Langmuir 10 (1994) 514 .  pdf

R. T. Paine, J. F. Janik, M. Fan: „Some Recent Developments in Precursor Routes to Ceramic Nanocomposites”, Polyhedron 13(8) (1994) 1225.   pdf

J. F. Janik: „Charakterystyka reakcji i procesów wytwarzania materiałów ceramicznych o specyficznych właściwościach na bazie azotku glinu – AlN oraz azotku boru – BN z prekursorów chemicznych”, Wyd. AGH, Rozprawy, Monografie 5, Kraków (1994) (monografia habilitacyjna).

J. F. Janik, R. T. Paine: „The System LiAlH4/NH4X (X = Cl, Br) and N2H5Cl as Precursor Sources for AlN”, J. Organomet. Chem. 449 (1993) 39.   pdf

J. F. Janik, E. N. Duesler, R. T. Paine: „Synthesis and Structure of a Silyl-aminoalane Ring”, Chem. Ber. 126 (1993) 2649.
   pdf

W. A. Żmuda: Przemiany fazowe płynnych surowców karbochemicznychKarbo 12 (1993) 257.

D. A. Lindquist, J. F. Janik, A. K. Datye, R. T. Paine, B. Rothman: „Boron Nitride Fibers Processed from Poly(borazinylamine) Solutions”, Chem. Mater. 4 (1992) 17.   pdf

J. F. Janik, E. N. Duesler, W. F. McNamara, M. Westerhausen, R. T. Paine: „Synthesis and Characterization of Phosphinosilyl Alanes from [(CH3)3Si]3Al.  Crystal and Molecular Structure Determinations of {[(CH3)3Si]2AlP(C6H5)2}2,……and [{P(CH3)3Si]2N}(C6H5)]2”, Organometallics 8 (1989) 506.   pdf

R. T. Paine, J. F. Janik, C. K. Narula: „Synthesis of AlN and AlN/SiC Ceramics from Polymeric Precursors”, Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 121 (1988) 461.

J. F. Janik, C. K. Narula, E. G. Gulliver, R. T. Paine: „Reaction Chemistry of Tris(trimethylsilyl)amine with Monohaloboranes”, Inorg. Chem. 27 (1988) 1222.   pdf

J. F. Janik, E. N. Duesler, R. T. Paine: „Formation and Molecular Structure of a Novel Six Coordinate Amino Alane Complex {[(CH3)3Si]2Al(NH2)2}3Al”, Inorg. Chem. 27 (1988) 4335.   pdf

R. T. Paine, W. F. McNamara, J. F. Janik, E. N. Duesler: „Synthesis and Reactivity of Metallophosphanes”, Phosphorus and Sulfur 30 (1987) 241.
   pdf

J. F. Janik, E. N. Duesler, R. T. Paine: „Structural Investigations of Alumino-Amino Carbene Complexes”, J. Organomet. Chem. 26 (1987) 149.   pdf

J. F. Janik, E. N. Duesler, R. T. Paine: „Reactions of Tris(trimethylsilyl)Aluminum and Ammonia”, Inorg. Chem. 26 (1987) 4341.   pdf

C. K. Narula, J. F. Janik, E. N. Duesler, R. T. Paine, R. Schaeffer: „Convenient Synthesis, Separation, and X-Ray Structure Determinations of 1(e),3(e),5(e) Trimethylcycloborazane and 1(e),3(e),5(a) Trimethylcycloborazane”, Inorg. Chem. 25 (1986) 3346.   pdf