CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat skaningu lotniczego i naziemnego - nowoczenych metod pozyskiwania danych o przestrzeni. Skaning to technologia, która w krajach wysokorozwiniętych stosowana jest w szerokim zakresie prac projektowych, inwentaryzacyjnych oraz realizacyjnych. Dla zastosowań, w których wymagana jest duża gęstość danych pomiarowych oraz wysoka dokładność skaning oferuje unikalne możliwości techniczne, niższe koszty prac polowych, zredukowanie czasu prac powykonawczych i pracochłonności w porównaniu do tradycyjnych metod pomiarowych. Studium ma na celu przybliżenie Słuchaczom możliwości zastosowań praktycznych jakie oferuje skaning laserowy.INFORMACJE OGÓLNEKOSZT

OPROGRAMOWANIE

INSTRUMENTY LASEROWEa