Strona głowna AGH
Laboratories


Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne

Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 3
Średnia liczba studentów/rok: 120
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 3

Działalność dydaktyczna i naukowa:
Metalurgia, 2 rok

Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badania mięknięcia tworzyw metalurgicznych
Badanie własności tworzyw metalurgicznych
Możliwość pracy w atmosferze CO i CO2

Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Charakterystyka przemian związków tytanu w warunkach termodynamicznych przestrzeni roboczej wielkiego pieca
Identyfikacja strumieni gazowych w wielkim piecu z uwzględnieniem wdmuchiwania paliw zastepczych
Badania specyficznych własności fizykochemicznych wyrobów na bazie węgla i grafitu w wysokich temperaturach
Informatyczne systemy wspomagania technologii procesu wielkopiecowego
Minimalizacja zużycia paliwa w wielkim piecu poprzez sterowanie ilością dodatków do dmuchu oraz jego parametrami.

Osoba kontaktowa:
Inż. Leszek Knapik tel. 38-58 e-mail:knapik@metal.agh.edu.pl

Staff


Staff members

Lectures schedule


Polish version only

Publications


Main publications

Laboratories


Department laboratories

Gallery


View our gallery

Projects


Research projects