AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KATEDRA GEOINFORMACJI, FOTOGRAMETRII i TELEDETEKCJI ŚRODOWISKA

Strona Główna

Informacje

Zespół

Dydaktyka

Badania, publi-kacje do 2006

 

 

PRZEDMIOTY:

 

W - wykład, Ć - ćwiczenia, E - egzamin, P - praktyka, S: seminarium

 

 Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - studia dzienne

 

 I rok

 

 Kierunek: Inżynieria Środowiska

„Informatyka”, semestr zimowy (Ć: 30);

Ćwiczenia: mgr inż. Michał Majewski;

 

 II rok

 

 Kierunek: Geodezja i Kartografia

„Teledetekcja i fotogrametria”, semestr letni (W: 15, Ć: 15);

Wykłady: prof. dr hab. inż. Józef Jachimski;

Ćwiczenia: dr inż. Regina Tokarczyk, mgr inż. Barbara Zabrzeska-Gąsiorek, mgr inż. Antoni Rzonca, mgr inż. Marlena Ziajka;

 

 Kierunek: Geodezja i Kartografia

„Zajęcia terenowe z teledetekcji i fotogrametrii”, semestr letni (P: 22,5);

Praktyka: dr inż. Władysław Mierzwa, dr inż. Regina Tokarczyk, dr inż. Adam Boroń, dr inż.. Urszula Marmol;

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geodezja Górnicza

„Fotogrametria”, semestr letni (W: 30, Ć: 30);

Wykłady: prof. dr hab. inż. Jerzy Bernasik;

Ćwiczenia: prof. dr hab. inż. Jerzy Bernasik, mgr inż. Marlena Ziajka;

  

III rok

 

 Kierunek: Geodezja i Kartografia

„Teledetekcja i fotogrametria”, semestr zimowy (W: 30, Ć: 30) i letni (Ć: 15, E);

Wykłady: prof. dr hab. inż. Józef Jachimski;

Ćwiczenia: dr inż. Regina Tokarczyk, dr inż. Adam Boroń, mgr inż. Barbara Zabrzeska-Gąsiorek, mgr inż. Antoni Rzonca, mgr inż. Natalia Piechocka, mgr inż. Urszula Cisło;

 

 Kierunek: Geodezja i Kartografia

„Zajęcia terenowe z teledetekcji i fotogrametrii”, semestr letni (P: 22,5);

Praktyka: dr inż. Władysław Mierzwa, dr inż. Andrzej Wróbel, dr inż. Sławomir Mikrut, dr inż. Urszula Marmol;

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja

„Systemy informacji geograficznej”, semestr letni (W: 30, Ć: 30, E);

Wykłady: dr hab. inż., prof AGH  Stanisław Mularz, dr inż. Władysław Mierzwa, dr inż. Beata Hejmanowska;

Ćwiczenia: : dr hab. inż., prof AGH  Stanisław Mularz, dr inż. Władysław Mierzwa, dr inż. Beata Hejmanowska;

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geodezja Górnicza

 „Teledetekcja”, semestr zimowy (W: 30, Ć: 30)

Wykłady: dr hab. inż., prof AGH  Stanisław Mularz;

Ćwiczenia: dr inż. Wojciech Drzewiecki, dr inż. Alina Wróbel

 

Kierunek: Inżynieria Środowiska

„Zarys fotogrametrii i teledetekcji”, semestr zimowy (W: 30, Ć: 30, E);

Wykłady: prof. dr hab. inż. Józef Jachimski;

Ćwiczenia: dr inż. Wojciech Drzewiecki, mgr inż. Ewa Głowienka;

 

 IV rok

 

 Kierunek: Inżynieria Środowiska

„GIS i kartografia cyfrowa”, semestr zimowy (W: 15, Ć: 30) i semest letni (W: 15, Ć: 30, E);

Wykłady: dr inż. Władysław Mierzwa, dr inż. Krystian Pyka, dr inż. Beata Hejmanowska;

Ćwiczenia: dr inż. Krystian Pyka, dr inż. Beata Hejmanowska, dr inż. Wojciech Drzewiecki, mgr inż. Michał Majewski,

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja

 „Fotogrametria cyfrowa”, semestr zimowy (W: 30, Ć: 30) i letni (W: 15, Ć: 15, E);

Wykłady: prof. dr hab. inż. Józef Jachimski, dr inż. Władysław Mierzwa, dr inż. Regina Tokarczyk, dr inż. Sławomir Mikrut;

Ćwiczenia: : dr inż. Adam Boroń, dr inż. Andrzej Wróbel, dr inż. Sławomir Mikrut;

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja

 „Fotogrametria inżynieryjna”, semestr zimowy (W: 15, Ć: 15, E);

Wykłady: prof. dr hab. inż. Jerzy Bernasik;

Ćwiczenia: : prof. dr hab. inż. Jerzy Bernasik, dr inż. Sławomir Mikrut;

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja

„Informatyczne systemy katastralne”, semestr letni (W: 15, Ć: 15)

Wykłady: dr inż. Władysław Mierzwa, dr inż. Beata Hejmanowska, dr inż. Józef Maślanka;

Ćwiczenia: : dr inż. Władysław Mierzwa, dr inż. Beata Hejmanowska, dr inż. Józef Maślanka;

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja

„Wprowadzenie do baz danych”, semestr letni (W: 15, Ć: 15);

Wykłady: dr inż. Andrzej Wróbel;

Ćwiczenia: : mgr inż. Michał Majewski;

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja

 „Elementy geoinformatyki obrazowej”, semestr letni (W: 15);

Wykłady: prof. dr hab. inż. Józef Jachimski;

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja

 „Zajęcia terenowe z geoinformatyki i teledetekcji”, semestr letni (P: 45);

Praktyka: dr inż. Beata Hejmanowska, dr inż. Sławomir Mikrut;

  

V rok

 

 Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja

„Systemy informacji geograficznej”, semestr zimowy (W: 15, Ć: 30);

Wykłady: prof. dr hab. inż. Konrad Eckes;

Ćwiczenia: : prof. dr hab. inż. Konrad Eckes, dr inż. Władysław Mierzwa;

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja

„Elementy geoinformatyki obrazowej”, semestr zimowy (W: 15)

Wykłady: prof. dr hab. inż. Józef Jachimski;

„Teledetekcja”, semestr zimowy (W: 30, Ć: 30);

Wykłady: dr hab. inż., prof AGH  Stanisław Mularz;

Ćwiczenia: dr inż. Wojciech Drzewiecki, dr inż. Alina Wróbel;

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja

„Numeryczny model terenu”, semestr zimowy (W: 15, Ć: 30);

Wykłady: dr inż. Krystian Pyka;

Ćwiczenia: dr inż. Krystian Pyka;

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja

„Elementy kartografii komputerowej”, semestr zimowy (W: 15, Ć: 30);

Wykłady: dr inż. Krystian Pyka;

Ćwiczenia: dr inż. Krystian Pyka;

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja

„Seminarium dyplomowe”, semestr letni (S: 30);

Seminarium: prof. dr hab. inż. Józef Jachimski;

 

 

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - studia zaoczne

 

II rok

 

Kierunek: Inżynieria Środowiska

„Zarys fotogrametrii i teledetekcji”, semestr letni (W: 16, Ć: 16, E);

Wykłady: dr inż. Andrzej Wróbel; dr inż. Beata Hejmanowska;

Ćwiczenia: dr inż. Wojciech Drzewiecki, dr inż. Tomasz Pirowski

 

Kierunek: Inżynieria Środowiska - oddział w Nowym Sączu

„Zarys fotogrametrii i teledetekcji”, semestr letni (W: 16, Ć: 8, E);

Wykłady: dr inż. Andrzej Wróbel; dr inż. Beata Hejmanowska, dr inż. Tomasz Pirowski;

Ćwiczenia: dr inż. Andrzej Wróbel, dr inż. Tomasz Pirowski;

 

 

III rok

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia

„Teledetekcja i fotogrametria”, semestr zimowy (W: 16, Ć: 20) i semest letni (W: 16, Ć: 20, E);

Wykłady: prof. dr hab. inż. Jerzy Bernasik, dr inż. Regina Tokarczyk, dr inż. Krystian Pyka;

Ćwiczenia: prof. dr hab. inż. Jerzy Bernasik, dr inż. Regina Tokarczyk, dr inż. Adam Boroń, dr inż. Urszula Marmol; mgr inż. Marlena Ziajka

wyniki kolokwium zaliczeniowego - 29.01.06  <pobierz pdf >

 

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia

„Systemy informacji o terenie”, semestr letni (W: 16, Ć: 24, E);

Wykłady: dr inż. Władysław Mierzwa;

Ćwiczenia: mgr inż. Michał Majewski, mgr inż. Mariusz Twardowski;

 

 

IV rok

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa

„Fotogrametria i teledetekcja”, semestr zimowy (W: 12, Ć: 12) i semest letni (W: 8, Ć: 16, E);

Wykłady: prof. dr hab. inż. Jerzy Bernasik;

Ćwiczenia: prof. dr hab. inż. Jerzy Bernasik,  dr inż. Sławomir Mikrut;

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa

„Systemy informacji o terenie”, semestr zimowy (W: 16, Ć: 16, E);

Wykłady: dr inż. Władysław Mierzwa;

Ćwiczenia: mgr inż. Michał Majewski;

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Szacowanie Nieruchomości i Kataster

„Systemy informacji o terenie”, semestr zimowy (W: 8, Ć: 16, E);

Wykłady: dr inż. Władysław Mierzwa;

Ćwiczenia: dr inż. Tomasz Pirowski, mgr inż. Mariusz Twardowski;

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: GiFT (od 2006/2007)

„Systemy informacji o terenie”, semestr zimowy (W: 16, Ć: 24);

Wykłady: ---;

Ćwiczenia: ---;

 

 

I rok magisterskich (SUM)

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia

„Systemy informacji przestrzennej”, semestr letni (W: 16, Ć: 8, E);

Wykłady: dr inż. Władysław Mierzwa; dr inż. Krystian Pyka, dr inż. Piotr Cichociński

Ćwiczenia: dr inż. Władysław Mierzwa; dr inż. Krystian Pyka, dr inż. Piotr Cichociński;

 

 

UWAGA! W związku ze zmianą na Wydziale GGiIŚ programu studiów zaocznych, od roku 2006/2007 prowadzone będą przedmioty w ramach specjalności Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja:

 

 

IV rok

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja:

„Fotogrametria cyfrowa”, semestr zimowy (W: 16, Ć: 16) i semestr letni (W: 16, Ć: 16);

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja:

„Fotogrametria inżynieryjna”, semestr letni (W: 8, Ć: 16);

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja:

„Numeryczny Model Terenu”, semestr letni (W: 8, Ć: 16);

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja:

„Wprowadzenie do baz danych”, semestr letni (W: 8, Ć: 8);

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja:

„Systemy informacji geograficznej”, semestr letni (W: 16, Ć: 20);

 

 

V rok

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja:

„Teledetekcja”, semestr zimowy (W: 16, Ć: 16);

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja:

„Elementy kartografii komputerowej”, semestr zimowy (W: 8, Ć: 16);

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja:

„Informatyczne systemy katastralne”, semestr zimowy (W: 8, Ć: 8);

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja:

„Systemy informacji geograficznej”, semestr zimowy (W: 8, Ć: 20);

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja:

„Elementy geoinformatyki obrazowej”, semestr zimowy (W: 16);

 

 

 

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - studia doktoranckie

 

I rok

 „Narzędzia informatyczne w badaniach naukowych”, semestr zimowy (W/Ć: 20);

Prowadzenie: dr inż. Krystian Pyka;

 

I rok

 „Fotogrametria i teledetekcja”, semestr zimowy (W/Ć: 5) i letni (W/Ć: 5);

Prowadzenie: prof. dr hab. inż. Józef Jachimski;

 

II rok

 „Fotogrametria i teledetekcja”, semestr letni (W/Ć: 5);

Prowadzenie: prof. dr hab. inż. Józef Jachimski;

 

II rok

 „Systemy informacji przestrzennej”, semestr zimowy (W/Ć: 30);

Prowadzenie: dr inż. Władysław Mierzwa;

 

oraz indywidualnie dla doktorantów z II i IV roku „Przedmioty specjalistyczne w zakresie rozprawy doktorskiej”

Prowadzenie: prof. dr hab. inż. Józef Jachimski, prof. dr hab. inż. Jerzy Bernasik;

 

 

Wykłady i ćwiczenia prowadzone na innych Wydziałach AGH

 

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

„Geodezja i fotogrametria”, kierunek: Górnictwo i Geologia, rok III, studia dzienne, semestr letni (W: 15, Ć: 15);

Wykłady: dr hab. inż., prof AGH  Stanisław Mularz;

Ćwiczenia: dr hab. inż., prof AGH  Stanisław Mularz, dr inż. Tomasz Pirowski;

 

 

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 

„Geodezja i fotogrametria”, kierunek: Inżynieria Środowiska, rok II, studia dzienne, semestr zimowy (W: 10, Ć: 10);

Wykłady: dr inż. Andrzej Wróbel, dr inż. Beata Hejmanowska;

Ćwiczenia: mgr inż. Urszula Cisło;

 

 „Fotogrametria”, kierunek: Odnawialne Źródła Energii, rok III, studia dzienne, semestr letni (Ć: 15);

Ćwiczenia: dr inż. Andrzej Wróbel, dr inż. Beata Hejmanowska;

 

 

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

 

„Geodezja i fotogrametria”, kierunek: Inżynieria Środowiska, rok III, studia dzienne, semestr zimowy (Ć: 4);

Ćwiczenia: dr inż. Andrzej Wróbel;

 

„Geodezja i fotogrametria”, kierunek: Inżynieria Środowiska , rok III, studia zaoczne, semestr zimowy (W: 7, Ć: 4);

Wykłady: dr inż. Andrzej Wróbel;

Ćwiczenia: dr inż. Andrzej Wróbel; dr inż. Tomasz Pirowski;

 

 

Fakultety:

 

IV-V rok, Kierunek: Geodezja i Kartografia

 

„Podstawy fotogrametrycznej inwentaryzacji zabytków”, semestr zimowy (W: 15, Ć: 30);

Wykłady: prof. dr hab. inż. Józef Jachimski, dr inż. Adam Boroń;

Ćwiczenia: dr inż. Adam Boroń, dr inż. Andrzej Wróbel;

 

„Metody fotogrametryczne i teledetekcyjne dla dla potrzeb unijnego systemu dopłat bezpośrednich dla rolników IACS”, semestr zimowy (W: 15, Ć: 30);

Wykłady: dr inż. Władysław Mierzwa, dr inż. Beata Hejmanowska;

Ćwiczenia: dr inż. Władysław Mierzwa, dr inż. Beata Hejmanowska;

 

„Fotogrametryczna inwentaryzacja zabytków”, semestr letni (W: 15, Ć: 30);

Wykłady: prof. dr hab. inż. Józef Jachimski, dr inż. Adam Boroń;

Ćwiczenia: dr inż. Adam Boroń, dr inż. Andrzej Wróbel;

 

 

"Przetwarzanie obrazów cyfrowych" semestr zimowy lub letni do wyboru (W:15, Ć: 30)

Wykłady: dr inż. Regina Tokarczyk, dr inż. Sławomir Mikrut

Ćwiczenia: dr inż. Regina Tokarczyk, dr inż. Sławomir Mikrut