AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KATEDRA GEOINFORMACJI, FOTOGRAMETRII i TELEDETEKCJI ŚRODOWISKA

Strona Główna

Informacje

Zespół

Dydaktyka

Badania, publi-kacje do 2006

 

STUDIA ZAOCZNE - Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

 

W - wykład

Ć - ćwiczenia

P - zajęcia projektowe

L - laboratoria

S - seminarium

E - egzamin

 

 

 

Studia zaoczne - Kraków

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, wszystkie specjalności

 

„Teledetekcja i fotogrametria”, III rok, semestr 5, zimowy (W: 16, L: 20);

Wykłady: prof. dr hab. inż. Jerzy Bernasik, dr hab. inż. Krystian Pyka prof. AGH, dr inż. Regina Tokarczyk;

program i harmonogram – <pobierz pdf>

wykłady – <pobierz pdf>

 

„Teledetekcja i fotogrametria”, III rok, semestr 6, letni (W: 16, Ć: 20, E);

Wykłady: prof. dr hab. inż. Jerzy Bernasik, dr hab. inż. Krystian Pyka prof. AGH, dr inż. Regina Tokarczyk;

 

„Zajęcia terenowe z teledetekcji i fotogrametrii”, III rok, semestr 6, letni (P: 30);

Kierownik: dr inż. Regina Tokarczyk;

 

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, wszystkie specjalności poza Geoinformacją i Geodezją Górniczą

 

„Systemy informacji o terenie”, III rok, semestr 6, letni (W: 16, P: 8, L: 16);

Wykłady: dr hab. inż. Krystian Pyka, prof. AGH;

 

„Systemy informacji o terenie”, IV rok, semestr 7, zimowy (W: 16, Ć: 24, E);

Wykłady: dr inż. Władysław Mierzwa;

 

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcja

 

„Fotogrametria cyfrowa”, V rok, semestr 9, zimowy (W: 16, Ć: 16);

 

„Fotogrametria cyfrowa”, V rok, semestr 10, letni (W: 16, Ć: 16);

 

„Fotogrametria inżynieryjna”, V rok, semestr 10, letni (W: 8, Ć: 16);

 

„Numeryczny Model Terenu”, V rok, semestr 10, letni (W: 8, Ć: 16);

 

„Wprowadzenie do baz danych”, V rok, semestr 10, letni (W: 8, Ć: 8);

 

„Systemy informacji geograficznej”, V rok, semestr 10, letni (W: 16, Ć: 20);

 

„Zajęcia terenowe z teledetekcji i fotogrametrii”, V rok, semestr 10, letni (P: 30);

 

„Teledetekcja”, VI rok, semestr 11, zimowy (W: 16, Ć: 16);

 

„Elementy kartografii komputerowej”, VI rok, semestr 11, zimowy (W: 8, Ć: 16);

 

„Informatyczne systemy katastralne”, VI rok, semestr 11, zimowy (W: 8, Ć: 8);

 

„Systemy informacji geograficznej”, VI rok, semestr 11, zimowy (W: 8, Ć: 20);

 

„Elementy geoinformatyki obrazowej”, VI rok, semestr 11, zimowy (W: 16);

 

„Seminarium dyplomowe”, VI rok, semestr 12, letni (S: 24);

 

 

 

Kierunek: Inżynieria Środowiska, wszystkie specjalności

 

 „Zarys fotogrametrii i teledetekcji”, II rok, semestr 4, letni (W: 16, L: 8, P: 8, E);

Wykłady: dr hab. inż. Beata Hejmanowska, prof. AGH;

program – <pobierz pdf>

 

Kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalność: Monitoring Środowiska

 

„GIS i kartografia cyfrowa”, VI rok, semestr 11, zimowy (W: 24, Ć: 32, E);

 

„Metody teledetekcyjne w monitoringu środowiska”, VI rok, semestr 12, letni (W: 16, Ć: 24, E);

 

 

 

Studia zaoczne - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Nowym Sączu

 

Kierunek: Geodezja i Kartografia

 

„Teledetekcja i fotogrametria”, III rok, semestr 5, zimowy (W: 16, Ć: 8, P: 8);

Wykłady: prof. dr hab. inż. Jerzy Bernasik;

 

„Teledetekcja i fotogrametria”, III rok, semestr 6, letni (W: 16, Ć: 8, P: 8, E);

Wykłady: prof. dr hab. inż. Jerzy Bernasik;

program i harmonogram – <pobierz pdf>

wykłady – <pobierz pdf>

 

„Zajęcia terenowe z teledetekcji i fotogrametrii”, III rok, semestr 6, letni (P: 30);

Kierownik: dr inż. Regina Tokarczyk;

 

„Systemy informacji o terenie”, III rok, semestr 5, zimowy (W: 16, Ć: 16);

Wykłady: dr inż. Władysław Mierzwa, dr inż. Tomasz Pirowski;

Dane do ćwiczeń: <cw_2_Idrisi16>, <cw_2_Idrisi32>, <opis_idrisi_v32_02>

 

„Systemy informacji o terenie”, III rok, semestr 6, letni (W: 16, Ć: 16, E);

Wykłady: dr inż. Wojciech Drzewiecki, dr inż. Tomasz Pirowski;

 

 

 

Kierunek: Inżynieria Środowiska

 

II rok

„Zarys fotogrametrii i teledetekcji”, II rok, semestr 4, letni (W: 16, Ć: 8, E);