Strona głowna AGH
Laboratories


Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne

Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 3
Średnia liczba studentów/rok: 200
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 3

Działalność dydaktyczna i naukowa:
Metalurgia, 2 rok

Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pomiar lepkości żużli wielkopiecowych
Wytwarzanie grudek z tworzyw metalurgicznych

Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Charakterystyka przemian związków tytanu w warunkach termodynamicznych przestrzeni roboczej wielkiego pieca
Identyfikacja strumieni gazowych w wielkim piecu z uwzględnieniem wdmuchiwania paliw zastepczych
Badania specyficznych własności fizykochemicznych wyrobów na bazie węgla i grafitu w wysokich temperaturach
Informatyczne systemy wspomagania technologii procesu wielkopiecowego
Minimalizacja zużycia paliwa w wielkim piecu poprzez sterowanie ilością dodatków do dmuchu oraz jego parametrami.
Opracowanie wytycznych do przemysłowej technologii zagospodarowania zużli stalowniczych poprzez odzysk

Osoba kontaktowa:
Inż. Leszek Knapik tel. 38-58 e-mail:knapik@metal.agh.edu.pl

Staff


Staff members

Lectures schedule


Polish version only

Publications


Main publications

Laboratories


Department laboratories

Gallery


View our gallery

Projects


Research projects