Strona głowna AGH
Laboratories


Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne

Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 6
Średnia liczba studentów/rok: 320
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 6

Działalność dydaktyczna i naukowa:
Kierunek: Metalurgia, Rok studiów: V, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, 3 grupy ćwiczeniowe do 15 osób w grupie
Kierunek: Inżynieria Materiałowa, Rok studiów: I, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, 2 grupy ćwiczeniowe do 15 osób w grupie

Możliwości badawcze/pomiarowe:
- Modelowe badanie przepływu kąpieli przez kadź pośrednią urządzenia COS. Ocena wytopu konstrukcji kadzi na parametry przepływu. Zasada pomiaru oparta o zaburzenie składu kąpieli i ciągły pomiar przewodnictwa właściwego.
- Symulacja mieszania kąpieli w urządzeniu RH. Ocena wpływu natężenia przepływu gazu nośnego na przebieg procesu mieszania.
- Symulacja reakcji utleniania węgla w procesie LD za pomocą układu CO2-KOH. Modelowe badanie wpływu typu głowicy na kinetykę reakcji.
- Stanowisko do eksperymentalnej weryfikacji modelu mieszania typu two-tank-model

Osoba kontaktowa:
Dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH, tel. 25-64, jfalkus@agh.edu.pl
Dr inż. Paweł Drożdż, tel. 38-01, pdrozdz@agh.edu.pl

Aparatura:
- Stanowisko laboratoryjne do symulacji procesu utleniania węgla przy pomocy układu CO2/KOH
- Stanowisko laboratoryjne do symulacji procesu odgazowania ciekłej stali metodą RH
- Stanowisko laboratoryjne do symulacji przepływu ciekłej stali przez reaktor rynnowy
- Stanowisko laboratoryjne do symulacji przepływu ciekłej stali przez kadz pośrednią

Staff


Staff members

Lectures schedule


Polish version only

Publications


Main publications

Laboratories


Department laboratories

Gallery


View our gallery

Projects


Research projects