Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii
30-059 Kraków
Al. A. Mickiewicza 30
paw. C-4
tel. 12 617-33-23

Pracownicy:

dr hab. inż.  Piotr Banasik, prof. n. AGH 
dr inż.  Kazimierz Bujakowski  
dr inż.  Małgorzata Buśko  
dr inż.  Mariusz Frukacz  
dr hab. inż.  Krystian Kozioł  
dr hab. inż.  Robert Krzyżek  
dr hab. inż.  Jacek Kudrys  
dr inż.  Marcin Ligas  
dr inż.  Kamil Maciuk  
dr inż.  Anna Przewięźlikowska  
dr hab. inż.  Bogdan Skorupa  
dr inż.  Mikołaj Skulich  
dr inż.  Tadeusz Szczutko  
dr inż.  Stanisław Szombara  

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z przedmiotów:

- Geodezja I
- Geodezja II
- Geodezja fizyczna i grawimetria
- Geodezja satelitarna i zintegrowana
- Geodezja wyższa
- Geowizualizacja kartograficzna
- Historyczne aspekty geodezji i kartografii
- Kartografia
- Kartografia tematyczna
- Kataster i gospodarka nieruchomościami I
- Pozyskiwanie i przetwarzanie geodanych I
- Pozyskiwanie i przetwarzanie geodanych II
- Satelitarne techniki pomiarowe
- Selected problems from Geomatics
- Zaawansowane metody analiz przestrzennych
- Zajęcia terenowe z geodezji I
- Zajęcia terenowe z geodezji II
- Zajęcia terenowe z geomatyki

Badania naukowe:

dr hab. inż.  Piotr Banasik, prof. n. AGH 
dr inż.  Kazimierz Bujakowski  
dr inż.  Małgorzata Buśko  
dr inż.  Mariusz Frukacz  
dr hab. inż.  Krystian Kozioł  
dr hab. inż.  Robert Krzyżek  
dr hab. inż.  Jacek Kudrys  
dr inż.  Marcin Ligas  
dr inż.  Kamil Maciuk  
dr inż.  Anna Przewięźlikowska  
dr hab. inż.  Bogdan Skorupa  
dr inż.  Mikołaj Skulich  
dr inż.  Tadeusz Szczutko  
dr inż.  Stanisław Szombara