Strona głowna AGH
News

AGH UST Centre for International Students

It is our great pleasure to invite You to study at the AGH University of Science and Technology, as one of the best technical universities in Poland. If you are interested in studying technical issues, then we are pleased to inform you that Centre for International Students website has been created especially for you.Education schedule for 2014/2015 academic year

1 października do 1 marca — semestr zimowy
1 października do 30 stycznia — zajęcia semestru zimowego*
22 grudnia do 6 stycznia — wakacje zimowe
31 stycznia do 15 lutego — zimowa sesja egzaminacyjna — część podstawowa
16 lutego do 22 lutego — przerwa międzysemestralna
23 lutego do 1 marca — zimowa sesja egzaminacyjna — część poprawkowa

2 marca do 30 września — semestr letni
2 marca do 22 czerwca — zajęcia semestru letniego**
3 kwietnia do 7 kwietnia — wakacje wiosenne
23 czerwca do 7 lipca  — letnia sesja egzaminacyjna — część podstawowa
8 lipca do 31 sierpnia — wakacje letnie
8 lipca do 15 września — praktyki
1 września do 15 września — letnia sesja egzaminacyjna — część poprawkowa

* W dniach 28 stycznia 2015 r. (środa) i 29 stycznia 2015 r. (czwartek) — zajęcia odbywają się według planu z poniedziałku i wtorku.
** W dniach 17 czerwca 2015 r. (środa) i 22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) — zajęcia odbywają się według planu z piątku.

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 11 listopada 2014 r., 1 maja i 4 czerwca 2015 r.
Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 31 października 2014 r., 10 listopada 2014 r., 5 czerwca 2015 r.

Okres od 16 do 30 września 2015 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2014/2015 i rozpoczęciem roku akademickiego 2015/2016.


Staff


Staff members

Lectures schedule


Polish version only

Publications


Main publications

Laboratories


Department laboratories

Gallery


View our gallery

Projects


Research projects