Strona głowna AGH
Laboratories


Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne

Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 8
Średnia liczba studentów/rok: 160
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 15

Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Opracowanie wytycznych do przemysłowej technologii zagospodarowania zużli stalowniczych poprzez odzysk

Osoba kontaktowa:
Marek Ziach tel: 617 3861
inż. Czesław Pawłowski Tel: 6173864

Staff


Staff members

Lectures schedule


Polish version only

Publications


Main publications

Laboratories


Department laboratories

Gallery


View our gallery

Projects


Research projects