STUDIA PODYPLOMOWE
LOTNICZY I NAZIEMNY SKANING LASEROWY

Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska